Pressmeddelanden

Inrapporterade biverkningar från sjukvård och allmänhet 2012

2013-04-23 14:23 CEST
Under 2012 tog Läkemedelsverket emot 5237 rapporter om biverkningar från den svenska hä...

Hälso- och sjukvårdens inrapporterade biverkningar 2010

2011-04-19 10:12 CEST
Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården har r...

Nordic Outlook: Lite ljusare tillväxtutsikter, men allt allvarligare policyutmaningar

2010-11-24 10:41 CET
Den globala återhämtningen fortsätter men på vingliga ben. Å ena sidan har höstens ekon...