Pressmeddelanden

Cereno Scientific ingår ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras rådgivare Alpha Blue Ocean

Cereno Scientific ingår ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras rådgivare Alpha Blue Ocean

2018-03-19 12:10 CET
Finansieringslösningen innebär att Bolaget kan, under en 24-månadersperiod, erhålla 82,...

Cereno Scientific släpper halvårsrapport

Cereno Scientific släpper halvårsrapport

2017-08-24 08:00 CEST
Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport fö...

Handelsstart idag för AcuCort AB på AktieTorget

2017-04-24 09:00 CEST
Life science-bolaget PULS portföljbolag AcuCort AB börsintroduceras idag den 24 april 2...

CombiGene föreslår företrädesemission av aktier och tidigarelägger bokslutskommunikén

2017-01-10 08:50 CET
Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) kallar till extra bolagss...

Arrowhead och Analysguidens bolagsanalyser av CombiGene är nu publicerade

2016-12-20 13:18 CET
CombiGene har gett den New York-baserade finansrådgivningsfirman Arrowhead Business and...

AppSpotr passerar 200 000 användare

AppSpotr passerar 200 000 användare

2016-11-21 15:37 CET
AppSpotr är en svensk startup som låter användare skapa sina egna mobilappar utan att k...

Cereno meddelar att positiva data har publicerats i Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH)

Cereno meddelar att positiva data har publicerats i Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH)

2016-10-10 09:41 CEST
Cereno Scientific (Aktietorget: "Crno B”) meddelar att positiva studieresultat har publ...

Cereno Scientific: Första handelsdag på Aktietorget senareläggs till den 22 juni

Cereno Scientific: Första handelsdag på Aktietorget senareläggs till den 22 juni

2016-06-14 13:03 CEST
Cereno Scientific: Första handelsdag på Aktietorget senareläggs till den 22 juni.

Första handelsdag med Litium AB den 31 maj

2016-05-12 21:27 CEST
Litium AB (publ) genomförde framgångsrikt under april en spridningsemission på 24 mkr, ...

Litiums nyemission övertecknad

Litiums nyemission övertecknad

2016-04-29 09:57 CEST
E-handelsplattformen Litium AB (publ) meddelar i dag att nyemissionen inför listning på...