Kontaktpersoner

Elise Pavicic

Elise Pavicic

2017-08-02 08:39 CEST

Elise har en bred yrkesbakgrund med marknadsföring, försäljning och ledarskap som den r...

Lisa Isakson

Lisa Isakson

2017-06-26 10:57 CEST

Ragnar Landin

Ragnar Landin

2017-06-26 10:53 CEST

Margareta Uppströmer Älåker

Margareta Uppströmer Älåker

2017-03-30 13:35 CEST

Tobias Dahlberg

Tobias Dahlberg

2017-02-24 16:25 CET

Anders Björklund

Anders Björklund

2017-02-02 12:16 CET

Hans Zetterholm

2016-12-20 20:07 CET

Kim Borg

Kim Borg

2016-12-02 13:54 CET

Louise Östlund

Louise Östlund

2016-10-21 14:35 CEST

Erik Huss

Erik Huss

2016-05-31 07:00 CEST

Erik Huss har två decenniers erfarenhet inom kommunikation, PR, undervisning, forskning...