Dokument

Listningsmemorandum SyntheticMR

Listningsmemorandum SyntheticMR

2013-10-17 16:54 CEST

SyntheticMR har upprättat ett memorandum inför listning av bolagets aktie på AktieTorget.

Teaser till företrädesemission

Teaser till företrädesemission

2009-11-27 10:55 CET

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008

2009-04-14 10:14 CEST

Accelerator Nordic AB:s årsredovisning för 2008

Kallelse till Årsstämma i Accelerator

Kallelse till Årsstämma i Accelerator

2009-04-06 16:36 CEST

För ytterligare information se www.acceleratorab.se