Kontaktpersoner

Wanja Bellander

Binnova AB

Parama AB

Karin Ryding

Ozma Games

Göran Svensson

Molnfront Systemutveckling

Martin Strempel

Nindev AB

Martin Jordö

Nindev AB

MAG Interactive

Erik Sandberg

FlatWallet AB

AhaDesign

Ironroad AB