Pressmeddelanden

​König Jerlmyr (M): Där sprack den rödgröna bostadsbubblan

2015-02-20 09:02 CET Moderaterna i Stockholm I dag presenterade Stockholms handelskammare en rapport som slår hål på myten om att det är möjligt att bygga 50 000 nya bostäder på Bromma flygplats fram till 2030. Förutom att tidsplanen är allt för snäv för att vara realistisk så innebär förslaget en boendetäthet som är dubbelt så hög som på Manhattan.

Alliansens gruppledare besökte Bergsunds vård- och omsorgsboende

2015-02-12 13:09 CET Moderaterna i Stockholm I dag besökte de fyra gruppledarna för Alliansen i Stockholms stad Bergsunds vård- och omsorgsboende på Södermalm. De träffade och diskuterade med personal och ansvariga om förutsättningarna att nu vara verksam på äldreboenden i dagens Stockholm. Sedan vänstermajoriteten fick makten har en rad kommunaliseringar inom staden påbörjats gällande dels äldreboenden men även annan verksamhet.

Alliansens gruppledare besökte Bergsunds vård- och omsorgsboende

2015-02-12 13:03 CET Alliansen i Stockholms stad I dag besökte de fyra gruppledarna för Alliansen i Stockholms stad Bergsunds vård- och omsorgsboende på Södermalm. De träffade och diskuterade med personal och ansvariga om förutsättningarna att nu vara verksam på äldreboenden i dagens Stockholm. Sedan vänstermajoriteten fick makten har en rad kommunaliseringar inom staden påbörjats gällande dels äldreboenden men även annan verksamhet.

​Skolpeng ska stanna i Stockholms stad

2015-02-12 12:38 CET Moderaterna i Stockholm Under 2014 aviserade Alliansen i Stockholms stad en riktad satsning på 101 miljoner kronor i syfte att höja lärarnas löner. Idag har det framkommit att en fristående aktör har valt att använda dessa pengar till annat än att höja lönerna. Det är naturligtvis oacceptabelt menar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Pressinbjudan: Alliansens gruppledare besöker äldreboende

2015-02-10 07:00 CET Moderaterna i Stockholm Alliansens gruppledare i Stockholm stad besöker äldreboendet Bergsunds vård- och omsorgsboende på Södermalm torsdagen 12 februari. Tid: Kl. 10.00 torsdagen den 12 februari Plats: Folkskolegatan 26, Stockholm

​König Jerlmyr (M): Vänstermajoritetens politik förvärrar Stockholms bostadsproblem

2015-02-06 09:53 CET Moderaterna i Stockholm I den granskning som P4 Stockholm har gjort av Stockholms bostadsmarknad framkommer betydande problem med rörligheten och utbudet av bostäder.

​König Jerlmyr (M): Stoppa utredningen om nedläggningen av Bromma flygplats

2015-02-05 10:32 CET Moderaterna i Stockholm Villaägarna har presenterat en opinionsundersökning som visar att drygt hälften av alla boende i Bromma vill ha kvar Bromma flygplats. Det visar på ett brett folkligt stöd att flygplatsen ska få finnas kvar. Samtidigt uppger de boende att buller är ett problem.

​König Jerlmyr (M): Nedläggningsplanerna är ett hot mot Arlandas utveckling

2015-02-02 15:19 CET Moderaterna i Stockholm Regeringen undersöker förutsättningarna för att göra Arlanda till preclearance-flygplats för att möjliggöra för fler direktflyg till och från USA, något som i förlängningen innebär bättre underlag för än fler destinationer. Ett välkommet besked tycker Moderaterna i Stockholm stad men poängterar samtidigt att en förutsättning för detta är att bevara Bromma flygplats.

​König Jerlmyr (M): Vänstermajoritetens interna bråk har kostat 170 miljoner kronor

2015-02-02 14:53 CET Moderaterna i Stockholm I dag kom Trafikverket med uppdaterade siffror om kostnaden för att stoppa Förbifart Stockholm. Sammanlagt har de interna stridigheterna i regeringen kostat 170 miljoner kronor för Stockholms skattebetalare.

​König Jerlmyr (M): Majoritetens sänkta bostadsmål är skadligt för Stockholm

2015-01-30 15:16 CET Moderaterna i Stockholm Under alliansens tid uppnådde vi den högsta byggtakten i Stockholm sedan 1970-talet. En fortsatt hög byggtakt är nödvändigt för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt.