Pressmeddelanden

2014-10-13 09:02 CEST Almis mediarum Bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen. Antalet som tror att konjunkturen kommer att försvagas ökar både bland bankerna och bland företagen. Det framgår av två färska undersökningar som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

2014-09-24 07:00 CEST Almis mediarum Priset för ”Årets nybyggare i Stockholms län 2014” går till Temerlan Mamergov, som startade företaget Standart bygg & platt AB. Till ”Årets pionjär” har Ibbe Gnem utsetts, som genom hårt arbete och stor entusiasm skapat en tandvårdföretag med 14 kliniker, 180 anställa och 134 miljoner kronor i omsättning.

2014-09-23 16:54 CEST Almis mediarum ​Under Sörmlandsdagen den 26 september kommer Monica Åsmyr, VD för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB överlämna utmärkelsen Årets Nybyggare 2014. Utmärkelsen Årets nybyggare ges till personer med utländsk bakgrund och som med begränsade resurser startat eller utvecklat sitt företag i länet. Syftet med utmärkelserna lyfta fram goda exempel och förebilder.

Almi utser Årets Mentor: Årets Mentor i Örebro län utsedd

2014-09-15 09:30 CEST Almis mediarum En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas

Årets Mentorer utsedda i Värmland

2014-09-11 16:54 CEST Almis mediarum ​En mentor kan vara avgörande för om en företagare lyckas. Genom att mentorn delar med sig av sin långa erfarenhet erhåller adepten stöd och råd för att utveckla sitt företag och göra bättre affärer. Alla mentorer arbetar ideellt under ett år och bjuder alltså på både tid och erfarenhet för att hjälpa andra företagare att bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga här i Värmland.

Sofia köpte chefens företag

2014-09-03 15:41 CEST Almis mediarum Företagsamheten – och framför allt då Sveriges privatägda familjeföretag – står inför ett betydande generationsskifte. En statistiskt sett ovanlig, men ganska enkel och naturlig lösning är att fler kvinnor blir egna företagare genom förvärv.

2014-09-03 08:00 CEST Almis mediarum En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas.

Årets Mentor på Gotland utsedd

2014-08-13 15:00 CEST Almis mediarum En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas

2014-07-01 08:45 CEST Almis mediarum Bankernas utlåning till företag ökar. Närmare hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag ökade under årets andra kvartal. Man är också mycket positiv till den kommande utlåningen, Både för det kommande kvartalet och på längre sikt. Det framgår av färska undersökningar som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

2014-06-27 07:30 CEST Almis mediarum ​Många entreprenörer är dåligt förberedda på att finansiera sina företag och har inte tillräcklig kunskap om olika finansieringslösningar. Det visare en nyligen publicerad studie av kapitalförsörjningen hos unga svenska innovationsföretag – de företag som ofta lyfts fram som centrala i samhället vad gäller tillväxt och nya arbetstillfällen.