Pressmeddelanden

Anna König Jerlmyr (M): Unga stockholmare dricker och röker allt mindre

2014-07-08 12:17 CEST Moderaterna i Stockholms stad Idag presenterades Stockholmsenkäten, Stockholms stads undersökning kring ungas bruk av alkohol, tobak och narkotika och utsatthet för brott, kriminalitet. Undersökningen visar bland annat att alkohol- och tobaksbruket minskar bland unga stockholmare och att cannabismissbruket inte ökar.

Pressinbjudan: Presentation av årets Stockholmsenkät

2014-07-07 14:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Pressinbjudan: Presentation av årets Stockholmsenkät Tid: 11.00 Plats: Stockholms stadshus Imorgon tisdag 8 juli presenterar socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) årets Stockholmsenkät. Det är en undersökning som genomförs av Stockholms stad vartannat år och som mäter alkohol-, drog- och tobaksbruk hos unga stockholmare.

Oro kring fattiga EU-medborgare

2014-06-18 06:30 CEST Moderaterna i Stockholms stad Idag klockan 08.00 öppnar Stockholms stads ett telefonnummer för de som har frågor om stadens arbete och insatser för EU- medborgare, om man är orolig för att någon far illa eller om någon bor på olämpliga platser.

Nya riktlinjer för att upptäcka och minska våld i nära relationer i Stockholms stad

2014-03-24 06:00 CET Moderaterna i Stockholms stad Idag fattar kommunfullmäktige beslut om att för första gången införa riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer i Stockholms stad. Syftet är att ge handläggarna bättre verktyg att upptäcka om deras klienter drabbats av våld i nära relationer.

Kontraktet klart för Äldreförvaltningen och Socialförvaltningens flytt till Farsta

2014-03-13 05:50 CET Moderaterna i Stockholms stad I februari 2015 flyttar Äldreförvaltningen och Socialförvaltningen till Farsta från Södermalm. Flytten är en del i staden arbete där totalt åtta förvaltningar flyttar till ytterstaden.

Över 84 mnkr i verksamhets- och föreningsbidrag

2013-12-17 06:00 CET Moderaterna i Stockholms stad Idag den 17 december, fattar socialnämnden via Organisations- och föreningsutskottet beslut om verksamhetsbidrag för 2014.

Anna König Jerlmyr (M) inledningsanförande i budgetdebatten om socialpolitiken

2013-11-20 16:12 CET Moderaterna i Stockholms stad I dag på eftermiddagen under Stockholms stads budgetfullmäktiges första dag debatterades socialpolitiken i Stockholms stad. Borgarrådet Anna König Jerlmyr (M) lade vid sitt inledningsanförande fokus på Stockholms stads utveckling och ambitioner för framtiden.

2013-11-05 07:21 CET Moderaterna i Stockholms stad Barn som utsätts för våld eller övergrepp har allt för ofta mött ett rättsväsende som är anpassat för vuxna. Därför öppnar socialtjänst, polis, landsting och åklagare ett gemensamt Barnahus i Stockholm stad med en tydlig ambition. Detta ska bli det främsta Barnahuset i Sverige och öka tryggheten för barnen.

Larsson (M)/ König Jerlmyr (M): Äldrenämnden och socialnämnden flyttar till Farsta

2013-10-22 16:43 CEST Moderaterna i Stockholms stad I dag fattar äldrenämnden och socialnämnden beslut om att flytta sina respektive förvaltningar till Farsta centrum. Flytten kommer att ske under 2015 och förväntas spara nära 4 miljoner kronor årligen till verksamheterna, tack vare minskade lokalhyror. Idag ligger äldreförvaltningen och socialförvaltningen på Södermalm.

Vinnare av Stockholms stads Trygghetspris 2013 är polisens volontärer

2013-10-14 14:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Polisens volontärer har utsetts till vinnare av 2013-års Trygghetspris av en enhällig jury. Priset delades ut vid Stockholms stads trygghetskonferens av biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD).