Pressmeddelanden

2014-08-29 14:26 CEST Skanska AB I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-08-29 14:23 CEST ReadSoft Genom utbyte av konvertibler i ReadSoft AB har antalet B-aktier ökat med 21.000 aktier och antalet röster har ökat med 21.000. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i ReadSoft till 33.248.440 varav 1.194.480 A-aktier och 32.053.960 B-aktier. Det totala antalet röster i ReadSoft uppgår till 43.998.760 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 3.324.844 kronor.

2014-08-05 17:39 CEST IG Sverige Världens största CFD-aktör* IG – som tillhandahåller handel i ett brett utbud av finansiella instrument – är stolt sponsor av årets upplaga av Stockholm Triathlon som äger rum helgen den 23-24 augusti.

Ernström & C:o och Lannebo MicroCap nya delägare i Christian Berner Tech Trade AB (publ) inför notering

2014-07-28 09:00 CEST Christian Berner AB Ernström & C:o och Lannebo MicroCap har vardera förvärvat motsvarande tio procent av aktierna, efter den planerade nyemissionen, i Christian Berner Tech Trade AB (publ), som är en av Nordens ledande teknikhandelskoncerner. De två affärerna har genomförts som ett led i Christian Berner Tech Trades planerade notering på Nasdaq OMX First North efter sommaren.

2014-07-09 14:28 CEST Deutsche Asset & Wealth Management I dag offentliggör Deutsche Asset & Wealth Management två seniora chefer som tillträder sina befattningar med omedelbar verkan.

2014-06-30 16:22 CEST Skanska AB I samband med en omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-06-30 09:20 CEST Sectra AB Antalet aktier i Sectra AB uppgår den 30 juni 2014 till 37 271 017, varav 2 620 692 A-aktier och 34 650 325 B-aktier. Det innebär en ökning av antalet utestående aktier under juni månad med 176 039 B-aktier och det totala aktiekapitalet uppgår därefter till 37 271 017 kronor.

2014-06-23 09:00 CEST ReadSoft Lexmark International Technology S.A. (”Lexmark International Technology”), ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc., offentliggjorde den 6 maj 2014 ett kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) (”ReadSoft” eller ”Bolaget”) avseende försäljning av aktierna i ReadSoft till Lexmark International Technology (”Erbjudandet”).

2014-06-18 10:08 CEST Marginalen Bank Ester Félez Viñas utsågs till årets stipendiat och mottagare av ”Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance”. Ester tilldelas stipendiet för goda betyg och uppsatsen ”Characterization of Price Impact Dynamics in a Limit Order Book”. Stipendiet delas årligen ut av Marginalen Bank till den främsta avgångsstudenten vid Stockholms Universitets Masterprogram inom Banking and Finance.

Nätverksteoretiker får Nordeas vetenskapliga pris

2014-06-13 13:30 CEST Umeå universitet Fysikern Martin Rosvall prisas av Nordeas Norrlandsstiftelse för sin forskning med fokus på samspelet mellan information, kommunikation och struktur i levande system. Prissumman är på 100 000 kr och delas ut på Umeå universitets årshögtid lördagen den 18 oktober.