Videor

Call Analytics - the movie

2012-09-05 10:59 CEST Alfatell AB
Längd  1:43

Prediktiv analys - del 3 (prognos- och riskbedömning)

2011-12-01 14:48 CET Eskadern Företagsutveckling AB Undvik vinstvarningar! Se del 3 i vår filmserie om ConsumaBrand. Här bedömer vi om företagets prognoser är optimistiska eller pessimistiska. De optimistiska prognoserna utgör en risk för företaget och möjligheterna med analysverktyget Empower skapar underlag för diskussion med verksamhetsansvariga. Vad måste vi göra för att nå prognosen? Vilka affärer och satsningar ligger till grund för den?
Längd  2:16

Prediktiv analys - del 2 (rullande12, tillväxt, takt)

2011-12-01 10:47 CET Eskadern Företagsutveckling AB Kan vi identifiera ett trendbrott? Se den andra filmen i serien om ConsumaBrand. Genom att tidigt hitta signaler, kunna bedöma de framtida trenderna och reducera riskerna i lagda prognoser kan företagsledningen fokusera på det strategiska arbetet och undvika att lägga kraft på detaljer i den operativa verksamheten.
Längd  1:57

Prediktiv analys - del 1 (drivare, trend, regressionslinje)

2011-12-01 10:00 CET Eskadern Företagsutveckling AB Når företaget sina uppsatta mål? Se den första delen i vår videoserie om ConsumaBrand, ett verkligt exempel om ett världsomfattande företag som efter halva året ställer sig frågan, kommer koncernen att nå sina resultatmål?
Längd  1:54