Pressmeddelanden

Grant Thornton ny samarbetspartner till FundedByMe

2015-09-02 13:59 CEST FundedByMe Grant Thornton ny samarbetspartner till crowdfundingaktören FundedByMe Crowdfunding − när företag vänder sig till ett stort antal finansiärer för att finansiera projekt eller idéer − växer stadigt. Nu går Grant Thornton in som samarbetspartner till den största svenska crowdfundingaktören FundedByMe, med fler än 50 000 investerare i över 160 länder.

2015-07-31 14:36 CEST Skanska AB ​I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

2015-06-11 09:56 CEST World Federation of Young Investors Nyligen har World Federation of Young Investors startats av fyra nordiska länder för att sluta samman och utbilda unga investerare. Organisationen blir en paraplyorganisation till unga investerare världen över. Målet för organisation är att förenkla för internationella investeringar, främja utbildning för privata investerare samt företräda privata investerares rättigheter.

2015-06-03 14:26 CEST Nike Publishing Anders Ström är författare och skribent. Aktuell med Investeringsboken. Nu börjar han blogga om privatekonomi och investeringar. Den första bloggen handlar om det osäkra börsläget med höga värderingar. Under rubriken "Köp inga aktier nu" säger han: "Det är läge att vara försiktig. Köp inga aktier nu om du är ovan. Motstå de lockande tonerna från finansmarknadens sirener."

Svenskarnas syn på deras ekonomiska situation är splittrad

2015-06-03 10:04 CEST YouGov Sweden AB YouGov har tagit tempen på svenskarnas inställning till deras ekonomiska situation och förväntningar på framtiden. Undersökningen visar att bilden är splittrad. Drygt var fjärde svensk i åldern 18-74 år anser att deras ekonomiska situation har blivit bättre under det senaste året och var tredje tror på en positiv utveckling under de närmsta 12 månaderna.

2015-06-02 10:15 CEST Deutsche Asset & Wealth Management CIO View är en officiell marknadsprognos från Deutsche Asset & Wealth Management och chief investment officer Asoka Wöhrmann. Deutsche AWM förvaltar över 1100 miljarder euro (per 31 mars 2015) och är en av världens ledande kapitalförvaltare.

2015-05-29 14:42 CEST Skanska AB I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

2015-05-28 09:08 CEST Vardia Försäkring AB ​Igår, den 27 maj, avslutades teckningsperioden för Vardias nyemission. Nyemissionen omfattade erbjudande om att teckna 375 miljoner nya aktier för 1 NOK styck, vilket motsvarar 375 MNOK totalt. Det preliminära resultatet visar att det vid teckningsperiodens slut fanns teckningar på 665 miljoner aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om 177 procent.

2015-04-30 13:25 CEST Axfood AB ​Efter genomförd uppdelning av aktier i bolaget (s k split), genom vilken varje tidigare befintlig aktie har delats upp i fyra aktier, uppgår det totala antalet aktier i Axfood Aktiebolag (publ) per den 30 april 2015 till 209 870 712. Varje aktie har en röst och det totala antalet röster uppgår således till 209 870 712.

2015-04-30 11:05 CEST Skanska AB I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.