Pressmeddelanden

Mindmancer AB (publ) – Årsredovisning 2014

2015-03-09 18:00 CET Mindmancer AB Mindmancer lanserar nu sin årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Cumula AB (publ): Första milstolpen i emissionen passerad

2014-09-24 11:02 CEST Cumula AB (publ.) Cumula AB genomför just nu nyemission till teckningskurs 2 kr per aktie, med sista teckningsdag den 20 oktober 2014.

2014-04-11 10:42 CEST Weidmüller Elektronikspecialisten Weidmüller har idag beslutat lämna ett offentligt uppköpsbud på R. Stahl AGs samtliga aktier. Erbjudandet ger ett pris på 47:50 € per R. Stahl AG-aktie. Ytterligare detaljer om uppköpserbjudandet kommer att ingå i den erbjudandehandling som skall godkännas av den federala finansinspektionen (BaFin). Weidmüller förväntas offentliggöra erbjudandehandlingen i mitten av maj 2014

EEL AB köper börsnoterade FDT AB

2014-04-01 08:49 CEST ELON Elkedjan Logistic Vitvarukoncernen ELON Elkedjan Logistic AB (EEL AB) i Örebro köper affärs- och butikssystembolaget FDT AB, noterat på Aktietorget.

Lindahl biträder Phonera AB (publ) vid försäljning till ComHem

2013-12-20 11:01 CET Advokatfirman Lindahl KB

2013-11-29 15:21 CET NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

BRP INC. MEDDELAR AKTIENS PRISSÄTTNING VID KOMMANDE NOTERING

2013-05-23 14:44 CEST BRP Sweden AB BRP Inc. meddelade att de har erhållit ett godkännande av sitt prospekt som inlämnats till myndigheterna för värdepapperstillsyn i Kanadas olika provinser och territorier och har nu ingått ett garantiavtal för börsintroduktionen av 12.200.000 underordnade röstberättigade aktier i bolaget till en pris av 21,50 kanadensiska dollar (CAD) per aktie.

2013-04-10 17:03 CEST SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget Dagens årstämma i SCA ägde rum i Waterfront Congress Centre i Stockholm. Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 4:50 (4:20) per aktie för räkenskapsåret 2012. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 15 april 2013. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske torsdagen den 18 april 2013.

2012-12-28 13:10 CET NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

2012-12-28 12:55 CET Skanska AB I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.