Pressmeddelanden

2014-09-18 07:00 CEST Hjärnfonden Det råder stor okunskap om Alzheimers sjukdom i landet. Det framgår av en färsk SIFO-undersökning som Hjärnfonden presenterar inför den internationella Alzheimerdagen den 21 september. 1 av 3 svenskar tror att sjukdomen är en naturlig del av åldrandet och endast 4 av 10 vet att det är en dödlig folksjukdom.

Thomas Bodström: Det man minns

2014-05-05 10:30 CEST Norstedts Det man minns är Thomas Bodströms berättelse om sin uppväxt och sin familj, men här finns en person som träder fram extra tydligt: hans mamma Vanja. Hon som alltid stått Thomas nära, men som i slutet av sitt liv drabbas av Alzheimers och bit för bit försvinner bort.

Laser kan bli botemedel mot hjärnsjukdomar som Alzheimers och Parkinsons

2013-11-04 08:00 CET Chalmers tekniska högskola Forskare på Chalmers har tillsammans med polska forskare upptäckt en metod som kan leda till behandling mot sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och Creutzfeldt-Jakobs (den så kallade galna kosjukan) med hjälp av laserljus. Resultaten publicerades igår i den ansedda tidskriften Nature Photonics.

Lovande fynd för tidig Alzheimerdiagnos

2013-10-23 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Om Alzheimers sjukdom i framtiden ska kunna behandlas så krävs en tidig diagnos, vilket ännu inte är möjligt. Nu har forskare vid bland annat Linköpings universitet identifierat sex proteiner i ryggmärgsvätskan som kan användas som markörer för sjukdomen.

Nya rön om nedbrytning av korta peptider i cellen

2013-09-18 08:00 CEST Stockholms universitet I en artikel i tidskriften PNAS presenterar forskare vid Stockholms universitet och SciLifeLab nya rön om nedbrytning av korta peptider i cellen. Resultaten kan vara av betydelse för forskning om Alzheimers sjukdom och andra åldersrelaterade sjukdomar.

AlzeCure nya i KI Science Park

2013-06-11 08:52 CEST Karolinska Institutet Science Park AB KI Science Park växer – både i Solna och i Flemingsberg. Nu utökas medlemsföretagen i Novumhuset intill Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge med forskningsstiftelsen AlzeCure som utvecklar nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

2013-05-31 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) ”Jag tappar bort ord, jag hör att det blir tokigt”. Personer med Alzheimers är medvetna om sitt dåliga minne och många gånger även om sin diagnos. Det visar en avhandling i psykologi som lagts fram vid Linköpings universitet.

Svensk demensutbildning på persiska toppar Google

2013-04-24 09:00 CEST Region Skåne En webbaserad utbildning på persiska kring demenssjukdomar har på kort tid blivit så populär att den tillhör de mest sökta sidorna. Syftet med sidan, som vänder sig både till vårdpersonal och anhöriga, är förbättra vården av utlandsfödda personer med demens.

2013-01-07 11:00 CET Strålskyddsstiftelsen Det finns ett akut behov av kraftigt sänkta gränsvärden för mikrovågsstrålning, exempelvis mobilstrålning och wifi. Det är slutsatsen i en ny rapport från 29 internationella experter som konstaterar att beläggen för hälsorisker har ökat kraftigt under de senaste fem åren. De varnar för att barn och blivande föräldrar är särskilt känsliga för riskerna och avråder från användning av trådlös teknik.

2012-12-06 09:02 CET MSD EPOCH-studien ska utvärdera effekt och säkerhet av MK-8931 jämfört med placebo hos patienter med lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom. MK-8931 tas peroralt och är en BACE-hämmare, vilket innebär att den hämmar BACE, ett enzym som klyver amyloid-prekursorprotein till β-amyloid. MK-8931 är den första BACE-hämmaren som har nått till denna fas av klinisk forskning.