Pressmeddelanden

2014-01-29 11:03 CET Back To Future Rehabiliteringsföretaget Back To Future öppnar sina första kontor i Eskilstuna och Strängnäs. Målsättningen är att erbjuda människor som står långt från arbetsmarknaden rehabilitering på ett helt nytt sätt som ska kunna hjälpa fler tillbaka till en ny framtid.

2014-01-10 13:30 CET Bemanningsföretagen Arbetsförmedlingen har inhämtat synpunkter från branschens aktörer för att kunna utveckla och förbättra sina tjänster. Almega har i samarbete med bland annat Bemanningsföretagen lämnat sina synpunkter på förnyat arbetssätt och förslag till utveckling.

2014-01-03 14:27 CET Trä- och Möbelföretagen Regeringen har beslutat anslå 400 000 kr i projektmedel för informationsinsatser för yrkesintroduktion för ungdomar. Ansökan har gjorts gemensamt av Trä- och Möbelföretagen (TMF), Skogsindustrierna och GS-facket, och syftet är att främja användningen av yrkesintroduktionsavtal för trämekanisk industri i Småland.

2013-12-13 08:24 CET Länsstyrelsen Värmland Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Arbetsförmedlingen bjuder in till en pressträff för att informera om vår gemensamma satsning på yrkesinriktad sfi (svenska för invandrare).

Helena Lindahl kommenterar Arbetsförmedlingens jobbprognos

2013-12-12 12:07 CET Centerpartiet Sysselsättningen bedöms öka med 116 000 personer på två år, enligt Arbetsförmedlingen. Jobben kommer främst inom den privata tjänstesektorn. Arbetslösheten minskar från 8,1 procent i år till 7,8 procent 2014 och 7,4 procent 2015. - Det är en uppenbart positiv utveckling som förutspås och det är givetvis ett fint betyg, säger Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson.

2013-12-02 09:03 CET Fiber Optic Valley Hudiksvallsbaserade Iftac (Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering) och ICT Networks har fått ett nationellt uppdrag av Arbetsförmedlingen att utbilda teletekniker. Uppdraget är Iftac och ICT Networks hittills största gemensamma åtagande. Det beräknas pågå till 2017.

Fokus på ökad sysselsättning: Ministertrio uppmärksammar Hästnära jobb

2013-11-25 13:00 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse Projektet Hästnära jobb har nypremiär. Idag startar Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Arbetsförmedlingen en ny utbildning i Skara. Imorgon besöker migrationsminister Tobias Billström, integrationsminister Erik Ullenhag samt arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson Hästnära jobb på Axevalla travbana.

2013-10-31 07:59 CET Statskontoret Det finns flera samverkande orsaker till att personer befinner sig i sysselsättningsfasen (fas 3). Det framgår av Statskontorets rapport om orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen. Statskontoret konstaterar också att långtidsarbetslösa har behov av merindividuellt stöd från Arbetsförmedlingen än vad de får i dag.

Påminnelse: Centerpartiets förslag på en reformerad arbetsförmedling

2013-10-23 10:50 CEST Centerpartiet Med mindre än ett år kvar till valet befinner sig arbetsmarknadspolitiken i fokus. I ett läge där över 400 000 är arbetslösa i Sverige, samtidigt som många företag har svårt att rekrytera kompetent personal, finns det ett uppenbart behov av förbättrad matchning.

2013-10-14 13:33 CEST chrissales Det är otroligt svårt att få presentera sig för en arbetsgivare och de befintliga mallarna räcker inte till för att bli uppmärksammad. Jag tog CV:n till en ny dimension, jag gjorde en YouTubevideo och kapade alla databaser man ska registrera sig i.