Nyheter

"Ignorans är som ormens gift, det sprider sig, det skadar, det dödar"

2014-01-11 17:07 CET Psykologisk Orientering De orden är en bister verklighet för många människor som idag drabbas av konsekvenserna av psykisk ohälsa och missbruk pga. av ansvariga som inte väljer att nyfiket undersöka vad behandling med en visuell överblick innebär. Dödstalen är många och ökar med tiden.

"Skojare och svindlare" Är den psykologiska - och psykiatriska vetenskapen så vilse att man bäddar för detta?

2014-01-03 09:59 CET Psykologisk Orientering Teorin att mentala störningar är ett uttryck för kemisk obalans i hjärnan har visat sig ohållbar. Branschen är en ­rövarkula av oredo­visade ­beroenden, veten­skaplig ­svindel och samvetslös marknads­föring, skriver Nathan Shachar I DN; http://www.dn.se/ledare/kolumner/skojares-och-svindlares-bransch/ - Detta är ingen gåta! Det är en komplexitetsfråga som inte utvecklats, läs mer...

Psykologins företrädare kastar sten i glashus

2013-12-12 09:05 CET Psykologisk Orientering Docenten Mattias Lundberg hävdar i TV4 nyheterna på morgonen att det finns stora risker med allehanda hokuspokus-terapier utan självreflektion, javisst jag håller med, men den validerade psykologin som Mattias Lundberg företräder med behandlingsmetoder grundade i samtalet är inte alls mycket bättre och i många fall sannolikt sämre än vissa av hokuspokus-metoderna..

Psykologisk behandlingsmetod skapar verkliga förutsättningar för varaktig lösning på kort tid.

2013-12-06 06:45 CET Psykologisk Orientering 3-dagarsterapi är precis som ordet uttrycker en behandlingsmetod som får patienten att själv driva sin egen process till lösning efter tre dagars inlärning av processkartan.

Skillnaden mellan desorientering och orientering - den felande länken inom psykologin.

2013-11-25 09:39 CET Psykologisk Orientering Så fort det blir det minsta komplext blir människan desorienterad. Ett enkelt bevis för det är något så "enkelt" som en IKEA-möbel. Det är inte en slump att IKEA skickar med en ritning för att vi ska få ihop denna relativt enkla komplexitet.

2013-11-21 22:38 CET Psykologisk Orientering Jag upprepar så ödmjukt jag bara kan, till Media - till Socialstyrelsen - till Ansvariga politiker - till Ansvariga inom psykologins verksamhetsområde och till Forskarna följande som måste förklaras eller uppfyllas i processen om vi ska vända detta hangarfartyg av vilseledande föreställningar om en psykologisk grund som saknar förutsättningar att lösa komplexitet.

2013-11-15 10:00 CET Psykologisk Orientering Även om depression jämfört med stora folksjukdomar som malaria och HIV inte leder till många dödsfall, så kan det föra med sig många år av funktionsnedsättning. Forskarna som skriver i PLOS Medicine anser att depressionssjukdomar borde vara en global prioritet för hälsovården. Bör då forskningen vara nyfiken på processkartan i Psykologisk orientering?

Ny metod - lös kostnadseffektivt psykisk ohälsa i företaget

2013-11-07 10:38 CET Psykologisk Orientering Psykisk ohälsa i företag är och har varit i fokus under lång tid, media skriver ständigt nya artiklar och publicerar nya rapporter om en accelererande psykisk ohälsa som skapar enorma lidanden och enorma kostnader för familjer, företagen och samhället.

2013-09-20 09:27 CEST Psykologisk Orientering Patienten blev mer och mer beroende av Freuds ord som var som plåster på såren och skapade hopp. Om än falskt - men ändå ett hopp. Det hoppet har bundit oss vid att fortsätta lösa något som inte kan lösas med ett trubbigt verktyg som skadar mer för varje misslyckande.

2013-09-18 17:38 CEST Psykologisk Orientering Forskare ska nu försöka hitta nya metoder för mobbning, japp nu kommer barnen att fredas, forskare kan sånt och då kan det ju inte bli fel.. halleluja!!!!