Pressmeddelanden

Varför tystnar tidskriften i&m?

2012-05-03 13:44 CEST
i&m tvingas gå i graven efter 39 års utgivning. Att i&m läggs ner nu, beror int...

”Nu tystnar i&m…” – sista numret efter närmare 40 års utgivning!

2012-05-03 13:31 CEST
Hur började ”invandrardebatten” och hur har invandrings- och integrationspolitiken förä...

”Satsningen som försvann”– nytt nummer av i&m ute nu!

2012-03-07 15:09 CET
– Vi funderar... säger integrationsminister Erik Ullenhag i en intervju om den urbana u...

”Möjligheter” – nytt nummer av i&m ute nu!

2011-02-23 16:35 CET
Bland unga migranter blir Sverige ett centrum i en global värld. Genom att hålla tät ko...

Valvindar, nytt nummer av tidskriften i&m ute nu!

2010-09-15 15:14 CEST
Är invandrarnas Sverigefödda barn ”en osynlig generation” som ny forskning tyder på? Po...