Nyheter

"FELICIA" – 1 AV 10 ELEVER I SVENSKA KLASSRUM

2015-04-24 10:30 CEST Uppsala stadsteater 1 av 10 elever i svenska klassrum har en förälder som missbrukar alkohol eller droger hemma. Föreställningen "Felicia" är inspirerad av intervjuer med kvinnor i åldern 17-21 som vuxit upp med missbrukande föräldrar.

2015-04-19 19:19 CEST Psykologisk Orientering Nu 25 klienter i följd utvärderade för 3-dagars utbildning i hur man löser komplicerade livs eller relationsproblem! 100 NÄRMAR SIG :) Frågan är när ansvariga för psykologisk orientering ska ta Pedagogik med visuell överblick på allvar? Det verkar ju faktiskt som det är det enda sättet att nå verkliga resultat för alla typer av komplicerade livsproblem.

2015-02-24 23:35 CET Psykologisk Orientering NYHET 1: NU 22 klienter i följd som ger en utvärdering av 3-dagars utbildningsprocess för att lösa sitt komplicerade livs-relationsproblem: http://psykologiskorientering.se/media/54e987aa69e2e.pdf

2014-12-02 23:12 CET Psykologisk Orientering Ta del av en lite nyare beskrivning av hur Psykologisk orientering fungerar- hur och varför det ger så goda resultat!! I synnerhet 3 dagar har visat sig vara optimalt för att lära sig lösa sitt komplicerade problem. Varsågoda: http://psykologiskorientering.se/media/547e15202023b.pdf

2014-11-05 23:39 CET Psykologisk Orientering Video: https://www.youtube.com/watch?v=XyR0TYdpEB4 En vetenskaplig förklaring i ord som komplettering: http://psykologiskorientering.se/media/5447c9f201632.pdf

2014-09-23 16:19 CEST Psykologisk Orientering 100 år av samtalspsykologi- och på senare år inklusive alla former av coaching etc. har fått WHO att utfärda en varning om kommande accelererande psykiska ohälsa. Om det vore så att denna samtalspsykologi/coaching fungerade hade givetvis utveckling varit motsatt, trots en värld som skapar denna psykiska ohälsa....

2014-05-15 14:16 CEST Psykologisk Orientering Jag replikerar SvD-artikel rubricerad ”De med psykisk ohälsa behöver vårt stöd” signerad av 25 pers. från Pufendorf-gruppen som tror att mer pengar & genmedicinering är svaret på psykisk ohälsa.SvD vägrade att ta in min replik, SVD vägrar också kommentera skälen till att man inte ger människor möjlighet att ta del av en artikel som sannolikt är mycket viktig för psykologins&psykiatrins utveckling

2014-01-11 17:07 CET Psykologisk Orientering De orden är en bister verklighet för många människor som idag drabbas av konsekvenserna av psykisk ohälsa och missbruk pga. av ansvariga som inte väljer att nyfiket undersöka vad behandling med en visuell överblick innebär. Dödstalen är många och ökar med tiden.

2014-01-03 09:59 CET Psykologisk Orientering Teorin att mentala störningar är ett uttryck för kemisk obalans i hjärnan har visat sig ohållbar. Branschen är en ­rövarkula av oredo­visade ­beroenden, veten­skaplig ­svindel och samvetslös marknads­föring, skriver Nathan Shachar I DN; http://www.dn.se/ledare/kolumner/skojares-och-svindlares-bransch/ - Detta är ingen gåta! Det är en komplexitetsfråga som inte utvecklats, läs mer...

2013-12-12 09:05 CET Psykologisk Orientering Docenten Mattias Lundberg hävdar i TV4 nyheterna på morgonen att det finns stora risker med allehanda hokuspokus-terapier utan självreflektion, javisst jag håller med, men den validerade psykologin som Mattias Lundberg företräder med behandlingsmetoder grundade i samtalet är inte alls mycket bättre och i många fall sannolikt sämre än vissa av hokuspokus-metoderna..