Pressmeddelanden

2015-03-20 12:13 CET Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH har som den första institutionen i Tyskland beviljats en ”Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor-licens (RQFII). Med licensen på plats kan Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH nu ansöka om kvoter för att investera i Kina värdepapper.

2015-03-06 08:30 CET Marginalen Bank Marginalen Bank undersöker nu möjligheten att emittera ytterligare upp till 100 miljoner kronor inom ramen för Additional Tier 1-obligationen, vilken har ett rambelopp om 300 miljoner kronor. Emissionen följer Marginalen Banks strategi att, med beaktande av förändrade kapitalkrav, säkerställa förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

2015-03-05 14:06 CET Mammakan Börsen är på topp och då kanske det är läge att fundera på hur man sparar till sina barn på bästa vis under uppgång såväl som nedgång.

2015-03-05 12:15 CET Deutsche Asset & Wealth Management CIO View - officiell prognos från Deutsche Asset & Wealth Management och chief investment officer Asoka Wöhrmann. Deutsche AWM förvaltar i dagsläget över 1000 miljarder Euro (per 31 december2014) och är en av världens ledande kapitalförvaltare.

2015-02-27 13:02 CET Skanska AB I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

2015-02-27 08:36 CET Deutsche Asset & Wealth Management ​Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) has listed Europe’s first ETF to provide equity exposure to Middle Eastern Gulf States, including Saudi Arabia

2015-02-27 08:36 CET Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) har börsnoterat Europas första ETF med aktieexponering mot Mellanöstern och gulfstaterna, inklusive Saudiarabien.

2015-02-18 11:37 CET Deutsche Asset & Wealth Management Specialanalys från Deutsche Asset & Wealth Management och CIO Asoka Wöhrmann om de ekonomiska effekterna av oljepriset som halverades under 2014.

2015-01-30 10:08 CET Deutsche Asset & Wealth Management CIO View - officiell prognos från Deutsche Asset & Wealth Management och chief investment officer Asoka Wöhrmann. Deutsche AWM förvaltar i dagsläget över 1000 miljarder Euro (per 29 januari 2015) och är en av världens ledande kapitalförvaltare.