Pressmeddelanden

2014-09-01 09:00 CEST Eskilstuna kommun Den 2 september presenterar Eskilstuna kommun, Arbetsförmedlingen Företagarna och House of Potential ett nytt näringsliv- och arbetsmarknadsprojekt som ska bidra till några av Eskilstunas stora utmaningar; minska utanförskapet och skapa lönsam tillväxt i företag.

”Arbetsmarknadsåtgärderna har nått en återvändsgränd”

2014-07-27 07:30 CEST Lernia Det säger Helena Skåntorp, VD för Lernia med anledning av att Lernia idag publicerar sin Vitbok – Förslag för en effektivare arbetsmarknadspolitik med konkreta förslag på hur matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande kan bli bättre och arbetslösheten i landet lägre.

2014-07-03 15:16 CEST Småföretagarnas Riksförbund Annie Lööf presenterade vid sin presskonferens i Almedalen i tisdags många förslag som ur småföretagens synvinkel ser väldigt positiva ut. Men frågan är, kommer de att kunna genomföras även om Alliansen mot all förmodan behåller makten.

C vill banta åtgärder och satsa på riktiga jobb

2014-07-01 10:00 CEST Centerpartiet I dag presenterade Annie Lööf en ny rapport för färre åtgärder och fler jobb vid ett seminarium i Almedalen. Centerpartiets rapport visar en genomgång på hur arbetsmarknadsåtgärderna kan förbättras och bantas med en tiondel, cirka 3 miljarder kronor. - Det är inte åtgärderna på Arbetsförmedlingen som skapar jobb, det är småföretagen vi måste satsa på, säger Annie Lööf.

Påminnelse: Centerpartiets ekonomiska seminarium i Almedalen 1/7 kl 08.30

2014-06-30 08:48 CEST Centerpartiet Tisdagen den 1/7 arrangeras Centerpartiets ekonomiska seminarium i Almedalen. Seminariet har rubriken "Färre åtgärder, fler riktiga jobb" - Sverige behöver ett reformprogram för att skapa fler riktiga jobb i hela landet och skära ned passiva arbetsmarknadsåtgärder. När: Tisdagen 1/7, kl 08.30 Var: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

2014-06-19 09:05 CEST Statskontoret Antalet årsarbetskrafter i staten 2014 är den högsta nivån för 2000-talet, visar Statskontorets rapport om utvecklingen i den offentliga sektorn. Samtidigt fortsätter antalet myndigheter att minska, men i avtagande takt.

2014-06-18 16:35 CEST Västerås stad Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om att permanenta projektet Romane Droma. Syftet med projektet har varit att integrera romer i det svenska samhället och förbereda romer för arbete på den svenska arbetsmarknaden. Det framgångsrika projektet blir nu ordinarie verksamhet.

Långtidsprognos: Fler i jobb men regionala utmaningar

2014-06-11 11:20 CEST Centerpartiet Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Det är att vänta enligt Arbetsförmedlingens långtidsprognos som presenteras idag. ”Det är glädjande siffror och vi ser nu resultat av jobbskaparlinjen som vi drivit sedan 2006”, säger Annika Qarlsson, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

2014-05-22 13:42 CEST Småföretagarnas Riksförbund Arbetsförmedlingen kostar årligen ungefär 7 miljarder kronor att administrera, men används dessa resurser på rätt sätt?

Stark stärker ungdomar till studier och jobb

2014-05-14 09:11 CEST Helsingborgs stad I två och ett halvt år har metodutvecklingsprojektet Stark stärkt arbetslösa ungdomars självkänsla och motiverat dem att börja jobba eller studera. Det har gjort att många ungdomar har vågat komma ur sin trygghetszon, en förutsättning för att komma vidare. Stark upphör i projektform den 30 juni i år men fortsätter därefter som en ordinarie verksamhet inom utvecklingsnämndens förvaltning.