Pressmeddelanden

Att knyta sociala medier till företagets övriga kommunikationsstrategier

Att knyta sociala medier till företagets övriga kommunikationsstrategier

2013-04-22 09:20 CEST
Under det här frukostseminariet diskuteras hur man integrerar sociala medier-strategier...

Möten får kosta, men lönsamhet verkar ingen bry sig om…

Möten får kosta, men lönsamhet verkar ingen bry sig om…

2012-03-06 10:15 CET
”ROI” är en viktig kalkyl vid investeringar - men uppenbarligen inte alltid. Företag oc...

Framgångsrika verksamheter kopplar designstrategin till sina affärsmål

Framgångsrika verksamheter kopplar designstrategin till sina affärsmål

2011-10-05 13:40 CEST
Användning av designmetoder vid utformning av affärsstrategier blir allt vanligare. Enl...

Acando etablerar arkitekturramverk hos internationell industrikoncern

2010-10-26 08:01 CEST
Det nya arkitekturramverket kommer att tydliggöra sambanden mellan funktioner, roller, ...