Kontaktpersoner

Wanja Bellander

Binnova AB

Parama AB

Karin Ryding

Ozma Games

Göran Svensson

Molnfront Systemutveckling

Martin Strempel

Nindev AB

Martin Jordö

Nindev AB

MAG Interactive

AhaDesign

Ironroad AB

Brickit AB