Pressmeddelanden

Ny satsning ska minska riskerna i arbetslivet

Ny satsning ska minska riskerna i arbetslivet

2016-05-31 13:06 CEST
Industri – och byggåterförsäljaren TOOLS lanserar nu ett tillvägagångssätt för att göra...

Ny webbplats ska förbättra säkerheten vid användning av andningsskydd

2013-06-14 14:20 CEST
Andningsskydd används på många arbetsplatser för att skydda mot farliga luftföroreninga...

Var tredje asbestsanerare riskerar allvarliga lungsjukdomar

Var tredje asbestsanerare riskerar allvarliga lungsjukdomar

2012-09-17 07:00 CEST
Asbest är förbjudet sedan länge, men finns framförallt kvar i äldre byggnader och är en...