Pressmeddelanden

2013-09-25 09:25 CEST Region Värmland 21 oktober startar Kyrkeruds folkhögskola Studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) i Säffle. Satsningen sker som ett samarbete mellan skolan, Säffle kommun och Arbetsförmedlingen och kommer att ge 30 studieplatser och eventuellt nyanställningar.

Antirasismpris till Korta vägen vid Stockholms universitet

2013-09-17 13:01 CEST Stockholms universitet Arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen vid Stockholms universitet belönas i dag med Stockholms läns landstings pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism. – Det här är bland det finaste priset man kan få, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare för Korta vägen.

Arbetsförmedlingen måste förändras

2013-09-17 11:59 CEST Centerpartiet Centerpartiet har länge talat om behovet av att reformera Arbetsförmedlingen. Därför är det mycket bra att regeringen nu sätter igång en bred översyn.

Global Utmaning beviljas stöd från Europeiska integrationsfonden för projekt om arbetskraftsinvandring från Nordafrika

2013-09-05 09:30 CEST Global Utmaning Global Utmaning beviljas medfinansiering från Europeiska integrationsfonden för ett projekt kring arbetskraftsinvandring från Nordafrika. Projektet "Nya vägar in" ska undersöka möjligheterna att förbättra arbetskraftsinvandringsprocessen mellan svenska arbetsgivare och arbetskraftsinvadrare från tredje land, med ett särskilt fokus på migrationen från Marocko, Tunisien och Algeriet.

2013-09-02 15:56 CEST Region Blekinge Blekinges kommuner, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Länsstyrelsen i Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Almi och Region Blekinge har beslutat sig för att i samverkan bekämpa ungdomsarbetslösheten. Det gemensamma målet är att arbetslösheten bland unga i Blekinge ska halveras fram till år 2017.

2013-08-29 06:29 CEST Linköpings universitet (LiU) Var fjärde arbetssökande klassas idag som funktionshindrad av Arbetsförmedlingen. För tjugo år sedan var det en på tio. Ökade krav i arbetslivet är en av förklaringarna, skriver två arbetslivsforskare.

Kampanjstart för 150 jobb till ungdomar 2013

2013-08-22 11:34 CEST Helsingborgs stad Arbetsgivare som behöver rekrytera, se hit. Anställ en ung helsingborgare! Den 26 augusti – 8 september pågår annonskampanjen 150 jobb till ungdomar 2013.

Sommarens fundraiser till sjöss 10-14 augusti: HAVSKAMPEN samlar in pengar till Ung Cancer och skapar jobb för unga

2013-07-31 14:12 CEST Havskampen Den tionde augusti lämnar två segelskutor Marstrand respektive Mariehamn, Åland. Under 5 dygn tävlar lag East och lag West mot varandra i att samla in pengar till Ung Cancer. Tanken är att skapa jobb för unga arbetssökande och uppmärksamma lösningar på utanförskap i vårt samhälle. Havskampen är som Musikhjälpen – fast som en tävling som äger rum till havs, i hamnar och i det digitala molnet.

Handlingsplanen - nytt spel som får ut långtidsarbetslösa i jobb!

2013-06-28 08:48 CEST TGIM-Thank God It´s Monday Ca 70% av de som deltar i Jobbfabrikens jobbsökargrupper får jobb inom 6 månader. Gemensamt är ett starkt eget driv och att man nyttjar Jobbfabrikens hjälpmedel för effektivt jobbsökande fullt ut. Nu lanseras: Handlingsplanen -spelet som reder ut djungeln av regler, metoder och möjligheter som omger den långtidsarbetslöses väg till ett återinträde på arbetsmarknaden. Vinnare? Den som får jobb!

2013-05-29 14:00 CEST Statskontoret För att underlätta för nyanlända invandrare och utrikes födda att få ett arbete kan Arbetsförmedlingen och kommunerna göra en prövning av individens kompetens. Statskontorets kartläggning av i vilken omfattning nyanländas kompetens bedöms och dokumenteras visar dock att det sker i mycket begränsad utsträckning.