Bilder

Lemtrada, produktbild

Lemtrada, produktbild

2015-05-22 14:01 CEST

Lemtrada är sedan september 2013 godkänt inom EU för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bifynd.

Gazyvaro, pressbild, flaska

Gazyvaro, pressbild, flaska

2014-08-15 08:05 CEST

Gazyvaro (obinutuzumab) är ett läkemedel för behandling av hematologiska maligniteter, det vill säga cancer som utgår från celler i blod, benmärg och lymfsystem. Liksom Roches antikropp MabThera, som ingår i dagens standardbehandling vid lymfom och KLL, söker Gazyvaro upp och binder till ett specifikt antigen (CD20), som finns på ytan på tumöromvandlade lymfocyter (en slags vita blodkroppar).

Garzyvaro, pressbild, förpackning

Garzyvaro, pressbild, förpackning

2014-08-15 08:05 CEST

Gazyvaro (obinutuzumab) är ett läkemedel för behandling av hematologiska maligniteter, det vill säga cancer som utgår från celler i blod, benmärg och lymfsystem. Liksom Roches antikropp MabThera, som ingår i dagens standardbehandling vid lymfom och KLL, söker Gazyvaro upp och binder till ett specifikt antigen (CD20), som finns på ytan på tumöromvandlade lymfocyter (en slags vita blodkroppar).

Lemtrada, produktbild

Lemtrada, produktbild

2014-05-06 15:07 CEST

Lemtrada är sedan september 2013 godkänt inom EU för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bifynd.

Kadcyla, produktbild

Kadcyla, produktbild

2013-11-21 10:30 CET

Kadcyla (trastuzumab emtansin (T-DM1)) är det första läkemedlet mot HER2-positiv bröstcancer där en antikropp kombineras med ett kraftfullt cellgift för behandling av spridd HER2-postitiv bröstcancer. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas antikropp-läkemedelskonjugat (ADC). Kadcyla kombineras två olika sätt att bekämpa tumören; antikroppen trastuzumab (Herceptin) och cytostatikumet DM1.

Herceptin subkutant, produktbild

Herceptin subkutant, produktbild

2013-09-06 09:30 CEST

Subkutant Herceptin är ny beredningsform av antikroppen Herceptin för behandling av kvinnor med HER2-positiv bröstcancer är nu godkänd för användning inom EU. Den nya beredningen gessom en injektion under huden under 2-5 minuter jämfört med en infusion på 30-90 minuter. De stora fördelarna med subkutant Herceptin är att behandlingen är enklare och spar tid för både patienter och vårdpersonal.

GA101 molekylen

GA101 molekylen

2013-06-15 12:00 CEST

Illustrationen visar GA101 molekylen. GA101 är en antikropp som söker upp och binder till ett specifikt antigen (CD20) som finns i blodet. Antikroppen fäster sig på antigenet och aktiverar olika delar av immunförsvaret som leder till att cancerceller dör. För mer pressmaterial om GA101 och KLL se här: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/roche_ab/tag/lymfom

Kadcyla, T-DM1 molekylen

Kadcyla, T-DM1 molekylen

2012-06-04 16:00 CEST

Illustrationen visar T-DM1 molekylen med bindningen som håller ihop cellgiftet med antikroppen i blodet. Denna bindning frigörs när T-DM1 tas upp av cancercellen. För fler pressbilder och pressmaterial om Kadcyla (trastuzumab emtansin (T-DM1)), se här: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/roche_ab/tag/antikropp-laekemedelskonjugat

Avastin, produktbild

Avastin, produktbild

2011-09-07 10:35 CEST

Avastin (bevacizumab) är en antikropp som hämmar bildandet av nya blodkärl till cancertumörer, vilket leder till att tumören krymper på grund av brist på syre och näring. Avastin och den första och hittills enda godkända specifika VEGF-hämmaren. Avastin är godkänt inom EU för behandling av spridd bröstcancer, tarmcancer (tjock- och ändtarmscancer), lungcancer, samt njurcellscancer.