Blogginlägg

Culture Casbah – satsningen i sig är viktigare än själva byggnaden

Culture Casbah – satsningen i sig är viktigare än själva byggnaden

2016-11-22 16:17 CET

Vi är inte naiva. Vi ser att Culture Casbah medför risker. Det skriver Kenneth Gustavss...

Det är som om 30 000 Malmöbor dubbelbeskattas

Det är som om 30 000 Malmöbor dubbelbeskattas

2016-11-10 16:32 CET

Det är orimligt att hyresgäster i MKB ska betala mer till kommunkassan än andra grupper...

Rätten till bostad – Hem för alla, alla får hem

Rätten till bostad – Hem för alla, alla får hem

2016-07-07 08:58 CEST

​Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om mänskliga rättigheter som i s...

Allmännyttan spelar roll

Allmännyttan spelar roll

2016-07-01 15:32 CEST

Under arbetet med studien kring hur allmännyttan kan bidra till socialt hållbar utveckl...

Aspö Eko-logi, stöd till UNHCR och stort projekt för social hållbarhet

Aspö Eko-logi, stöd till UNHCR och stort projekt för social hållbarhet

2015-12-23 11:08 CET

Aspö Eko-logi, stöd till UNHCR och stort projekt för social hållbarhet. Det är några av...

Samverkan är vägen framåt för Skövde

2015-11-30 16:15 CET

Vi på Skövdebostäder kan och ska inte bygga på alla de platser vi identifierat i vår af...

Variation och varsamhet

Variation och varsamhet

2015-11-24 10:22 CET

En stad som vill växa måste också utvecklas. Det innebär att delar av staden måste förä...

Allmännyttan under attack

Allmännyttan under attack

2015-06-26 13:30 CEST

Allmännyttan upplever hårda tider just nu. I veckan fattade kommunfullmäktige i Luleå b...

Gör inte hyresgästerna ansvariga för kommunernas välfärd!

Gör inte hyresgästerna ansvariga för kommunernas välfärd!

2015-06-22 16:22 CEST

Kommunledningen i Malmö har beslutat att föra över 30 miljoner från MKB till kommun-kas...

Kommunledningen lägger beslag på hela hyreshöjningen!

Kommunledningen lägger beslag på hela hyreshöjningen!

2015-03-18 15:46 CET

Den politiska majoriteten i Malmö har beslutat att föra över 30 miljoner från MKB till ...