Bilder

Gabi Björsson

Gabi Björsson

2014-04-20 14:29 CEST

thomas Deve

thomas Deve

2014-02-28 15:59 CET

Sylvester Bagooro

Sylvester Bagooro

2014-02-13 16:00 CET

Sofia Bothorp - samordnar Fyra Dagar för Fast mark och Rent vatten, 23-26 oktober, Stockholm

Sofia Bothorp - samordnar Fyra Dagar för Fast mark och Rent vatten, 23-26 oktober, Stockholm

2013-10-23 12:43 CEST

I Fyra Dagar för Fast mark och Rent vatten, 23-26 oktober, tar vi den hotade landsbygden till Stockholm, hyllar orörd natur, ursprungskultur och hållbara lokalsamhällen. Vi avslutar med en gemensam demonstration som är tänkt att bilda en helhet, där varje del representerar sitt specifika problem med dagens gruvboom, berättar Sofia Bothorp - samordnare för de fyra dagarna i Stockholm.

Lisa Wanneby - samordnare för den nationella demonstrationen lördag 26 oktober på Mynttorget

Lisa Wanneby - samordnare för den nationella demonstrationen lördag 26 oktober på Mynttorget

2013-10-23 12:30 CEST

-Mineralstrategin för Sverige kan inte bara ha som utgångspunkt att Sverige ska vara Europas ledande gruvnation. Vi behöver ha en lagstiftning som skyddar kommande generationers rätt till fast mark och rent vatten. Välfärden är inte bara för oss som lever här och nu, utan måste även inbegripa kommande generationer, säger Lisa Wanneby - samordnare för lördagens nationella demonstration i Stockholm.

Motståndet växer

Motståndet växer

2013-10-23 11:49 CEST

I Sverige pågår en omfattande gruvboom, där 35 nya gruvor är planerade att starta fram till 2030. Dessa planer är problematiska då gruvor är en av de mest miljöfarliga ingrepp man kan göra i naturmiljön. Gruvor är en kortsiktig investering som efterlämnar ett sargat landskap som inte går att återställa. Nationell demonstration lördag 26 oktober. Sergelstorg 9:30. Avmarsch 10:30. Mynttorget 11–13.