Pressmeddelanden

2015-01-20 15:41 CET IG Sverige IG Group, internetmäklaren specialiserad på traders, rapporterar idag rekordintäkter om 197,4 miljoner pund för det brutna räkenskapsårets första sex månader. Detta innebär en uppgång med 10,4 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet steg också till 101,4 miljoner pund och den internationella expansionen fortsätter.

2015-01-20 15:32 CET IG Sverige IG Group, internetmäklaren specialiserad på traders, rapporterar idag rekordintäkter om 197,4 miljoner pund för det brutna räkenskapsårets första sex månader. Detta innebär en uppgång med 10,4 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet steg också till 101,4 miljoner pund och den internationella expansionen fortsätter.

Analyst Group lanserar ny webbportal efter riskkapital från Modelio Equity AB

2015-01-08 11:52 CET AG Equity Research AB Analyst Group lanserar ny webbportal efter riskkapital från Modelio Equity AB. AG Equity Research lanserar fler företagstjänster.

2014-12-30 13:20 CET Skanska AB ​I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-12-18 10:46 CET Deutsche Asset & Wealth Management Året är på väg mot sitt slut och investerare positionerar sig för 2015. Nedan ger Asoka Wöhrmann, Chief Investment Officer (CIO) på Deutsche Asset & Wealth Management, marknadsutsikterna för de närmaste 12 månaderna.

Sociala investeringsnätverket Shareville når 30 000 portföljer

2014-12-15 13:21 CET Shareville Inte ens tre månader efter lanseringen har det sociala investeringsnätverket Shareville nått en milstolpe med över 30 000 sociala depåer. Över 28 000 Nordnet-kunder, med ett samlat kapital på nästan 9 miljarder kronor, har valt att dela sina depåer på Shareville.

2014-12-15 10:11 CET Deutsche Asset & Wealth Management CIO View - officiell prognos från Deutsche Asset & Wealth Management och chief investment officer Asoka Wöhrmann. Deutsche AWM förvaltar i dagsläget över 1000 miljarder Euro (per 30 september 2014) och är en av världens ledande kapitalförvaltare.

2014-12-03 10:16 CET Deutsche Asset & Wealth Management CIO View - officiell prognos från Deutsche Asset & Wealth Management och chief investment officer Asoka Wöhrmann. Deutsche AWM förvaltar i dagsläget över 1000 miljarder Euro (per 30 september 2014) och är en av världens ledande kapitalförvaltare.

2014-11-28 14:09 CET NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-11-28 13:24 CET Skanska AB ​I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.