Pressmeddelanden

Sjöhistoriskas k-märkning av fritidsbåtar blir permanent

2012-03-06 07:57 CET Sjöhistoriska museet Under nästan tre år har Sjöhistoriska museet k-märkt fritidsbåtar på prov. Nu görs märkningen permanent. www.sjohistoriska.se