Pressmeddelanden

2011-04-03 17:37 CEST Solrosuppropet Kommunpolitikern Elisabeth Petersson (C) från Tranemo har anslutit sig till påskuppropet. Elisabeth är mycket kritisk till den politik som idag förs mot sjuka och utsatta i samhället. - Dagens sjukförsäkringssystem skapar oro som gör sjuka sjukare istället för friskare, säger Elisabeth Petersson.

2011-03-28 13:50 CEST Solrosuppropet Aktiva i nätverk för sjuka har tillsammans samlat ihop lite länkar på främst "enskilda fall".

2011-03-28 06:40 CEST Solrosuppropet Hans Wallmark (M), ledamot i kyrkomötet, försöker i den ena debattinsändaren efter den andra få det till att påskuppropet skulle ha något med partipolitik att göra. Påståendet kunde inte vara mer felaktigt. Protesterna kommer från medmänskligt håll. Från kyrkligt aktiva, och från de båda politiska blocken.

2011-03-22 12:28 CET Solrosuppropet Kristdemokraten och kyrkoledaren Thord Carlsson från Sollefteå ställer sig helhjärtat bakom påskuppropet och hoppas att fler politiker inom alliansen också ansluter sig. - Alliansen har oftast företrätts av Moderaterna som så starkt värnat om att alla ska ut i arbete. De som inte har arbetsförmåga har behandlats omänskligt, säger Thord Carlsson.

2011-03-13 20:42 CET Solrosuppropet Påskuppropet växer så det knakar och responsen i media har varit över all förväntan. Hittills är ett 50-tal städer runt om i landet inbokade för manifestationer den 25 april. Nu vill påskuppropet välkomna alla landets fackförbund, patientorganisationer och föreningar att delta i uppropet lokalt på samtliga orter.

2011-03-09 07:45 CET Solrosuppropet Påskuppropet har samlat exempel på varningar från främst remissinstanser inför de nya sjukförsäkringsreglerna som trädde i kraft 1 juli 2008. Citaten är hämtade från remissyttranden men också från tidningar och dokument.

2011-03-07 07:00 CET Solrosuppropet Nedan sammanfattas de vanligaste myterna i sjukförsäkringsdebatten med redogörelser som bestrider dessa. Det finns bara ett sätt att stoppa mytbildning – det är att dra fram myterna i ljuset, analysera dem och slå hål på dem en efter en med fakta. Mer information finns på www.myter.tk.

2011-03-03 06:30 CET Solrosuppropet Påskuppropet mot utförsäkringarna startades på Facebook i januari 2011. Målet är att den 25 april 2011 hålla manifestationer över hela landet. Hittills har responsen på det partipolitiskt obundna påskuppropet varit enorm.