Pressmeddelanden

Cereno Scientific släpper halvårsrapport

Cereno Scientific släpper halvårsrapport

2017-08-24 08:00 CEST
Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport fö...

Handelsstart idag för AcuCort AB på AktieTorget

2017-04-24 09:00 CEST
Life science-bolaget PULS portföljbolag AcuCort AB börsintroduceras idag den 24 april 2...

CombiGene föreslår företrädesemission av aktier och tidigarelägger bokslutskommunikén

2017-01-10 08:50 CET
Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) kallar till extra bolagss...

Arrowhead och Analysguidens bolagsanalyser av CombiGene är nu publicerade

2016-12-20 13:18 CET
CombiGene har gett den New York-baserade finansrådgivningsfirman Arrowhead Business and...

AppSpotr passerar 200 000 användare

AppSpotr passerar 200 000 användare

2016-11-21 15:37 CET
AppSpotr är en svensk startup som låter användare skapa sina egna mobilappar utan att k...

Cereno meddelar att positiva data har publicerats i Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH)

Cereno meddelar att positiva data har publicerats i Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH)

2016-10-10 09:41 CEST
Cereno Scientific (Aktietorget: "Crno B”) meddelar att positiva studieresultat har publ...

Cereno Scientific: Första handelsdag på Aktietorget senareläggs till den 22 juni

Cereno Scientific: Första handelsdag på Aktietorget senareläggs till den 22 juni

2016-06-14 13:03 CEST
Cereno Scientific: Första handelsdag på Aktietorget senareläggs till den 22 juni.

Första handelsdag med Litium AB den 31 maj

2016-05-12 21:27 CEST
Litium AB (publ) genomförde framgångsrikt under april en spridningsemission på 24 mkr, ...

Litiums nyemission övertecknad

Litiums nyemission övertecknad

2016-04-29 09:57 CEST
E-handelsplattformen Litium AB (publ) meddelar i dag att nyemissionen inför listning på...

Idag inleds teckningstiden i Cereno Scientific AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i Cereno Scientific AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

2016-04-26 14:10 CEST
Idag, den 26 april 2016, inleds teckningstiden i Cereno Scientific AB:s (Cereno) nyemis...