Bilder

Anna Kanervo, SABO

Anna Kanervo, SABO

2018-06-19 09:58 CEST

Telge Bostäder

Telge Bostäder

2018-06-19 09:58 CEST

Bodenbo

Bodenbo

2018-06-19 09:58 CEST

På Portalen i Norrköping har deltagarna fått stöd på sin resa till egen försörjning bland annat genom studiecirklar. Från vänster: Lasse Fredriksson, Ibrahim Kanhoush och Fadi Makhoul.

Telge Bostäder

Telge Bostäder

2018-06-19 09:58 CEST

I bostadsområdet Lina Hage ska Telge Bostäder starta ett innovationslabb med ungdomar som målgrupp.

Vårt Rannebergen, Göteborg

Vårt Rannebergen, Göteborg

2018-06-19 09:58 CEST

Från invigningen av Vårt Rannebergen. Från vänster: Andreas Wetterberg, SDN Angered, Fredrik Lennartsson, Polisen, Ulrika Evenås, Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Claes Dahlin, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Camilla Liljeblad, Lokala Hyresgästföreningen Rannebergen, Marie Fremling, Kooperativet Fjället, Maida Cucovic, Kooperativet Fjället, Rahim Maatoug, Projektledare Hyresgästföreningen. Kvinnan som överlämnar blomman är Catharina Sundberg, fastighetschef på Göteborgslokaler i Göteborg

Bodenbos innovationslabb

Bodenbos innovationslabb

2018-06-19 09:58 CEST

I de här lokalerna startar Bodenbos innovationslabb. Från vänster: Theresé Hedlund, områdesutvecklare, Ali Kartoma, bovärd, Berth Lundqvist, fastighetschef, och Christer Nilsson, bovärd.

Portalen i Norrköping

Portalen i Norrköping

2018-06-19 09:58 CEST

På Portalen i Norrköping har deltagarna fått stöd på sin resa till egen försörjning bland annat genom studiecirklar. Från vänster: Lasse Fredriksson, Ibrahim Kanhoush och Fadi Makhoul.