Pressmeddelanden

2014-11-28 14:09 CET NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-11-28 13:24 CET Skanska AB ​I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-11-24 10:05 CET Deutsche Asset & Wealth Management Prognos från Deutsche Asset & Wealth Management för investeringsklimatet under 2015.

2014-10-31 12:48 CET Skanska AB I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Gotland Whisky lockar eldsjälar till aktieköp - nyemission i oktober.

2014-10-23 11:38 CEST Gotland Whisky En idé blir ingenting utan eldsjälarna. Att göra en riktigt bra ekologisk single maltwhisky på Gotland var från början bara en bra idé. Men tack vare drivna entreprenörer och en samling entusiastiska whiskyälskare från hela landet är drömmen nu verklighet. Under oktober bjuder nu företaget in nya intressenter till teckning av aktier. Nyemissionen pågår till den 31 oktober.

2014-10-13 13:14 CEST Christian Berner AB Christian Berner Tech Trade ABs (publ) (”Christian Berner” eller ”Bolaget”) nyemission innebär att 41,4 MSEK tillförs bolaget. Första dag för handel på NASDAQ OMX First North blir den 20 oktober 2014. Genom nyemissionen (”Erbjudandet”) tillförs Christian Berner cirka 300 nya aktieägare och cirka 41,4 MSEK.

2014-10-07 12:20 CEST Linköpings kommun Vid presskonferens inför kommunstyrelsens sammanträde togs följande ärenden upp: Delårsrapport, informationsärende. Värdering av aktier i Linköping Stadshus AB samt konferens och tävling i Guangzhou.

2014-09-30 11:15 CEST NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-09-30 10:25 CEST Deutsche Asset & Wealth Management CIO View - officiell prognos från Deutsche Asset & Wealth Management och deras chief investment officer Asoka Wöhrmann.

Wifog genomför nyemission i form av gräsrotsfinansiering

2014-09-24 14:30 CEST WIFOG Snabbväxande mobilpublishern och nollkronorsoperatören Wifog genomför nu en förlängd nyemission i form av gräsrotsfinansiering (crowdfunding)