Nyheter

2015-08-16 21:19 CEST Tedestrand coaching AB Man talar om Mindfulness som lösningen för våra mentala problem i TV4- 19.30 den 16 augusti 2015. Det mesta som sägs inom mindfulness stämmer med hur det är, men mindfulness kan inte läras ut med endast ord eller på andra ostrukturererade sätt utbrutna ur helheten eftersom psykisk ohälsa är komplex. Vi fortsätter med samma mönster som inte fungerat i 100 år.

2015-07-15 22:12 CEST Tedestrand coaching AB Psykisk ohälsa och andra komplicerade livsproblem kan lösas för flertalet, men det krävs som vid alla typer av sådana problem att en visuell överblick skapas först! Det krävs för helhetsförståelsen. Just den förståelsen ger möjlighet att lösa systemets problem oavsett var det sitter. Utan helheten blir det i nästintill samtliga fall värre. Det måste förstås.

"FELICIA" – 1 AV 10 ELEVER I SVENSKA KLASSRUM

2015-04-24 10:30 CEST Uppsala stadsteater 1 av 10 elever i svenska klassrum har en förälder som missbrukar alkohol eller droger hemma. Föreställningen "Felicia" är inspirerad av intervjuer med kvinnor i åldern 17-21 som vuxit upp med missbrukande föräldrar.

2015-04-19 19:19 CEST Tedestrand coaching AB Nu 25 klienter i följd utvärderade för 3-dagars utbildning i hur man löser komplicerade livs eller relationsproblem! 100 NÄRMAR SIG :) Frågan är när ansvariga för psykologisk orientering ska ta Pedagogik med visuell överblick på allvar? Det verkar ju faktiskt som det är det enda sättet att nå verkliga resultat för alla typer av komplicerade livsproblem.

2015-02-24 23:35 CET Tedestrand coaching AB NYHET 1: NU 22 klienter i följd som ger en utvärdering av 3-dagars utbildningsprocess för att lösa sitt komplicerade livs-relationsproblem: http://psykologiskorientering.se/media/54e987aa69e2e.pdf

2014-12-02 23:12 CET Tedestrand coaching AB Ta del av en lite nyare beskrivning av hur Psykologisk orientering fungerar- hur och varför det ger så goda resultat!! I synnerhet 3 dagar har visat sig vara optimalt för att lära sig lösa sitt komplicerade problem. Varsågoda: http://psykologiskorientering.se/media/547e15202023b.pdf

2014-11-05 23:39 CET Tedestrand coaching AB Video: https://www.youtube.com/watch?v=XyR0TYdpEB4 En vetenskaplig förklaring i ord som komplettering: http://psykologiskorientering.se/media/5447c9f201632.pdf

2014-09-23 16:19 CEST Tedestrand coaching AB 100 år av samtalspsykologi- och på senare år inklusive alla former av coaching etc. har fått WHO att utfärda en varning om kommande accelererande psykiska ohälsa. Om det vore så att denna samtalspsykologi/coaching fungerade hade givetvis utveckling varit motsatt, trots en värld som skapar denna psykiska ohälsa....

2014-05-15 14:16 CEST Tedestrand coaching AB Jag replikerar SvD-artikel rubricerad ”De med psykisk ohälsa behöver vårt stöd” signerad av 25 pers. från Pufendorf-gruppen som tror att mer pengar & genmedicinering är svaret på psykisk ohälsa.SvD vägrade att ta in min replik, SVD vägrar också kommentera skälen till att man inte ger människor möjlighet att ta del av en artikel som sannolikt är mycket viktig för psykologins&psykiatrins utveckling

2014-01-11 17:07 CET Tedestrand coaching AB De orden är en bister verklighet för många människor som idag drabbas av konsekvenserna av psykisk ohälsa och missbruk pga. av ansvariga som inte väljer att nyfiket undersöka vad behandling med en visuell överblick innebär. Dödstalen är många och ökar med tiden.