Pressmeddelanden

FOR IMMEDIATE RELEASE :  Regenersis Announces Acquisition of ANOVO Nordic

FOR IMMEDIATE RELEASE : Regenersis Announces Acquisition of ANOVO Nordic

2012-01-25 10:30 CET
Regenersis plc, a leader in after sales support for some of the World’s leading technol...

Majoritet av svenskarna tycker återvinning av elektronik är viktigt

2011-02-24 10:06 CET
I en färsk marknadsundersökning kring svenskarnas uppfattning om återvinning av elektro...