Pressmeddelanden

2012-12-06 08:30 CET Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar ut 8 miljoner kronor till 40 olika forskningsprojekt om astma och allergi. Några av de 40 beviljade anslagen kommer att delas ut på Kristinehovs Malmgård den 6 december mellan klockan 18-22. På plats finns Putte Nelsson från PostkodLotteriet som delar ut anslag till Hans Grönlund på KI som vill hitta ett vaccin mot pälsdjursallergi.

Pressinbjudan, Köttallergi, bakterier och smink på Allergistämman 2012

2012-09-19 10:36 CEST Astma- och Allergiförbundet Allergistämma 2012 All information om programmet finns på www.allergistamma.org Tid: Den 21 och 22 november 2012 Plats: Svenska Mässan i Göteborg

2012-05-08 09:53 CEST Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Astma- och Allergiförbundet kallar dem allergidoldisar - de som lever med allergi utan omgivningens vetskap, de som mörkar och förringar sin sjukdom och som inte identifierar sig som allergiker. Nu slår Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond upp portarna till Min önskans stad - en digital stad där vem som helst kan ge ett bidrag till forskningen för ett tillgängligare och friskare Sverige.

2012-03-16 13:57 CET Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

2012-02-14 09:52 CET Astma- och Allergiförbundet

Stort behov av ny forskning för att bekämpa ökning av astma och allergi

2011-12-05 11:00 CET Astma- och Allergiförbundet I november delade stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond ut totalt sex miljoner kronor till 34 olika forskningsprojekt. Antalet allergiska patienter som söker vård har ökat dramatiskt sedan 1960-talet. Behovet av forskning är i dag stort för den tredjedel av befolkningen som lider av allergisjukdomar.

2011-12-05 10:31 CET Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond