Pressmeddelanden

Fyra år med PlantEra PlantÄra

2015-05-25 10:28 CEST Helsingborgs stad Det har gått fyra år sedan samverkansprocessen PlantEra PlantÄra startade på Planteringen. Satsningen har gett många människor som bor i området jobb och bättre hälsa men även skapat en positiv utveckling för stadsdelen.

​Annie Lööf: ”Allianspolitiken har effekt - nu minskar arbetslösheten”

2015-05-11 15:17 CEST Centerpartiet Arbetsförmedlingen rapporterar i dag att i april 2015 var 11 000 färre människor arbetslösa än samma tid i fjol. Arbetslösheten minskar särskilt bland unga, på ett år har den gått ned med över 13 procent – från 80 000 till strax över 70 000. Annie Lööf kommenterar de goda nyheterna.

Martin Ådahl kommenterar 30 000 fler nyanmälda jobb

2015-05-07 13:43 CEST Centerpartiet ​Arbetsförmedlingens platsbank har 30 000 fler nyanmälda jobb i mars månad 2015 jämfört med året innan. Antalet arbetslösa har dessutom minskat med mer än 4 procent jämfört med året före, enligt arbetsförmedlingens statistik.

Glädjebesked om Skatteverkskontoret men mycket jobb kvar att göra

2015-04-28 13:14 CEST Region Västerbotten Region Västerbotten välkomnar att Statskontoret fått i uppdrag att ta fram förslag till nya principer för myndigheters lokaliseringar, vilket innebär att skatteverkskontoret i Lycksele inte flyttas till Umeå. Men regionrådet Erik Bergkvist (S) anser att ytterligare åtgärder från regionalt håll nu måste vidtas för att en flytt inte heller ska bli aktuell på sikt.

Regeringen försvårar motorbranschens rekrytering av unga

2015-04-20 11:54 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Signalvärdet är inte det rätta menar Motorbranschens Riksförbund, MRF, om regeringens förslag att stegvis slopa nedsatt arbetsgivaravgift för unga, under 26 år. Den reducerade arbetsgivaravgiften har varit starkt bidragande till att många små och medelstora MRF-företag vågat att anställa unga, oerfarna medarbetare framför äldre och mer erfarna, menar Tommy Letzén, vd för MRF.

Uppmaningen till Löfven: Skriv om myndigheternas regleringsbrev

2015-04-18 07:15 CEST Centerpartiet Civilminister Ardalan Shekarabi gav under veckans aktuella debatt om tillgången på offentlig service på landsbygden långtgående löften om att verka för att stoppa myndighetsflykten från mindre orter. Därför har Centerpartiet skrivit till Stefan Löfven och uppmanar honom att omgående skriva om regleringsbreven.

2015-04-15 06:30 CEST Eskilstuna kommun 2014 minskade kostnaderna för försörjningsstöd i Eskilstuna med 9 miljoner kronor jämfört med året innan och den goda trenden har fortsatt under första kvartalet i år. Detta är en av punkterna på dagordningen vid Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, vilken äger rum onsdagen den 15 april 2015. Media får gärna kontakta nämndordföranden och/eller förvaltningschefen efter mötet.

​Utbildningssatsning ska motverka bristen på testare

2015-04-13 12:45 CEST System Verification System Verification och Teknikhögskolan startar återigen en yrkeshögskoleutbildning inom kvalitetssäkring och mjukvarutestning hösten 2015. Utbildningen är en konkret åtgärd för att minska bristen på testare och testledare inom IT.

2015-04-13 10:33 CEST Lunds kommun För fjärde året i rad anordnar Arbetsförmedlingen och Ideon Meeting en IT-mässa i Lund. I år är även Lunds kommun medarrangör. Syftet är att erbjuda en plattform för företag med rekryteringsbehov att möta personer med rätt kompetens. Intresset för mässan har växt successivt och i år har 69 arbetsgivare anmält sig.

Centerpartiet begär allmän debatt om nedmontering av statlig service i hela landet

2015-03-25 11:32 CET Centerpartiet Skattemyndigheten lägger ner nio kontor och Arbetsförmedlingen avser att avveckla 100 kontor. För att stoppa den nedåtgående spiralen av centralisering krävs politisk vilja och styrning av myndigheterna. Därför begär Centerpartiet allmän debatt om nedmonteringen av statlig service i hela landet.