Pressmeddelanden

2014-04-04 09:52 CEST Skanska AB Styrelsen har vid styrelsemöte den 3 april 2014 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till årsstämman 2015 får förvärv ske av högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska AB och syftet med förvärvet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram Seop (2014 – 2016).

2014-04-01 11:58 CEST FundedByMe Svenska crowdfunding plattformen Fundedbyme lägger till möjligheten för entreprenörer att söka lån från crowden för att finansiera sina bolag. "I Sverige, liksom i många andra länder, är det svårt för tillväxtbolag att få in pengar. Där finns ett jättebehov, inte minst för bolag som inte befinner sig i en storstad eller i närheten av riskkapital", säger vd Daniel Daboczy

2014-03-31 12:57 CEST Skanska AB I samband med en omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Moretime Professional Services (publ) deltar i investerarträffar i Stockholm och Göteborg

2014-03-18 09:54 CET Moretime Professional Services AB I syfte att informera aktiemarknaden om verksamhetens utveckling och den pågående nyemissionen kommer Moretime Professional Service AB (publ) att delta i två investerarkvällar som anordnas i samarbete mellan Aktietorget och Aktiespararna i Stockholm.

2014-02-28 14:02 CET Skanska AB I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Trading Times Hedge Nordic AB Road Show mars-april 2014

2014-02-25 16:05 CET Trading Times Hedge Nordic AB www.timeshedge.se Under mars-april i år genomföra ett antal event runt om i Sverige. Se hemsida för mer info. http://timeshedge.se/index.php/eventguiden

2014-01-20 22:26 CET Cerulean Enterprise Cerulean Enterprise ökar takten i sin satsning på att bli störst inom jämförelsesidor på internet. Nästa steg i den breda etableringen är utökning av jämförelse inom aktiehandel vilket är ett steg i att skapa en komplett sida för sparande för privatpersoner.

IG är exklusiv partner till Turtle-projektet 2014

2014-01-15 09:38 CET IG Sverige I dag inleds Turtle-projektet för andra året i följd. En grupp olönsamma traders ska under ett år tränas och utbildas inom trading för att vid årets slut besitta den kompetens som behövs för att leva på sin trading. Världens största CFD-aktör* IG är exklusiv partner till detta projekt.

2014-01-12 09:24 CET Grythyttan Whisky AB (publ) Styrelsen för Grythyttan Whisky har beslutat flytta tillverkningen av whisky till Orkney i Skottland. Med en lokalisering på Orkney ges fler möjligheten att besöka destilleriet & följa oss i vår strävan att tillverka whisky med hög kvalitet, ambition och passion. Möjligheterna till långsiktig kapitalförsörjning & efterfrågan på privat lagrad single malt whisky har gjort att vi tar detta steg.

Gotland Whisky - Grand opening 2015

2013-11-08 08:20 CET Gotland Whisky Tillverkningen av Gotland Whiskys single malt Isle of Lime pågår för fullt. I slutet av 2015 är det dags för grand opening. De allra första buteljerna är vikta för aktieägarna – en så kallad shareholders edition.