Pressmeddelanden

2015-09-08 08:49 CEST Deflamo AB Aktiekursen för Bolagets B-aktie understiger för närvarande teckningsoptionens teckningskurs om 8 kr per aktie. Styrelsen bedömer att det finns ett investerarintresse för Bolaget och att optionsinnehavare sannolikt kommer att utnyttja sina optioner för teckning givet att teckningskursen justeras till lämplig nivå. Styrelsen har mot bakgrund av ovan beslutat om ändring av teckningsvillkoren.

Ny utgåva av succéboken "Vägen till din första miljon"

2015-06-23 08:13 CEST Roos & Tegnér AB Sedan den första utgåvan av "Vägen till din första miljon" släpptes 2010 har fler än 50 000 läsare inspirerats till att börja bygga sin egen pengamaskin. Nu kommer Tobias Schildfats succébok i en ny uppdaterad utgåva.

2015-05-28 09:08 CEST Vardia Försäkring AB ​Igår, den 27 maj, avslutades teckningsperioden för Vardias nyemission. Nyemissionen omfattade erbjudande om att teckna 375 miljoner nya aktier för 1 NOK styck, vilket motsvarar 375 MNOK totalt. Det preliminära resultatet visar att det vid teckningsperiodens slut fanns teckningar på 665 miljoner aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om 177 procent.

Mindmancer AB (publ) – Årsredovisning 2014

2015-03-09 18:00 CET Mindmancer AB Mindmancer lanserar nu sin årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Cumula AB (publ): Första milstolpen i emissionen passerad

2014-09-24 11:02 CEST Cumula AB (publ.) Cumula AB genomför just nu nyemission till teckningskurs 2 kr per aktie, med sista teckningsdag den 20 oktober 2014.

2014-04-11 10:42 CEST Weidmüller Elektronikspecialisten Weidmüller har idag beslutat lämna ett offentligt uppköpsbud på R. Stahl AGs samtliga aktier. Erbjudandet ger ett pris på 47:50 € per R. Stahl AG-aktie. Ytterligare detaljer om uppköpserbjudandet kommer att ingå i den erbjudandehandling som skall godkännas av den federala finansinspektionen (BaFin). Weidmüller förväntas offentliggöra erbjudandehandlingen i mitten av maj 2014

EEL AB köper börsnoterade FDT AB

2014-04-01 08:49 CEST ELON Elkedjan Logistic Vitvarukoncernen ELON Elkedjan Logistic AB (EEL AB) i Örebro köper affärs- och butikssystembolaget FDT AB, noterat på Aktietorget.

Lindahl biträder Phonera AB (publ) vid försäljning till ComHem

2013-12-20 11:01 CET Advokatfirman Lindahl KB

2013-11-29 15:21 CET NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2013-05-23 14:44 CEST BRP Sweden AB BRP Inc. meddelade att de har erhållit ett godkännande av sitt prospekt som inlämnats till myndigheterna för värdepapperstillsyn i Kanadas olika provinser och territorier och har nu ingått ett garantiavtal för börsintroduktionen av 12.200.000 underordnade röstberättigade aktier i bolaget till en pris av 21,50 kanadensiska dollar (CAD) per aktie.