Pressmeddelanden

Idag inleds teckningstiden i Cereno Scientific AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i Cereno Scientific AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

2016-04-26 14:10 CEST
Idag, den 26 april 2016, inleds teckningstiden i Cereno Scientific AB:s (Cereno) nyemis...

Absolicon: Nyemissionen övertecknad

2016-04-07 09:11 CEST
Den nyemission i Absolicon som avslutades den 29 mars tecknades till 210 procent. Nyemi...

Styrelsen föreslår utdelning av dotterbolag

2016-02-05 08:18 CET
CombiGene AB:s styrelse har igår 4 februari fattat beslut om att föreslå att årsstämman...

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

2015-11-03 08:44 CET
Den 2 november 2015, inleddes teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) ​...

Idag inleds den första teckningsperioden för TO 1

2015-10-12 10:36 CEST
Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med note­ringsemissi...

Kommande presentationer under första delen av hösten

Kommande presentationer under första delen av hösten

2015-09-02 13:06 CEST
CombiGenes presentationer för första delen av hösten har nu schemalagts. Möt oss i Göt...

Bokslutskommuniké januari-december 2014: Positivt fjärde kvartal

Bokslutskommuniké januari-december 2014: Positivt fjärde kvartal

2015-02-19 08:53 CET
Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 2 333 TSEK (30 TSEK) och för helåret till ...

Nanoteknik som grogrund för stamceller

Nanoteknik som grogrund för stamceller

2015-01-30 15:17 CET
Stamcellsforskning har potential att utveckla nya behandlingsformer mot sjukdomar som i...

EELs offentliggörande av utfallet av kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i FDT System Holding AB

2014-06-03 10:30 CEST
ELON Elkedjan Logistic AB, (”Budgivaren”) offentliggjorde den 5 maj 2014 ett kontanterb...