Pressmeddelanden

2013-02-21 11:23 CET Cobra Förlag AB Idag finns 100-tal böcker som handlar om hur man startar och driver företag men ingen av dem berättar om hur den verkliga vardagen för en företagare kan te sig. D v s inte förrän nu, i den nya boken En Småföretagares Vardag Boken är skriven av företagaren Roland Götblad som har 60 års erfarenhet av att driva företag inom ett 20-tal olika branscher.

Frukostseminarium: Jakten på framgångsrik arbetslivsintegrering – en utvärdering av projekt som ska leda till arbete

2013-02-19 10:51 CET Institutet för Framtidsstudier Hur går det för de utrikesfödda, ungdomar och långtidsarbetslösa som ska få hjälp att ta sig in på arbetsmarknaden genom projekt finansierade av Europeiska Socialfonden? Och hur väl står sig projektresultaten i jämförelse med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet? Välkommen till ett seminarium där vi presenterar resultat av en utvärdering där utrikesföddas chanser till jobb är i fokus.

Ulla Hamilton (M): Lär av Stockholms Jobbtorg

2013-02-19 05:30 CET Moderaterna i Stockholm Under 2012 gick 11 personer varje dag från utanförskap till egen försörjning genom Jobbtorg Stockholm. Med Jobbtorg Stockholm har en gemensam ingång till stadens olika arbetsmarknadsinsatser skapats. Verksamheten har ett tydligt fokus: att rusta människor att gå från utanförskap till arbete eller påbörja studier. Det säger Ulla Hamilton (M) arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

2013-02-14 23:10 CET Nätverk Arbetslivet Öppet brev till arbetsmarknadsministern m fl med anledning av misstanke om Arbetsförmedlingens försök att försköna statistiken. Regeringen önskar se fler personliga möten med de arbetssökande, och det löser AF genom att arbetssökande får lämna in papper med rapport om sökta jobb istället för att mejla eller ringa. Vi som samhällsmedborgare kan inte se på och acceptera!

2013-02-12 12:30 CET Region Värmland Projekt UMA, utveckling mot arbete, som riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden har nu fått förlängd projektperiod. Europeiska Socialfonden har godkänt projektansökan och det kommande året utökas satsningarna mot näringslivet. Den 21 februari är det pressträff med fokus på projektets effekt samt fortsättning.

2013-02-05 12:06 CET Sunne 21 företag i Sunne är villiga att ta emot ungdomar på praktik i tre månader. Imorgon, 6 februari, arrangeras en matchmaking mellan företagen och ungdomarna på Ideum i Sunne.

2013-02-01 12:19 CET Småföretagarnas Riksförbund I en debattartikel i DN i dag säger A.Lööf ordagrant: ” måste vi fokusera på dem som skapar jobben: småföretagarna”. Meningen skulle kunna vara hämtad från många debattartiklar vi i Småföretagarna skrivit om detta under senare år. Vi har med stor envishet hävdat att bästa sättet att få fart på Svensk ekonomi är att göra det enklare, billigare och mindre riskabelt att starta och driva småföretag.

2013-01-23 16:09 CET Almega Stefan Löfven vill att offentliga upphandlingar via en pool hos Arbetsförmedlingen används för att få arbetslösa i arbete. Ett sådant förslag tar Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg avstånd från. Det finns redan liknande krav. Offentlig upphandling handlar om att göra bra affärer, om det finns andra politiska mål bör de uttryckas i andra regelverk.

2013-01-16 17:12 CET Kalix kommun

2013-01-04 09:07 CET Sunne Sunneungdomar i åldern 18-24 år ska få hjälp in på arbetsmarknaden. Sunne kommun, Fryksdalens Sparbank och Arbetsförmedlingen bjuder in företag till en ny samverkan för att minska långtidsarbetslösheten bland unga i Sunne. – Vi vill ge dem tron tillbaka på en ljus framtid, säger Anna Blomquist, tillväxtstrateg i Sunne kommun.