Pressmeddelanden

2013-10-14 13:33 CEST chrissales Det är otroligt svårt att få presentera sig för en arbetsgivare och de befintliga mallarna räcker inte till för att bli uppmärksammad. Jag tog CV:n till en ny dimension, jag gjorde en YouTubevideo och kapade alla databaser man ska registrera sig i.

Inbjudan: Centerpartiets förslag på en reformerad arbetsförmedling

2013-10-11 15:32 CEST Centerpartiet Med mindre än ett år kvar till valet befinner sig arbetsmarknadspolitiken i fokus. I ett läge där över 400 000 är arbetslösa i Sverige, samtidigt som många företag har svårt att rekrytera kompetent personal, finns det ett uppenbart behov av förbättrad matchning.

2013-09-30 14:00 CEST Region Värmland Efter varslen i Säffle öppnas nu en ny möjlighet för arbetslösa unga i kommunen. På initiativ av Region Värmland och Kyrkeruds folkhögskola startas studiemotiverande folkhögskolekurser i samarbete med Arbetsförmedlingen och Säffle kommun.

2013-09-26 11:10 CEST Mongara AB Den 1 oktober startar refo och Folkuniversitetet en ettårig remakeutbildning tillsammans. Det är möjligt tack vare det samarbete som Folkuniversitetet har med Arbetsförmedlingen.Tanken är att vi använder refo och den kunskap som finns både inom textil och det som gör personer mer anställningsbara. T ex att presentera sig, sociala mediers verkan i marknadsföring, butikskunskap och projektplanering.

2013-09-25 09:25 CEST Region Värmland 21 oktober startar Kyrkeruds folkhögskola Studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) i Säffle. Satsningen sker som ett samarbete mellan skolan, Säffle kommun och Arbetsförmedlingen och kommer att ge 30 studieplatser och eventuellt nyanställningar.

Antirasismpris till Korta vägen vid Stockholms universitet

2013-09-17 13:01 CEST Stockholms universitet Arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen vid Stockholms universitet belönas i dag med Stockholms läns landstings pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism. – Det här är bland det finaste priset man kan få, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare för Korta vägen.

Arbetsförmedlingen måste förändras

2013-09-17 11:59 CEST Centerpartiet Centerpartiet har länge talat om behovet av att reformera Arbetsförmedlingen. Därför är det mycket bra att regeringen nu sätter igång en bred översyn.

Global Utmaning beviljas stöd från Europeiska integrationsfonden för projekt om arbetskraftsinvandring från Nordafrika

2013-09-05 09:30 CEST Global Utmaning Global Utmaning beviljas medfinansiering från Europeiska integrationsfonden för ett projekt kring arbetskraftsinvandring från Nordafrika. Projektet "Nya vägar in" ska undersöka möjligheterna att förbättra arbetskraftsinvandringsprocessen mellan svenska arbetsgivare och arbetskraftsinvadrare från tredje land, med ett särskilt fokus på migrationen från Marocko, Tunisien och Algeriet.

2013-09-02 15:56 CEST Region Blekinge Blekinges kommuner, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Länsstyrelsen i Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Almi och Region Blekinge har beslutat sig för att i samverkan bekämpa ungdomsarbetslösheten. Det gemensamma målet är att arbetslösheten bland unga i Blekinge ska halveras fram till år 2017.

2013-08-29 06:29 CEST Linköpings universitet (LiU) Var fjärde arbetssökande klassas idag som funktionshindrad av Arbetsförmedlingen. För tjugo år sedan var det en på tio. Ökade krav i arbetslivet är en av förklaringarna, skriver två arbetslivsforskare.