Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman i Sectra

2013-06-28 10:32 CEST
Aktieägarna i Sectra AB (publ) höll den 27 juni 2013 årsstämma i Linköping. Stämman bes...

Aktion utanför TeliaSoneras stämma i dag

2013-04-03 08:32 CEST
I dag bjuder Info Belarus på gatuteater och aktion utanför Cirkus, där Telia Sonera hål...

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

2012-03-21 13:27 CET
Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25...

Electrolux Årsredovisning för 2011 publicerad

2012-03-02 16:25 CET
Electrolux Årsredovisning för 2011 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens h...

Kallelse till årsstämma

2012-02-08 09:08 CET
Aktieägarna i Axfood AB kallas till årsstämma onsdagen den 14 mars 2012, klockan 17.00 ...

Förslag om återbetalning av 184 Mkr till aktieägarna i Sectra

2011-10-27 08:56 CEST
Styrelsen i Sectra AB (publ) förslår att 5 kronor per aktie överförs till aktieägarna g...

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I KOPYLOVSKOYE AB

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I KOPYLOVSKOYE AB

2011-04-20 14:21 CEST
Aktieägarna i Kopylovskoye AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj ...

Komplettering av kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

2011-03-02 08:32 CET
Som meddelats den 23 februari 2011 kallas aktieägarna i Fabege AB (publ) till årsstämma...

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

2011-02-28 09:04 CET
Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 m...

Autoliv höjer utdelningen till högsta nivån någonsin

2011-02-21 16:39 CET
(Stockholm, 2011-02-21) – – – Styrelsen i Autoliv Inc (NYSE: ALV och SSE: ALIV sdb), vä...