Pressmeddelanden

2014-07-21 11:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Alla politiker vi träffar säger att de vill att det ska byggas mer. Ändå står vi här med bostadsbrist. Det är dags för politikerna att gå från ord till handling i bostadsfrågan!

2014-07-21 11:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Alla politiker vi träffar säger att de vill att det ska byggas mer. Ändå står vi här med bostadsbrist. Det är dags för politikerna att gå från ord till handling i bostadsfrågan!

Skövdebostäders arbetssätt skapar intresse

2014-07-02 07:51 CEST Skövdebostäder Under våren har intresset varit stort för hur Skövdebostäder lyckas så bra med att hålla nere priserna vid nyproduktion av bostäder. En del av hemligheten ligger i hög beställarkompetens, ett nära samarbete med kommun och entreprenörer.

Nyttan med Allmännyttan tema för SABOs Almedalsseminarier

2014-06-24 10:07 CEST SABO AB Välkommen till SABOs bostadsseminarier tisdagen den 1 juli i Almedalen. Där träffar du flera allmännyttiga kommunala bostadsföretag som berättar hur de skapar samhällsnytta på olika nivåer. Vi belyser särskilt den skickliga balansgång mellan affärsmässighet och samhällsansvar som flera av våra bostadsföretag utövar varje dag.

2014-06-17 10:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne En stor uppslutning av Hyresgästföreningens medlemmar satte press på politikerna. Kommunfullmäktige i Burlöv beslutade igår att det inte ska bli någon utredning om förutsättningarna för en utförsäljning av Burlövs Bostäder.

2014-06-13 11:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Burlövs kommun vill utreda förutsättningarna för en utförsäljning av Burlövs Bostäder. Hyresgästföreningen protesterar mot detta.

2014-06-13 08:00 CEST Hyresgästföreningen region Mitt På uppdrag av sex hyresgäster som bor i det nybyggda Lisselhagen kommer Hyresgästföreningen att pröva Tunabyggens hyror i Hyresnämnden. Bakgrunden till konflikten är att Hyresgästföreningen och Tunabyggen sedan länge varit oeniga om hyressättningen i de nyproducerade lägenheterna i Lisselhagen.

2014-05-22 14:30 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne På lördag arrangerar Hyresgästföreningen i Lund en bostadspolitisk debatt med partierna i Lunds kommunfullmäktige. Temat är ”Hur kommer det framtida Lund se ut?”.

2014-05-16 13:16 CEST Linköpings kommun Det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden AB och samhällsbyggnadsnämnden har kommit överens om en strategi för bostadsbyggandet i Linköping. Tillfälliga studentbostäder i Ryd och inredning av vindar i centrala fastigheter är exempel på insatser som görs på kort sikt.

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

2014-05-15 10:00 CEST SABO AB Renoveringstakten i allmännyttans fastigheter ökar med tio procent per år. På så sätt ökar också utmaningen att agera miljösmart. Därför bjuder bransch- och intresseorganisationen SABO in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter.