Pressmeddelanden

Träna Mental Ergonomi i spelverktyget LifeVille - now in English!

2016-09-20 16:26 CEST
I höst har Mental Ergonomi premiär på engelska i LifeVille.

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

2016-09-20 15:48 CEST
Nya arbetsmiljökrav ger stora utmaningar – så lyckas ni.

Chefer och medarbetare lika ansvariga för ohälsan

2016-05-10 15:08 CEST
"Det är här komplexiteten ligger, som jag upplever det! Att få båda sidor att se varand...

”Att koncentrera mig på en sak i taget gjorde skillnad"

2016-04-19 09:24 CEST
”Jag var nära att bli sjukskriven när jag i allt för stor utsträckning gjorda andra män...

Träning on-line för stärkt organisatorisk och social arbetsmiljö - i praktiken

2016-04-04 20:49 CEST
Att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om många flera komponen...

Mental Ergonomi möter kraven från Arbetsmiljöverket

2015-11-04 12:11 CET
Nu är det dags att agera. Arbetsmiljöverket ställer nya krav i AFS 2015:4. Mental ergon...

Ny bok: Ny metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker

Ny bok: Ny metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker

2015-09-29 14:00 CEST
Organisatorisk arbetsmiljö är högaktuellt. Dels ökar den arbetsrelaterade ohälsan, dels...