Videor

Call Analytics - the movie

2012-09-05 10:59 CEST Alfatell AB
Längd  1:43

Prediktiv analys - del 3 (prognos- och riskbedömning)

2011-12-01 14:48 CET Eskadern Företagsutveckling AB
Längd  2:16

Prediktiv analys - del 2 (rullande12, tillväxt, takt)

2011-12-01 10:47 CET Eskadern Företagsutveckling AB
Längd  1:57

Prediktiv analys - del 1 (drivare, trend, regressionslinje)

2011-12-01 10:00 CET Eskadern Företagsutveckling AB
Längd  1:54