Nyheter

Vuxenutbildningen nyckelspelare på framtidens arbetsmarknad

Vuxenutbildningen nyckelspelare på framtidens arbetsmarknad

2016-12-07 17:00 CET

​Hur ska framtidens vuxenutbildning se ut? Frågan diskuterades intensivt ur olika persp...

Tekniken i fokus när Riddarens vårdcentral växer

Tekniken i fokus när Riddarens vårdcentral växer

2016-09-06 09:15 CEST

Sveriges kommuner och landsting har målsättningen att Sverige ska vara världsledande in...

Bättre utbildning för nyanlända

Bättre utbildning för nyanlända

2016-07-05 08:46 CEST

​ALMEDALEN TISDAG Om Hermodsmodellen införs överallt kan vi skapa 86 000 nya SFI-plats...

Lösningen finns inom vuxenutbildningen

Lösningen finns inom vuxenutbildningen

2016-07-04 12:19 CEST

​ALMEDALEN MÅNDAG Vuxenutbildning är nyckeln för att lösa många av de samhällsutmani...

Kompetenslyft med stöd av invandring - utmaningar och möjligheter

Kompetenslyft med stöd av invandring - utmaningar och möjligheter

2016-06-27 15:50 CEST

Cirka en tredjedel av de nyanlända som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag h...

Svettas för ett gott liv

Svettas för ett gott liv

2015-08-17 10:08 CEST

​Försoffade datanördar? Nej, nej. Nu är det gymmet och löprundan som gäller för att ork...

Lernias närvaro under Almedalen

Lernias närvaro under Almedalen

2015-06-25 15:55 CEST

Under politikerveckan i Almedalen kommer Lernia att delta i debatter och paneldiskussio...

ISS deltar på IFMA Nordic Workplace 4 december

ISS deltar på IFMA Nordic Workplace 4 december

2014-11-10 15:15 CET

ISS är en stolt samarbetspartner till IFMA som arrangerar Nordic Workplace. Självklart...

Välkommen på frukostseminarium: Hur kan Sverige växa? Ett samtal om bostadsbyggande som möjlighet för tillväxt och utveckling

Välkommen på frukostseminarium: Hur kan Sverige växa? Ett samtal om bostadsbyggande som möjlighet för tillväxt och utveckling

2013-04-18 13:52 CEST

Välkommen till ett samtal om bostadsbristens konsekvenser och möjliga lösningar, lett a...

Almegas tjänsteindikator visar rätt igen

Almegas tjänsteindikator visar rätt igen

2012-09-14 15:35 CEST

Almegas bedömning i den senaste tjänsteindikatorn träffade rätt; SCB har idag reviderat...