Pressmeddelanden

2015-02-27 13:02 CET Skanska AB I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

2015-02-27 08:36 CET Deutsche Asset & Wealth Management ​Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) has listed Europe’s first ETF to provide equity exposure to Middle Eastern Gulf States, including Saudi Arabia

2015-02-27 08:36 CET Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) har börsnoterat Europas första ETF med aktieexponering mot Mellanöstern och gulfstaterna, inklusive Saudiarabien.

2015-02-18 11:37 CET Deutsche Asset & Wealth Management Specialanalys från Deutsche Asset & Wealth Management och CIO Asoka Wöhrmann om de ekonomiska effekterna av oljepriset som halverades under 2014.

2015-01-30 10:08 CET Deutsche Asset & Wealth Management CIO View - officiell prognos från Deutsche Asset & Wealth Management och chief investment officer Asoka Wöhrmann. Deutsche AWM förvaltar i dagsläget över 1000 miljarder Euro (per 29 januari 2015) och är en av världens ledande kapitalförvaltare.

2015-01-20 15:41 CET IG Sverige IG Group, internetmäklaren specialiserad på traders, rapporterar idag rekordintäkter om 197,4 miljoner pund för det brutna räkenskapsårets första sex månader. Detta innebär en uppgång med 10,4 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet steg också till 101,4 miljoner pund och den internationella expansionen fortsätter.

2015-01-20 15:32 CET IG Sverige IG Group, internetmäklaren specialiserad på traders, rapporterar idag rekordintäkter om 197,4 miljoner pund för det brutna räkenskapsårets första sex månader. Detta innebär en uppgång med 10,4 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet steg också till 101,4 miljoner pund och den internationella expansionen fortsätter.

2015-01-08 11:52 CET AG Equity Research AB Analyst Group lanserar ny webbportal efter riskkapital från Modelio Equity AB. AG Equity Research lanserar fler företagstjänster.

2014-12-30 13:20 CET Skanska AB ​I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-12-18 10:46 CET Deutsche Asset & Wealth Management Året är på väg mot sitt slut och investerare positionerar sig för 2015. Nedan ger Asoka Wöhrmann, Chief Investment Officer (CIO) på Deutsche Asset & Wealth Management, marknadsutsikterna för de närmaste 12 månaderna.