Pressmeddelanden

Påminnelse: Centerpartiets ekonomiska seminarium i Almedalen 1/7 kl 08.30

2014-06-30 08:48 CEST Centerpartiet Tisdagen den 1/7 arrangeras Centerpartiets ekonomiska seminarium i Almedalen. Seminariet har rubriken "Färre åtgärder, fler riktiga jobb" - Sverige behöver ett reformprogram för att skapa fler riktiga jobb i hela landet och skära ned passiva arbetsmarknadsåtgärder. När: Tisdagen 1/7, kl 08.30 Var: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

2014-06-19 09:05 CEST Statskontoret Antalet årsarbetskrafter i staten 2014 är den högsta nivån för 2000-talet, visar Statskontorets rapport om utvecklingen i den offentliga sektorn. Samtidigt fortsätter antalet myndigheter att minska, men i avtagande takt.

2014-06-18 16:35 CEST Västerås stad Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om att permanenta projektet Romane Droma. Syftet med projektet har varit att integrera romer i det svenska samhället och förbereda romer för arbete på den svenska arbetsmarknaden. Det framgångsrika projektet blir nu ordinarie verksamhet.

Långtidsprognos: Fler i jobb men regionala utmaningar

2014-06-11 11:20 CEST Centerpartiet Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Det är att vänta enligt Arbetsförmedlingens långtidsprognos som presenteras idag. ”Det är glädjande siffror och vi ser nu resultat av jobbskaparlinjen som vi drivit sedan 2006”, säger Annika Qarlsson, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Stark stärker ungdomar till studier och jobb

2014-05-14 09:11 CEST Helsingborgs stad I två och ett halvt år har metodutvecklingsprojektet Stark stärkt arbetslösa ungdomars självkänsla och motiverat dem att börja jobba eller studera. Det har gjort att många ungdomar har vågat komma ur sin trygghetszon, en förutsättning för att komma vidare. Stark upphör i projektform den 30 juni i år men fortsätter därefter som en ordinarie verksamhet inom utvecklingsnämndens förvaltning.

Arbetsförmedlingen jobbar kunddrivet för att öka sitt förtroende

2014-05-12 14:33 CEST Transformator Design Group Förtroendefrågan är ett av Arbetsförmedlingens viktigaste fokusområden. I sitt förtroendearbete har Arbetsförmedlingen valt att jobba med metoden kanaloberoende service design och tecknat ett ramavtal med Transformator design. Målet är att uppnå ökat förtroende genom att samutveckla myndighetens tjänster tillsammans med medborgarna (kunder) och medarbetarna.

Centerpartiets chefsekonom kritiserar uttalande från Arbetsförmedlingens chef

2014-05-08 11:21 CEST Centerpartiet Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, säger att myndigheten ska moderniseras inom sex till sju år. Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl är kritisk. - Den som talar om att det här tar sex eller sju år har missförstått sin roll. Jag hoppas Sjöberg är misstolkad, säger Ådahl.

Toyota stödjer Jobbsökarna i jakten på dolda jobb

2014-04-30 08:00 CEST Toyota Sweden AB Arbetsförmedlingens och Företagarnas framgångsrika projekt Jobbsökarna resulterade förra året i närmare 1 000 hittade jobb runt om i landet. Toyota i Sverige har sedan starten stöttat projektets jobbsökare genom möjligheten till en tjänstebil i det samhällsviktiga uppdraget. När projektet nu fördubblas till tolv regioner utökar företaget sitt stöd till sam¬manlagt tolv laddhybridbilar.

2014-04-03 08:35 CEST Företagarna Antalet arbetsförmedlare som jobbar i projektet Jobbsökarna kommer att fördubblas under våren. Projektutvidgningen presenterades idag vid en gemensam pressträff i Stockholm, där också arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson deltog.

2014-03-20 16:19 CET Remark Erika Braun Varför har IT-konsulter 10 000 kr mer i månadslön än sjuksköterskor? En manlig snickare tjänar ca 28 300 kr i månaden medan kvinnliga högskoleutbildade grundskolelärare får 26 600 kr. Vad beror det på att yrkeskvinnor med samma kompetens och arbetsuppgifter fortfarande får och accepterar lägre löner än männen? Utslaget på ett helt yrkesliv är skillnaden ca 3,6 miljoner kr.Vems är ansvaret?