Pressmeddelanden

2015-11-25 17:29 CET Sveriges Apoteksförening ​När Sacomässan på torsdagen slår upp portarna i Malmö är apoteksbranschen på plats. Det är första gången som apoteksbranschen kan uppmuntra blivande studenter att söka en farmaceututbildning i Malmö. Inom kort kommer en ny receptarieutbildning starta på Malmö högskola. Skåne har tidigare saknat en utbildning för receptarier, vilket resulterat i en farmaceutbrist i regionen.

Tone Andersson och Emil Andersson vann pris för bästa kundinsats på apotek 2015

2015-11-10 11:08 CET Apotekarsocieteten

Apoteksgruppen Stora Höga vinnare av årets kompetensapotek 2015

2015-11-09 17:55 CET Apotekarsocieteten

2015-11-09 03:16 CET Farmacevter utan Gränser (FuG) Sverige / Pharmacists without Borders Sweden Farmaceutkompis matchar nyanlända akademiker inom Apoteks- och Läkemedelsbranschen med etablerade kompisar inom samma bransch för att ge det nätverk som just den personen behöver för att kunna etablera sig, både socialt och på arbetsmarknaden.. Flera samarbetspartners är involverade i dagens legitimationsprocess av nyanlända farmaceuter och även i regeringens nya förslag till snabbspår.

Apoteksgruppen ökar omsättningen på hårt konkurrensutsatt marknad

2015-11-02 13:34 CET Apoteksgruppen Under året har tre nya apotek öppnats och vi ser ett stort intresse från medlemmarna att öppna ytterligare apotek. Omsättningsökningen uppgick till 3,6 %, men resultatet har försämrats huvudsakligen beroende på lägre intjäning på parallellimport av läkemedel och expediering av dyra läkemedel.

2015-10-29 09:46 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Receptfria tabletter med paracetamol får inte längre säljas på andra försäljningsställen än apotek. Beslutet fattades i april och gäller från den 1 november 2015 och berör enbart tabletter som är avsedda att sväljas hela. Paracetamol i till exempel flytande form och som brustabletter berörs inte.

Apoteksgruppen öppnar i Nordstan

2015-09-22 14:45 CEST Nordstan I början av januari slår Apoteksgruppen upp portarna till ett nytt apotek i Nordstan. Unikt för kedjan är att de flesta apotek ägs och drivs av entreprenörer och de kan på så sätt lättare lokalanpassa sitt utbud och sina tjänster till kunden.

Apoteksgruppen öppnar nytt apotek centralt i Göteborg

2015-09-22 07:33 CEST Apoteksgruppen I början av januari slår Apoteksgruppen upp dörrarna till ett nytt apotek i Nordstan. Det nya apotekets placering vid entrén som vetter mot Centralstationen, med tusentals passerande besökare dagligen, blir viktig för att öka kännedomen om Apoteksgruppen som en av de fyra största apotekskedjorna.

2015-08-14 15:36 CEST Apoteksgruppen Delårsrapporten visar en ökad omsättning med 3,9 %. Trots det minskar apotekens rörelsemarginal från 3,6 % till 2,8 %, huvudsakligen beroende på dyra läkemedel. I juni lanserades en mobilanpassad e-handel av receptförskrivna varor som kompletteras med övriga apoteksvaror i november. I augusti startades ett samarbete med Svenska FN-förbundets projekt Flicka med kampanjtemat Hej Snippan!

2015-06-26 09:58 CEST Sveriges Apoteksförening Hög tillgänglighet till läkemedel, hög kundnöjdhet och en fortsatt utveckling av tjänster och erbjudanden. Det är några av de positiva saker som framhålls i Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2015. Orosmoln är en urholkad statlig ersättning för expedieringen av läkemedel, en stelbent distribution och en politisk tröghet i ambitionen att förbättra läkemedelsanvändningen.