Dokument

Tillåtet statsstöd för svaga bostadsmarknader

2013-03-07 11:55 CET SABO AB

Rapport: Bostadsbristens landskap - kalla fakta om folk och hus i Skåne 2012

2012-11-21 10:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne 5 000 bostäder behöver byggas varje år i Skåne. Störst brist är det på hyresrätter som har minskat i antal i de stora städerna efter många år av ombildningar till bostadsrätter. Beskattningsskillnader bidrar till att det byggs för få hyresrätter. Hade hyrorna ökat i samma takt som KPI hade hyran för en trea varit 2 800 kronor per månad i stället för dagens 6 000 kronor.

Undersökning bland föräldrar till hemmaboende barn

2011-12-28 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Hyresgästföreningens rapport visar att 8 av 10 unga vuxna bor kvar hos sina föräldrar ofrivilligt – de vill flytta hemifrån men kan inte. 8 av 10 föräldrar vill att barnen flyttar ut.

Rapport: Om bostadsbolagen fått bestämma: 323 kr mer av dig - varje månad

2011-12-08 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Om bostadsbolagen hade fått igenom sina krav de senaste tre åren hade varje hyresgäst fått en genomsnittlig höjning på 675 kronor per månad under 2011. Detta hade inneburit 8 100 kronor i helårseffekt för 2011. Efter förhandlingar har Hyresgästföreningen begränsat höjningen till 352 kronor per månad, sammanlagt för alla tre åren.

Sveriges hyresgäster känner sig allt tryggare i sina bostadsområden: slutrapport december 2010

2010-12-15 11:20 CET Hyresgästföreningen Landets hyresgäster känner sig allt tryggare i sina bostadsområden. Både personlig trygghet och känslan av säkerhet mot inbrott i lägenheter och bilar har ökat sen 2005. Det visar en riksomfattande undersökning som Hyresgästföreningen och AktivBo har gjort. Undersökningen berör även bl a om de får hjälp när de behöver, hur de bemöts av fastighetsskötaren och hur städning och renhållnings sköts.

Uttalande Hyresgästföreningens förbundsstämma 2010: Allmännyttans viktiga roll

2010-06-14 11:17 CEST Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen kräver: Allmännyttan ska vara kommunens verktyg för bostadsförsörjningen – resurserna ska stanna i bolaget och användas för att erbjuda bra bostäder till rimlig kostnad. Allmännyttan ska drivas kostnads- och energieffektivt. Hyresgäster ska ha valfrihet och inflytande. Staten ska ge likvärdiga ekonomiska villkor för olika boendeformer.