Pressmeddelanden

2014-06-10 12:03 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket fick 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram och utveckla nationella kvalitetsindikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek. Nu har förslag på fem indikatorer tagits fram, och en rapport har lämnats till regeringen som även innehåller förslag om hur ett system med indikatorer skulle kunna införas.

Sveriges första Skönhetsvecka - mitt i Kungsträdgården

2014-04-25 09:52 CEST So Stockholm Under tre dagar möts bransch, bloggare och skönhetsmedvetna konsumenter på Stockholm Beauty Week på So Stockholm i Kungsträdgården för att inspireras kring skönhet och hälsa. Temat är Beauty as you are - där vi lyfter det individuellt vackra och den vackra naturen. Dagarna är fyllda med föreläsningar men ger även tid för behandlingar och mingel. Fri entré. www.stockholmbeautyweek.se

Apoteket tar successivt över franchiseapoteken

2013-11-15 12:00 CET Apoteket AB Apoteket tecknar inga nya avtal med franchisetagare. Övergången kommer att ske successivt i nära samverkan med nuvarande franchisetagare.

Apoteket rekryterar chef för etablering

2013-11-06 13:00 CET Apoteket AB I december börjar Maria Ahlestål som etableringschef i Apoteket. Rekryteringen är ett led i att utveckla och förbättra kundmötet och Apotekets butiksnät.

Sex av tio tycker att sex är en del av hälsan

2013-10-15 09:30 CEST Apoteket AB En ny undersökning från Apoteket visar att svenskarna tycker att sex och hälsa hänger ihop.

2013-10-03 13:00 CEST Apoteket AB Apoteket skriver avtal med Tamro om lager- och distributionstjänster för Apotekets egen varuförsörjning för läkemedel och andra apoteksprodukter.

2013-09-11 11:17 CEST Apoteksinfo.nu Hitta.se inleder ett samarbete med Apoteksinfo.nu – Sveriges ledande sajt för apoteksinformation. Samarbetet gör det enklare för hitta.se:s användare att söka och få utökad information om Sveriges alla 1 290 apotek.

2013-07-19 11:08 CEST Apoteksinfo.nu I veckan som gick hade över en miljon unika besökare använt Apoteksinfo.nu för att hitta apotek. - Ett tydligt tecken på att vår tjänst behövs för underlätta för konsumenter på den omreglerade apoteksmarknaden, säger Samuel Börjesson, VD för Apoteksinfo.nu.

Apoteket på plats vid Vansbrosimningen

2013-07-04 09:00 CEST Apoteket AB Apoteket finns på plats med ett mobilt apotek vid målområdet i Vansbro för att möta deltagarnas behov av receptfria mediciner och andra apoteksvaror före, under och efter loppet.

2013-07-02 16:16 CEST Deloitte Varje gång en kund inte kan köpa sin medicin är en dålig affär. Bättre anpassning till kundernas krav är det viktigaste konkurrensvapnet framöver. Här slåss vi alla för kundernas förtroende. Det var den samstämmiga bilden från seminariet "Omreglering av apoteken till konsumenternas nytta?" som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden på tisdagen i Almedalen.