Pressmeddelanden

Alzinova finansierat för nästa utvecklingssteg och inför notering på AktieTorget

2015-08-03 09:00 CEST GU Ventures AB Alzinova har genomfört en riktad nyemission om cirka 5 MSEK, som övertecknades av befintliga delägare och av ett flertal nya investerare. Kapitalet ska användas till att genomföra nästa utvecklingssteg av bolagets pre-kliniska utvecklingsprogram för dess behandling av Alzheimers sjukdom, samt den planerade noteringen på AktieTorget.

2014-12-01 08:03 CET AstraZeneca AstraZeneca and Eli Lilly and Company (Lilly) today announced enrolment of the first patient into AMARANTH, a Phase II/III study of an oral beta secretase cleaving enzyme (BACE) inhibitor currently in development as a potential treatment for Alzheimer’s disease.

2014-11-27 09:37 CET Linköpings universitet (LiU) Vid infektioner och inflammatoriska sjukdomar bildar immunförsvaret en grupp små signalmolekyler, cytokiner. En av dessa, interleukin-6, är nödvändig för att kroppen ska kunna svara med feber. Forskare vid Linköpings universitet visar nu för första gången hur detta fungerar.

2014-09-18 07:00 CEST Hjärnfonden Det råder stor okunskap om Alzheimers sjukdom i landet. Det framgår av en färsk SIFO-undersökning som Hjärnfonden presenterar inför den internationella Alzheimerdagen den 21 september. 1 av 3 svenskar tror att sjukdomen är en naturlig del av åldrandet och endast 4 av 10 vet att det är en dödlig folksjukdom.

Thomas Bodström: Det man minns

2014-05-05 10:30 CEST Norstedts Det man minns är Thomas Bodströms berättelse om sin uppväxt och sin familj, men här finns en person som träder fram extra tydligt: hans mamma Vanja. Hon som alltid stått Thomas nära, men som i slutet av sitt liv drabbas av Alzheimers och bit för bit försvinner bort.

Laser kan bli botemedel mot hjärnsjukdomar som Alzheimers och Parkinsons

2013-11-04 08:00 CET Chalmers tekniska högskola Forskare på Chalmers har tillsammans med polska forskare upptäckt en metod som kan leda till behandling mot sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och Creutzfeldt-Jakobs (den så kallade galna kosjukan) med hjälp av laserljus. Resultaten publicerades igår i den ansedda tidskriften Nature Photonics.

Lovande fynd för tidig Alzheimerdiagnos

2013-10-23 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Om Alzheimers sjukdom i framtiden ska kunna behandlas så krävs en tidig diagnos, vilket ännu inte är möjligt. Nu har forskare vid bland annat Linköpings universitet identifierat sex proteiner i ryggmärgsvätskan som kan användas som markörer för sjukdomen.

Nya rön om nedbrytning av korta peptider i cellen

2013-09-18 08:00 CEST Stockholms universitet I en artikel i tidskriften PNAS presenterar forskare vid Stockholms universitet och SciLifeLab nya rön om nedbrytning av korta peptider i cellen. Resultaten kan vara av betydelse för forskning om Alzheimers sjukdom och andra åldersrelaterade sjukdomar.

AlzeCure nya i KI Science Park

2013-06-11 08:52 CEST Karolinska Institutet Science Park AB KI Science Park växer – både i Solna och i Flemingsberg. Nu utökas medlemsföretagen i Novumhuset intill Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge med forskningsstiftelsen AlzeCure som utvecklar nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

2013-05-31 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) ”Jag tappar bort ord, jag hör att det blir tokigt”. Personer med Alzheimers är medvetna om sitt dåliga minne och många gånger även om sin diagnos. Det visar en avhandling i psykologi som lagts fram vid Linköpings universitet.