Pressmeddelanden

Nya riktlinjer för att upptäcka och minska våld i nära relationer i Stockholms stad

2014-03-24 06:00 CET Moderaterna i Stockholms stad Idag fattar kommunfullmäktige beslut om att för första gången införa riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer i Stockholms stad. Syftet är att ge handläggarna bättre verktyg att upptäcka om deras klienter drabbats av våld i nära relationer.

Kontraktet klart för Äldreförvaltningen och Socialförvaltningens flytt till Farsta

2014-03-13 05:50 CET Moderaterna i Stockholms stad I februari 2015 flyttar Äldreförvaltningen och Socialförvaltningen till Farsta från Södermalm. Flytten är en del i staden arbete där totalt åtta förvaltningar flyttar till ytterstaden.

Över 84 mnkr i verksamhets- och föreningsbidrag

2013-12-17 06:00 CET Moderaterna i Stockholms stad Idag den 17 december, fattar socialnämnden via Organisations- och föreningsutskottet beslut om verksamhetsbidrag för 2014.

Anna König Jerlmyr (M) inledningsanförande i budgetdebatten om socialpolitiken

2013-11-20 16:12 CET Moderaterna i Stockholms stad I dag på eftermiddagen under Stockholms stads budgetfullmäktiges första dag debatterades socialpolitiken i Stockholms stad. Borgarrådet Anna König Jerlmyr (M) lade vid sitt inledningsanförande fokus på Stockholms stads utveckling och ambitioner för framtiden.

2013-11-05 07:21 CET Moderaterna i Stockholms stad Barn som utsätts för våld eller övergrepp har allt för ofta mött ett rättsväsende som är anpassat för vuxna. Därför öppnar socialtjänst, polis, landsting och åklagare ett gemensamt Barnahus i Stockholm stad med en tydlig ambition. Detta ska bli det främsta Barnahuset i Sverige och öka tryggheten för barnen.

Larsson (M)/ König Jerlmyr (M): Äldrenämnden och socialnämnden flyttar till Farsta

2013-10-22 16:43 CEST Moderaterna i Stockholms stad I dag fattar äldrenämnden och socialnämnden beslut om att flytta sina respektive förvaltningar till Farsta centrum. Flytten kommer att ske under 2015 och förväntas spara nära 4 miljoner kronor årligen till verksamheterna, tack vare minskade lokalhyror. Idag ligger äldreförvaltningen och socialförvaltningen på Södermalm.

Vinnare av Stockholms stads Trygghetspris 2013 är polisens volontärer

2013-10-14 14:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Polisens volontärer har utsetts till vinnare av 2013-års Trygghetspris av en enhällig jury. Priset delades ut vid Stockholms stads trygghetskonferens av biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

Pressinbjudan: Idag utses vinnaren/vinnarna av Stockholms stads Trygghetspris

2013-10-14 06:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Idag måndag, den 14 oktober kl. 13.30 - 14.00 koras vinnaren av årets trygghetspris. Priset kommer att delas ut till vinnaren/vinnarna av biträdande socialborgarråd Ewa Samuelsson (KD).

2013-06-25 06:00 CEST Alliansen i Stockholms stad Socialnämnden i Stockholms stad har fattat beslut om att fördela cirka 2,5 miljoner kronor till lokala utvecklingsarbeten för att stärka stadens arbete inom de sociala frågorna i enlighet med stadens forsknings- och utvecklingsplan.

2013-06-17 06:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Stockholms stad förlänger och vidareutvecklar Bostad Först. Projektet, som leds av socialförvaltningen, Stockholms Stadsmission och Svenska Bostäder AB, syftar till att personer som tidigare levt i akut långvarig hemlöshet ska ges en trygg boendemiljö och förutsättningar att etablera ett långsiktigt boende. I en första delrapport framkommer att 21 av 29 personer bor kvar i sina lägenheter.