Pressmeddelanden

2010-09-07 20:40 CEST Massiv vädjan till de borgerliga riksdagsledamöterna! Nätverket Resurs (Respekt för Sjuka och Utsattas Rätt i Samhället) har med sina 2600 medlemar dagligen kontakt med långvarigt sjuka som kämpar för att överleva, då deras sjukersättning eller sjukpenning upphör då de blivit ”friskförkarade” eller ”omförsäkrade” efter alliansens omdaning av sjukförsäkringssystemet. Vi önskar nu svar på 10 frågor innan valet.

2010-09-07 07:05 CEST Resurs Nätverket Resurs har dagligen kontakt med långvarigt sjuka som kämpar för att överleva då deras sjukersättning eller sjukpenning upphört, detta då de blivit ”friskförklarade” eller ”omförsäkrade” efter alliansens omdaning av sjukförsäkringen. Vi menar att statsministern i sitt försvar för reformen glider på sanningen och önskar därför att Reinfeldt svarar på tio frågor inför valet.

2010-08-20 04:30 CEST Sociala Medborgargardet för Allas Rätt Till Acceptabel Social Trygghet Den 21 augusti kommer det hållas demonstrationer mot dagens hetsjakt av sjuka. Demonstrationerna kommer hållas i Stockholm och Sundsvall.

2010-08-19 13:17 CEST Sjukuppror Den 21 augusti kommer det hållas demonstrationer mot dagens hetsjakt av sjuka. Demonstrationerna kommer hållas i Stockholm och Sundsvall. På plats finns bland annat en mamma som mist sin son på grund av dessa omänskliga regler. Utförsäkringen fick bägaren att rinna över vilket ledde till att han valde att avsluta sitt liv. Sonen blev 35 år.

2010-07-25 07:24 CEST Massiv vädjan till de borgerliga riksdagsledamöterna! De nya sjukskrivningsreglerna och dess stelbenta bedömning av arbetsförmåga slår hårt mot många sjuka som trots sin sjukdom klarar av att arbete deltid. De tvingas nu in i den märkliga situationen att antingen säga upp sig från sin anställning eller försöka klara sig på en halv lön.

2010-07-25 06:05 CEST Massiv vädjan till de borgerliga riksdagsledamöterna! De nya sjukskrivningsreglerna sätter många deltidssjukskrivna i en närmast hopplös situation när de tvingas till valet att leva på halva lönen eller bli heltids arbetslösa. Så här skriver en ensamstående mamma i ett öppet brev till Fredrik Reinfeldt och Christina Husmark Pehrsson.

2010-07-20 06:30 CEST Massiv vädjan till de borgerliga riksdagsledamöterna! Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord förvränger bilden av sjukförsäkringsreformens följder. Genom att blanda äpplen och päron i statistiken förvandlar han sjukförsäkringsreformens totala fiasko till en lysande framgång.

2010-03-16 22:36 CET Resurs Nätverket RESURS anser inte att Cristina Husmark Pehrsson har de kvalifikationer och det omdöme som krävs för posten som socialförsäkringsminister. I stället för att inse konsekvenserna av de nya sjukförsäkringsreglerna fortsätter hon påverka folket med myter och osanningar för att vinna politiska poäng. Nätverket kräver hennes avgång med omedelbar verkan.

2009-11-04 20:05 CET Resurs Imorgon hålls en öppen utfrågning i riksdagen om förändringarna i sjukförsäkringen. Flera handikapporganisationer och patientorganisationer är inbjudna. När vi frågade om vi kunde bli inbjudna blev det dock tvärstopp. Vi kommer därför att istället dela ut flygblad utanför entrén imorgon.

2009-10-21 13:54 CEST Resurs Nästa år kommer ca 50000 långtidssjuka att utförsäkras ur sjukförsäkringen till följd av lagförändringarna som infördes 1 juli 2008. Det räddningspaket som presenterades i mitten på september medför föga förändring för majoriteten av de sjuka, då ersättningen är i paritet med försörjningsstöd och kraven på aktivitet höga. Vi undrar varför läkarförbundet inte agerar då patienterna drabbas hårt.