Pressmeddelanden

Psykisk ohälsa accelererar- hjälpen som finns väntande, är bara en sund och konstruktiv tanke bort...

2014-10-07 20:35 CEST
Det är extremt glädjande- och tillfredsställande att se patienter förstå något på 3-dag...

Om psykologisk utveckling- genom Einsteins citat och klienters resultat.

Om psykologisk utveckling- genom Einsteins citat och klienters resultat.

2014-04-17 13:37 CEST
Einstein uttryckte följande Det första citatet är på engelska som belyser psykologins l...

Psykologisk orientering berör alla med Psykologisk kunskapsgrund i Freuds samtal som verktyg - en debatt.

2013-10-01 20:02 CEST
En vanlig debatt orsakad av att jag visar det som måste till för att lösa komplexa prob...

Mönstret är tydligt - psykologins företrädare är vilse i utredningar och forskning.

2013-08-28 12:21 CEST
Hur länge ska politiker, myndighetspersoner, ansvariga inom psykologi och missbruksvård...

Allas våra psyken, alla våra relationer - och även våra samtal - är alla komplexa ting!

2013-06-01 17:39 CEST
Jag har sett att vi inte är speciellt bra på att lösa komplexa problem. jag kunde inte ...

Freud lade fel grund, vårt tänkande fastnade i utvecklingen!

2013-05-27 07:28 CEST
Psykologin har helt fastnat i sin utveckling, ingenting har egentligen hänt sedan Freud...

Psykologisk orientering - Historien, vetenskapen och frustrationen!

2013-03-01 17:25 CET
För att se-eller förstå de vetenskapliga belägg som redan idag finns för Psykologisk or...

Att forska och undersöka DNA för att hitta lösningen för mördande är mycket vilseledande!

2013-01-02 12:37 CET
Detta är fullkomligt idiotiskt, det vilseleder och slår sönder alla möjligheter till at...

En karta är inte en metod enligt gamla kriterier inom psykologins område!

2012-11-06 11:57 CET
När jag försökt förklara vad kartan jag skapat är för något har reaktionerna alltid var...

Hur länge tänker sakkunniga/ansvariga inom psykologins område blunda?

2012-10-18 08:21 CEST
Behandlingsmetoder är inte kartor, kartor är den överblick över processen som metoderna...