Pressmeddelanden

Överenskommelse med Röda korset förlängs

2018-11-22 08:40 CET
Individ- och familjenämnden beslutade att förlänga överenskommelsen med Röda korset. De...

Individ- och familjenämndens budget och uppdragsplan 2019

2018-11-21 18:57 CET
Kommunfullmäktige ger individ- och familjenämnden 82,2 miljoner kronor i utökad budgetr...

​Individ- och familjenämnden föreslår att byta kundvalssystem inom hemtjänsten

2018-11-21 18:51 CET
I dagsläget tillämpas lagen om valfrihet (LOV) när det gäller utförare av hemtjänst. Nu...

Samarbete mot prostitution ger resultat

2018-10-04 16:27 CEST
Samordnat arbete mellan Polis och Umeå kommuns socialtjänst ger tydliga resultat i arbe...

Delårsrapport för individ- och familjenämnden

2018-09-26 15:29 CEST
Individ- och familjenämnden redovisar ett resultat på -9,1 miljoner kronor för perioden...

Fortsatt öppet på Kärnhuset

2018-06-20 15:44 CEST
Nu tecknas nytt avtal mellan Umeå kommun och personalkooperativet Kärngården. Det har i...

Föreningar som ger stöd får bidrag

2018-05-23 16:02 CEST
Individ- och familjenämnden delar ut 1 088 260 kronor till föreningar som arbetar med s...

Stödet till anhöriga ska bli bättre

2018-05-23 15:57 CEST
Stödet till anhöriga inom funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorgen ska bl...

Habiliteringsersättningen höjs till personer i daglig verksamhet

2018-04-26 10:28 CEST
Habiliteringsersättningen till personer som deltar i daglig verksamhet höjs nu från 30 ...

Samverkan för tandvård till personer i social utsatthet

2018-04-25 16:26 CEST
Personer som befinner sig i social utsatthet ska få bättre möjligheter till tandvård. U...