Pressmeddelanden

Toleranzias teckningsoptioner av serie TO2

Toleranzias teckningsoptioner av serie TO2

2020-05-14 18:00 CEST
I samband med Toleranzia ABs (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) företrädesemission som avsl...

Sveriges främsta Hedgefonder!

Sveriges främsta Hedgefonder!

2020-05-13 09:44 CEST
FondlyNews har nu släppt sin nya rating av svenska hedgefonder!

Sveriges främsta aktiefonder!

Sveriges främsta aktiefonder!

2020-05-12 12:51 CEST
Webbsidan FondlyNews.se har nu nöjet att presentera ett helt nytt betygsystem för svens...

Axfoods styrelse har beslutat om förvärv av egna aktier

Axfoods styrelse har beslutat om förvärv av egna aktier

2020-04-22 09:03 CEST
Axfoods styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 18 mars 20...

CELLINK har genomfört en riktad nyemission om 377 miljoner kronor

CELLINK har genomfört en riktad nyemission om 377 miljoner kronor

2020-01-31 08:00 CET
Styrelsen för CELLINK AB har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsst...

Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

2019-04-30 08:31 CEST
STOCKHOLM, 30 april 2019. Moberg Pharma AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord...

Axfoods styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

2019-04-25 08:51 CEST
Styrelsen för Axfood har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 21 mar...

Beslut vid Axfoods årsstämma 2019

2019-03-22 09:04 CET
Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter utom Antonia Ax:son Johnson som hade avbö...

Inbjudan till presentation av boken Bygg en förmögenhet - investera i investmentbolag

2018-09-18 09:30 CEST
Boken Bygg en förmögenhet - investera i investmentbolag presenteras vid en release månd...

Blockaffär i Surgical Science Sweden AB

Blockaffär i Surgical Science Sweden AB

2018-09-03 11:30 CEST
​En blockaffär om 175 000 aktier har genomförts i Surgical Science Sweden AB (publ). Sä...