Pressmeddelanden

Fler naturvetare behöver utbildas

2017-11-28 08:00 CET
Fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett håll...

Omlokalisering av myndigheter leder till sämre effektivitet och lägre kvalitet

2017-08-31 15:40 CEST
Regeringens beslut i dag att flytta sju myndigheter till orter utanför Stockholm kan le...

För mycket kontroll stressar akademiker

För mycket kontroll stressar akademiker

2017-05-22 11:30 CEST
En ny studie från Jönköping University jämför hur akademiker mår i olika länder. Studie...

Naturvetarna stärker medlemsnyttan i ny organisation

2017-04-18 16:17 CEST
Naturvetarna, fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap, inför en ny organisatio...

Få lärosäten förbereder studenterna för arbetslivet

2017-04-11 09:44 CEST
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är bäst och Uppsala universitet förhållandevis bra ...

​Gemensam vägledning ska skapa snabbare väg till arbete för nyanlända i Skåne

2017-03-27 08:00 CEST
För att snabbare få in nyanlända i arbete och studier behövs krafttag. I ett projekt sa...

Per Klingbjer ny förbundsdirektör vid Naturvetarna

Per Klingbjer ny förbundsdirektör vid Naturvetarna

2017-02-28 11:00 CET
Per Klingbjer, idag FoU-strateg vid Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), har utsetts...

Billig begagnad musik lockar folk till a-kassan

Billig begagnad musik lockar folk till a-kassan

2016-12-06 13:48 CET
Allt fler väljer att gå med i a-kassan och försäkra sin inkomst. Akademikernas a-kassa ...

MMA kan få fler att gå med i a-kassan

MMA kan få fler att gå med i a-kassan

2016-12-06 13:25 CET
Akademikernas a-kassa har ökat med 30 000 de senaste tre åren. En viktig framgångsfakto...

Kraftig minskning av antalet arbetslösa akademiker

Kraftig minskning av antalet arbetslösa akademiker

2016-11-08 13:14 CET
Antalet arbetslösa akademiker sjönk kraftigt tredje kvartalet, 14 procent jämfört med å...