Pressmeddelanden

2015-05-04 18:55 CEST Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare bjuder in till hearing om Stockholms flygtillgänglighet med regeringens utredare Anders Sundström. Vi tar ett helhetsgrepp om flygtillgänglighetsfrågan i Stockholm och ställer frågan vilka åtgärder som behövs för att den ska kunna stärkas. Hur ska Arlanda utvecklas de kommande åren? Vad händer med Bromma?

Anders Åkesson (C): Provokativt att förekomma debatt och beslut om Bromma med att tillsätta Anders Sundström

2014-12-18 08:11 CET Centerpartiet

2014-12-17 21:15 CET Stockholms Handelskammare Bromma flygplats spelar en viktig roll för jobbskapandet i hela Sverige. Om Bromma läggs ner kommer många orter som trafikerar flygplatsen att få försämrade förbindelser med Stockholm, vilket på sikt hotar minst 24 000 jobb i hela landet. Stödet för att bevara Bromma är också stort. En undersökning visar att hela sex av tio personer är negativa till en nedläggning.

2013-08-19 09:15 CEST Folksam Stärkt försäkringserbjudande ger fortsatt tillväxt – Folksams engagemang i det som kunderna bryr sig om ger resultat, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam. Försäkringserbjudandet måste hela tiden utvecklas i samklang med kundernas förändrade preferenser och det har vi lyckats med.

Välkommen till Hyresgästföreningens arrangemang under Almedalsveckan

2013-06-27 12:59 CEST Hyresgästföreningen I år anordnar Hyresgästföreningen två seminarier i Almedalen. Tisdagen den 2 juli arrangeras en paneldebatt om ombyggnation av hyresrätter. Onsdagen den 3 juli bjuder vi in till ett spännande samtal om mötet mellan politik och marknad. Vem bestämmer om bostadspolitiken? Och var ligger ansvaret? Vi kommer även att ha ett tält på Cramérgatan där vi arrangerar bostadspolitiska samtal hela veckan.

2013-06-03 10:54 CEST Folksam Styrelsen i Folksam Sak har utsett Sture Nordh till ny styrelseordförande i Förenade Liv, ett dotterbolag till Folksam Sak. Han efterträder Anders Sundström.

2013-05-30 08:55 CEST Folksam Northland har i dag meddelat att det finns ett förslag på en långsiktig finansiell lösning som innebär att bolaget tillförs USD 335 miljoner genom emission av obligationer.

2013-05-07 09:43 CEST Folksam Stark inledning på året – Tack vare att vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om fortsätter Folksams framgångar, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam. Folksams stärkta kunderbjudande fortsätter ge resultat. Den totala premievolymen ökar med sex procent jämfört med samma period föregående år.

2013-03-18 09:07 CET Folksam Financial Hearings har utsett Anders Sundström, koncernchef Folksam, till Årets Presentatör i Sverige. Internationellt går utmärkelsen till Michael Treschow, ordförande i Unilever.

2013-02-22 10:21 CET Folksam De senaste fem åren har KPA Pension haft den högsta genomsnittliga årsavkastningen bland jämförbara bolag. Folksam Liv är tvåa i samma jämförelse. Detta visar Svensk Försäkrings branschstatistik för helåret 2012.