Blogginlägg

Variation och varsamhet

2015-11-24 10:22 CET Skövdebostäder En stad som vill växa måste också utvecklas. Det innebär att delar av staden måste förändras och få ny skepnad. Men utvecklingen måste ske med omdöme så att viktiga kultur- och naturvärden bevaras. De förslag på platser för nybyggnation som ligger i vår affärsplan måste naturligtvis utformas med varsamhet.

Allmännyttan under attack

2015-06-26 13:30 CEST Hyresgästföreningen region Mitt Allmännyttan upplever hårda tider just nu. I veckan fattade kommunfullmäktige i Luleå beslutet att sälja cirka 3.000 hyresrätter. En tuff dag för hyresgästerna i LuleåBo. I Eskilstuna har bostadsbolaget fått uppdraget att utreda möjligheten att sälja. Varför är det så här? Det främsta argumentet för att sälja allmännyttan brukar vara för att få loss kapital för att bygga nya hyresrätter.

2014-01-23 10:57 CET Hyresgästföreningen region Norrland Umeå behöver en stor andel hyresrätter. Hyresrätten har många fördelar. Den är öppen för alla och hyran sätts oftast efter bruksvärdet. Det ekonomiska risktagandet för hyresgästen är litet. Det är lätt att byta bostad och flytta dit det finns jobb och studier. Umeås struktur gör att tillgången på hyresrätter är en av grundförutsättningarna för att staden ska kunna fortsätta att växa.

Barbros blogg: En kapitalism som inte bara är fixerad vid vinst och utdelningar är vad vi behöver

2013-05-02 10:08 CEST Hyresgästföreningen Om behovet av en annan kapitalism skriver Allan Malm, professor i företagsekonomi på DN debatt. Han menar att det är läge att återgå till en kapitalism som inte bara är fixerad vid vinst och utdelningar till aktieägarna utan en som också tar ett samhällsansvar. Tänk så härligt det vore.

2013-03-11 09:00 CET Hyresgästföreningen Vilka får hyra av allmännyttan? Det har Ekot kollat. Det får de som tjänar 3-4 ggr årshyran, som har fast jobb, bra referenser och som inte har några betalningsanmärkningar. Samma resultat som Hem & Hyra fick när de gjorde samma granskning. Men folk ska väl kunna betala hyran? Absolut. Men kan man bara det om man har fast jobb, hög lön, bra referenser och inga betalningsanmärkningar?

2012-10-25 13:46 CEST SABO AB

2012-09-11 13:38 CEST SABO AB

2012-06-01 14:04 CEST SABO AB

2012-04-26 15:06 CEST SABO AB

2012-03-29 09:32 CEST Hyresgästföreningen Anders Borg tycker att kommunerna ska producera välfärd istället för att hålla på med avancerad skatteplanering. Det verkar vara en rimlig åsikt. Fast det tycker inte SKL (Sveriges kommuner och landsting). De tycker att kommunerna ska anpassa sig efter skattelagstiftningen.