Kontaktpersoner

Ewa-Britt Filipsson

Landsbygdscoach Turism & Affärsutveckling

Olof Eriksson

Property People

Patrick Skoglund

Patrick Skoglund

Thomas Anderson

Enkla Elbolaget Från IT till Marknad; en ganska naturlig process och utveckling, om man frågar Thomas. Världen blir inte mindre digital, och vårt syfte och löfte till användarna måste hålla minst samma takt.

Charlotte Ulvros
Jonas Henrikson

Unik Resurs i Sverige AB Jonas har lång erfarenhet inom rekryterings- och konsultbranschen och har med åren byggt upp stor erfarenhet och ett starkt nätverk inom både offentlig förvaltning och industrin. Han drivs av utveckling och av att leverera kundnytta och hitt nya lösningar på gamla problem. Jonas är tillsammans med Bengt Undén en av grundarna och ägarna i Unik.

Lars Oscarson

Duplicera

Nicklas Sångberg

Duplicera

Andreas Ohlsjö

Duplicera