Pressmeddelanden

2014-04-11 10:42 CEST Weidmüller Elektronikspecialisten Weidmüller har idag beslutat lämna ett offentligt uppköpsbud på R. Stahl AGs samtliga aktier. Erbjudandet ger ett pris på 47:50 € per R. Stahl AG-aktie. Ytterligare detaljer om uppköpserbjudandet kommer att ingå i den erbjudandehandling som skall godkännas av den federala finansinspektionen (BaFin). Weidmüller förväntas offentliggöra erbjudandehandlingen i mitten av maj 2014

EEL AB köper börsnoterade FDT AB

2014-04-01 08:49 CEST ELON Elkedjan Logistic Vitvarukoncernen ELON Elkedjan Logistic AB (EEL AB) i Örebro köper affärs- och butikssystembolaget FDT AB, noterat på Aktietorget.

Lindahl biträder Phonera AB (publ) vid försäljning till ComHem

2013-12-20 11:01 CET Advokatfirman Lindahl KB

2013-11-29 15:21 CET NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

BRP INC. MEDDELAR AKTIENS PRISSÄTTNING VID KOMMANDE NOTERING

2013-05-23 14:44 CEST BRP Sweden AB BRP Inc. meddelade att de har erhållit ett godkännande av sitt prospekt som inlämnats till myndigheterna för värdepapperstillsyn i Kanadas olika provinser och territorier och har nu ingått ett garantiavtal för börsintroduktionen av 12.200.000 underordnade röstberättigade aktier i bolaget till en pris av 21,50 kanadensiska dollar (CAD) per aktie.

2013-04-10 17:03 CEST SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget Dagens årstämma i SCA ägde rum i Waterfront Congress Centre i Stockholm. Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 4:50 (4:20) per aktie för räkenskapsåret 2012. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 15 april 2013. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske torsdagen den 18 april 2013.

2012-12-28 13:10 CET NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

2012-12-28 12:55 CET Skanska AB I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

2012-08-29 09:46 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats var i slutet av juni i år värderad till 3 715 miljarder kronor. Det är en ökning med 104 miljarder jämfört med årsskiftet.

2012-07-08 23:39 CEST Eco Innovation AB Order på Slamrenare eller på Dagsljus på kabel eller på Superenergisparare blir försommarens bästa svenska miljönyhet? Eco Innovation AB har följt miljönyheterna i maj och juni och nominerat de tre bästa för webröstning. De kom från Biotain, Parans Solar Lighting och från Entrans. När ny miljöteknik blir lönsam kan den spridas för miljön. Det är viktigare än Almedalsprat om Gröna Jobb.