Pressmeddelanden

Sopor ska ge biogas och biogödsel

Sopor ska ge biogas och biogödsel

2017-09-08 08:00 CEST
Sopor ska ge biogas och biogödsel.

»Urangruvan på prärien« av Klas Lundström – ny reportagebok om kärnkraftens »glömda« ingrediens

2016-10-04 09:45 CEST
Intresserad av amerikansk politik, men sugen på att mer än Donald Trump och Hillary Cli...

Så blir energiomvandlingen i bränsleceller effektivare

Så blir energiomvandlingen i bränsleceller effektivare

2015-03-26 08:00 CET
Ämnen det finns rikligt av på jorden – kol, kväve och övergångsmetalloxider – kan kombi...

Nano-ingenjörskonst förbättrar laddningstransport med löfte om effektivare framtida solceller

Nano-ingenjörskonst förbättrar laddningstransport med löfte om effektivare framtida solceller

2014-09-30 09:51 CEST
Solceller baserade på halvledande kompositmaterial av plast och kolnanorör spås bli näs...

WindWatt Colibri, vindtunnel med turbin

WindWatt Colibri, vindtunnel med turbin

2014-05-19 10:00 CEST
Enkel vindtunnel med minigenerator för användning i skolor och för andra utvecklings- o...

Bättre beräkningar för den marina strömkraftens energipotential i olika områden

2013-06-03 10:31 CEST
I våra älvar, sund och hav finns strömmande vatten som utgör en förnybar energikälla me...

Alternativa energikällor sparar 435 000 kWh/år

2010-03-12 09:00 CET
Micasa Fastigheter har installerat bergvärme och solfångare i två fastigheter. Alternat...