Bilder

Lemtrada, produktbild

Lemtrada, produktbild

2015-05-22 14:01 CEST

Lemtrada är sedan september 2013 godkänt inom EU för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bifynd.

Pressbild Gazyvaro, förpackning 100 mg

Pressbild Gazyvaro, förpackning 100 mg

2014-08-15 08:05 CEST

Gazyvaro (obinutuzumab) är ett målstyrt antikroppsläkemedel för behandling av hematologiska maligniteter, det vill säga cancer som utgår från celler i blod, benmärg och lymfsystem. Liksom Roches antikropp MabThera, som ingår i dagens standardbehandling vid lymfom och KLL, söker Gazyvaro upp och binder till ett specifikt antigen (CD20), som finns på ytan på tumöromvandlade lymfocyter (en slags vita blodkroppar).

Pressbild Gazyvaro, förpackning 1000 mg / 40 ml i.v

Pressbild Gazyvaro, förpackning 1000 mg / 40 ml i.v

2014-08-15 08:05 CEST

Gazyvaro (obinutuzumab) är ett målstyrt antikroppsläkemedel för behandling av hematologiska maligniteter, det vill säga cancer som utgår från celler i blod, benmärg och lymfsystem. Liksom Roches antikropp MabThera, som ingår i dagens standardbehandling vid lymfom och KLL, söker Gazyvaro upp och binder till ett specifikt antigen (CD20), som finns på ytan på tumöromvandlade lymfocyter (en slags vita blodkroppar).

Pressbild Kadcyla, flaska 160 mg

Pressbild Kadcyla, flaska 160 mg

2013-11-21 10:30 CET

Kadcyla (trastuzumab emtansin (T-DM1)) är det första läkemedlet mot HER2-positiv bröstcancer där en antikropp kombineras med ett kraftfullt cellgift för behandling av spridd HER2-postitiv bröstcancer. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas antikropp-läkemedelskonjugat (ADC). Kadcyla kombineras två olika sätt att bekämpa tumören; antikroppen trastuzumab (Herceptin) och cytostatikumet DM1.

Pressbild Herceptin subkutant, flaska och förpackning 600 mg

Pressbild Herceptin subkutant, flaska och förpackning 600 mg

2013-09-06 09:30 CEST

Subkutant Herceptin är ny beredningsform av antikroppen Herceptin för behandling av kvinnor med HER2-positiv bröstcancer är nu godkänd för användning inom EU. Den nya beredningen ges som en injektion under huden under 2-5 minuter jämfört med en infusion på 30-90 minuter. De stora fördelarna med subkutant Herceptin är att behandlingen är enklare och spar tid för både patienter och vårdpersonal.

GA101 molekylen

GA101 molekylen

2013-06-15 12:00 CEST

Illustrationen visar GA101 molekylen. GA101 är en antikropp som söker upp och binder till ett specifikt antigen (CD20) som finns i blodet. Antikroppen fäster sig på antigenet och aktiverar olika delar av immunförsvaret som leder till att cancerceller dör. För mer pressmaterial om GA101, lymfom och KLL se här: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/roche_ab/tag/lymfom

Kadcyla, T-DM1 molekylen

Kadcyla, T-DM1 molekylen

2012-06-04 16:00 CEST

Illustrationen visar T-DM1 molekylen med bindningen som håller ihop cellgiftet med antikroppen i blodet. Denna bindning frigörs när T-DM1 tas upp av cancercellen. För fler pressbilder och pressmaterial om Kadcyla (trastuzumab emtansin (T-DM1)), se här: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/roche_ab/tag/antikropp-laekemedelskonjugat

Pressbild Avastin, flaska 400 mg / 16 ml

Pressbild Avastin, flaska 400 mg / 16 ml

2011-09-07 10:35 CEST

Avastin (bevacizumab) är en antikropp som hämmar bildandet av nya blodkärl till cancertumörer, vilket leder till att tumören krymper på grund av brist på syre och näring. Avastin och den första och hittills enda godkända specifika VEGF-hämmaren. Avastin är godkänt inom EU för behandling av spridd bröstcancer, tarmcancer (tjock- och ändtarmscancer), lungcancer, samt njurcellscancer.

Pressbild Herceptin , flaska 150 mg IV

Pressbild Herceptin , flaska 150 mg IV

2011-09-07 10:19 CEST

Herceptin (trastuzumab) är en antikropp som används vid behandling av HER2-positiv bröstcancer. När Herceptin binder till HER2 stoppas cellproliferationen, det vill säga tillväxten, vilket leder till att cancercellerna dör. Herceptin stimulerar även immunsystemet till att döda cancercellerna genom så kallad antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC).