Pressmeddelanden

2014-10-13 13:14 CEST Christian Berner AB Christian Berner Tech Trade ABs (publ) (”Christian Berner” eller ”Bolaget”) nyemission innebär att 41,4 MSEK tillförs bolaget. Första dag för handel på NASDAQ OMX First North blir den 20 oktober 2014. Genom nyemissionen (”Erbjudandet”) tillförs Christian Berner cirka 300 nya aktieägare och cirka 41,4 MSEK.

2014-10-07 12:20 CEST Linköpings kommun Vid presskonferens inför kommunstyrelsens sammanträde togs följande ärenden upp: Delårsrapport, informationsärende. Värdering av aktier i Linköping Stadshus AB samt konferens och tävling i Guangzhou.

2014-09-30 11:15 CEST NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-09-30 10:25 CEST Deutsche Asset & Wealth Management CIO View - officiell prognos från Deutsche Asset & Wealth Management och deras chief investment officer Asoka Wöhrmann.

Wifog genomför nyemission i form av gräsrotsfinansiering

2014-09-24 14:30 CEST WIFOG Snabbväxande mobilpublishern och nollkronorsoperatören Wifog genomför nu en förlängd nyemission i form av gräsrotsfinansiering (crowdfunding)

2014-09-18 16:26 CEST ReadSoft NASDAQ OMX Stockholm har godkänt ansökan från ReadSoft AB (publ) om avnotering av ReadSofts B-aktier, samt beslutat att sista dag för handel är fredagen den 3 oktober 2014.

2014-08-29 14:26 CEST Skanska AB I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-08-29 14:23 CEST ReadSoft Genom utbyte av konvertibler i ReadSoft AB har antalet B-aktier ökat med 21.000 aktier och antalet röster har ökat med 21.000. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i ReadSoft till 33.248.440 varav 1.194.480 A-aktier och 32.053.960 B-aktier. Det totala antalet röster i ReadSoft uppgår till 43.998.760 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 3.324.844 kronor.

2014-08-05 17:39 CEST IG Sverige Världens största CFD-aktör* IG – som tillhandahåller handel i ett brett utbud av finansiella instrument – är stolt sponsor av årets upplaga av Stockholm Triathlon som äger rum helgen den 23-24 augusti.

Ernström & C:o och Lannebo MicroCap nya delägare i Christian Berner Tech Trade AB (publ) inför notering

2014-07-28 09:00 CEST Christian Berner AB Ernström & C:o och Lannebo MicroCap har vardera förvärvat motsvarande tio procent av aktierna, efter den planerade nyemissionen, i Christian Berner Tech Trade AB (publ), som är en av Nordens ledande teknikhandelskoncerner. De två affärerna har genomförts som ett led i Christian Berner Tech Trades planerade notering på Nasdaq OMX First North efter sommaren.