Pressmeddelanden

Regeringen försvårar motorbranschens rekrytering av unga

2015-04-20 11:54 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Signalvärdet är inte det rätta menar Motorbranschens Riksförbund, MRF, om regeringens förslag att stegvis slopa nedsatt arbetsgivaravgift för unga, under 26 år. Den reducerade arbetsgivaravgiften har varit starkt bidragande till att många små och medelstora MRF-företag vågat att anställa unga, oerfarna medarbetare framför äldre och mer erfarna, menar Tommy Letzén, vd för MRF.

Uppmaningen till Löfven: Skriv om myndigheternas regleringsbrev

2015-04-18 07:15 CEST Centerpartiet Civilminister Ardalan Shekarabi gav under veckans aktuella debatt om tillgången på offentlig service på landsbygden långtgående löften om att verka för att stoppa myndighetsflykten från mindre orter. Därför har Centerpartiet skrivit till Stefan Löfven och uppmanar honom att omgående skriva om regleringsbreven.

2015-04-15 06:30 CEST Eskilstuna kommun 2014 minskade kostnaderna för försörjningsstöd i Eskilstuna med 9 miljoner kronor jämfört med året innan och den goda trenden har fortsatt under första kvartalet i år. Detta är en av punkterna på dagordningen vid Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, vilken äger rum onsdagen den 15 april 2015. Media får gärna kontakta nämndordföranden och/eller förvaltningschefen efter mötet.

​Utbildningssatsning ska motverka bristen på testare

2015-04-13 12:45 CEST System Verification System Verification och Teknikhögskolan startar återigen en yrkeshögskoleutbildning inom kvalitetssäkring och mjukvarutestning hösten 2015. Utbildningen är en konkret åtgärd för att minska bristen på testare och testledare inom IT.

2015-04-13 10:33 CEST Lunds kommun För fjärde året i rad anordnar Arbetsförmedlingen och Ideon Meeting en IT-mässa i Lund. I år är även Lunds kommun medarrangör. Syftet är att erbjuda en plattform för företag med rekryteringsbehov att möta personer med rätt kompetens. Intresset för mässan har växt successivt och i år har 69 arbetsgivare anmält sig.

Centerpartiet begär allmän debatt om nedmontering av statlig service i hela landet

2015-03-25 11:32 CET Centerpartiet Skattemyndigheten lägger ner nio kontor och Arbetsförmedlingen avser att avveckla 100 kontor. För att stoppa den nedåtgående spiralen av centralisering krävs politisk vilja och styrning av myndigheterna. Därför begär Centerpartiet allmän debatt om nedmonteringen av statlig service i hela landet.

2015-03-10 09:31 CET Västerås stad Nu genomför vi en satsning på unga vuxna och deras framtid. Under parollen ”Först prat – sen mat” bjuder vi in till en eftermiddag där våra samverkanspartners (se nedan) finns på plats i de olika stadsdelarna för att informera och erbjuda stöd för att ungdomar och unga vuxna ska kunna ta ett första steg in i arbetslivet.

2015-03-07 10:37 CET Woxzia Myndighetslots Den senaste veckan har det rapporterats att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gjort fel gällande utbetalade och icke utbetalade ersättningar. Fel som den enskilda får betala för. Om man begär en omprövning av det felaktiga beslutet riskerar man att bli återbetalningsskydlig för andra ersättningar man fått utbetalade, under de senaste tio åren. Din Myndighetslots ger dig kostnadsfri hjälp.

Digital myndighetspost i Kivra

2015-03-02 08:00 CET Kivra AB

2015-02-25 12:41 CET Handikappförbunden Arbetsförmedlingens senaste prognos visar oroande siffror. Andelen arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden beräknas uppgå till 80 procent 2018. Här ingår personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga. "Det är hög tid att sjösätta Funka-utredningens förslag och avsätta nödvändiga resurser" säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.