Bilder

Cecilia Wassaether

Cecilia Wassaether

2016-03-29 15:00 CEST

Erik Åslin

Erik Åslin

2016-03-29 15:00 CEST

Höga trösklar för unga

Höga trösklar för unga

2015-09-21 09:02 CEST

Infograf som kommentar till regeringens höstbudget 2015. Illustrerar de höga trösklarna in på arbetsmarknaden för unga.

RUT-branchen viktig för integrationen

RUT-branchen viktig för integrationen

2015-09-21 09:02 CEST

Infograf som kommentar till regeringens höstbudget 2015. Illustrerar RUT-branschens betydelse för integrationen.

Almega Tjänsteindikator 2015 Q3, Diagram 1

Almega Tjänsteindikator 2015 Q3, Diagram 1

2015-09-09 07:56 CEST

Produktionstillväxten i privat tjänstesektor.

Anna-Karin Hatt, vd Almega

Anna-Karin Hatt, vd Almega

2015-08-17 08:23 CEST

Anna-Karin Hatt, vd Almega

Anna-Karin Hatt, vd Almega

2015-08-17 08:22 CEST

Anna-Karin Hatt, vd Almega

Anna-Karin Hatt, vd Almega

2015-08-17 08:21 CEST

Anna-Karin Hatt, vd Almega

Anna-Karin Hatt, vd Almega

2015-08-17 08:21 CEST