Pressmeddelanden

Almi utser Årets Mentor: Årets Mentor i Örebro län utsedd

2014-09-15 09:30 CEST Almis mediarum En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas

Årets Mentorer utsedda i Värmland

2014-09-11 16:54 CEST Almis mediarum ​En mentor kan vara avgörande för om en företagare lyckas. Genom att mentorn delar med sig av sin långa erfarenhet erhåller adepten stöd och råd för att utveckla sitt företag och göra bättre affärer. Alla mentorer arbetar ideellt under ett år och bjuder alltså på både tid och erfarenhet för att hjälpa andra företagare att bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga här i Värmland.

Sofia köpte chefens företag

2014-09-03 15:41 CEST Almis mediarum Företagsamheten – och framför allt då Sveriges privatägda familjeföretag – står inför ett betydande generationsskifte. En statistiskt sett ovanlig, men ganska enkel och naturlig lösning är att fler kvinnor blir egna företagare genom förvärv.

2014-09-03 08:00 CEST Almis mediarum En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas.

Årets Mentor på Gotland utsedd

2014-08-13 15:00 CEST Almis mediarum En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas

2014-07-01 08:45 CEST Almis mediarum Bankernas utlåning till företag ökar. Närmare hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag ökade under årets andra kvartal. Man är också mycket positiv till den kommande utlåningen, Både för det kommande kvartalet och på längre sikt. Det framgår av färska undersökningar som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

2014-06-27 07:30 CEST Almis mediarum ​Många entreprenörer är dåligt förberedda på att finansiera sina företag och har inte tillräcklig kunskap om olika finansieringslösningar. Det visare en nyligen publicerad studie av kapitalförsörjningen hos unga svenska innovationsföretag – de företag som ofta lyfts fram som centrala i samhället vad gäller tillväxt och nya arbetstillfällen.

Start-Up Stockholm i Almedalen den 29-30 juni

2014-06-18 16:12 CEST Start-Up Stockholm Start-Up Stockholm deltar under Almedalsveckan; sju rådgivare och ledning kommer att finnas på plats i vår monter H532 på Strandvägen, söndagen den 29 juni och måndagen den 30 juni kl. 9-19. Vi bjuder in alla intresserade till diskussion om hur fler livskraftiga företag kan skapas i Sverige. Något som är avgörande för att öka sysselsättningen och därmed säkra välfärden. Välkommen!

2014-06-09 08:00 CEST Almis mediarum ​Almi Företagspartner Stockholm Sörmland och Länsstyrelsen i Stockholms län bjuder in till en heldagskonferens på Nalen med intressanta föreläsningar och givande möten.

Almi Värmland har delat ut Skapa-stipendier till Värmlands bästa innovatörer.

2014-05-28 09:41 CEST Almis mediarum Prisutdelningen förrättades 27 maj av landshövding Kenneth Johansson på Residenset i Karlstad. Han delade ut diplom, blommor och prischeck till mottagare av dels SKAPA Utvecklingsstipendium och dels Framtidens Innovatör.