Dokument

Samarbetsavtalet mellan SKL och Arbetsförmedlingen

2015-06-24 10:40 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Nationell överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Jobbcoachning-Sollentuna

2015-03-30 18:00 CEST Misa AB Vi samarbetar med Sollentuna kommun och Möjligheternas kontor och kan nu erbjuda denna tjänst till invånare i Sollentuna.

Platsjournalen 2013

2013-08-21 10:09 CEST Bee Urban

Produktblad för sysselsättningplatser inom  RESA

2012-06-21 08:11 CEST Misa AB Misa har nu blivit kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen för sysselsättningsplatser inom RESA i Lund, Malmö, Solna, Stockholm, Uppsala och Södertälje.RESA är sysselsättningsplats med rehabiliterande inslag för personer med psykiska funktionsnedsättningar, LOV (Lagen om Valfrihet).

2012-01-29 23:10 CET Samhall Tisdag den 31:a januari genomförs en konferens som drar fulla hus. Samtliga inbjudna, 50 arbetsgivare i kommunen, kommer för att ta del av hur Skellefteå kan bli en föregångare på den svenska arbetsmarknaden.

Den hjälpande handens ekonomi - Därför behövs fler jobbcoacher på dagens arbetsmarknad

2011-06-29 08:00 CEST Bemanningsföretagen Fler jobbcoacher är en del av lösningen på den höga arbetslösheten i Sverige enligt Bemanningsföretagens rapport. Den typ av mellanhänder som jobbcoacher utgör är nödvändiga för att dagens svårförutsägbara och komplicerade arbetsmarknad ska fungera väl. En arbetslöshet på 7,9 procent under en stark konjunkturuppgång är oacceptabel är en del av lösningen finns till handa.

Nya insatser får fler funktionsnedsatta i arbete

2008-12-22 07:55 CET Conductive Funktionsnedsatt = Arbetslös? Konferensen "Nya insatser får fler funktionsnedsatta i arbete" ger dig praktiska metoder och arbetssätt för hur du kan hjälpa personer med nedsatt arbetsförmåga till meningsfull sysselsättning oc hetablering på arbetsmarknaden. Ta del av aktuella insatser från berörda parter och lyssna på framgångsrika exempel från verkligheten.