Pressmeddelanden

2012-10-23 10:33 CEST Reumatikerförbundet En genomgång som Ekot har gjort visar att i statistik från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen räknas den som nekats sjukpenning och sjukersättning på deltid, som att de är i arbete. De innebär att de som är sjuka ses som att de är tillbaka i arbete. I siffrorna som ligger till underlag för politiska beslut försvinner alltså informationen om människors verkliga situation.

Kommuner efterlyser samarbete för fler jobb

2012-10-05 15:32 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsmarknadspolitiken ska vara statens ansvar. Samtidigt satsar 93 procent av kommunerna egna medel på arbetsmarknadsfrågor. Förra året fick drygt 100 000 arbetsökande någon form av arbetsmarknadspolitisk insats från sin kommun. Kommunerna önskar ett bättre samarbete med Arbetsförmedlingen. Det visar en enkät från SKL.

2012-09-19 12:00 CEST Kalix kommun

2012-09-11 08:47 CEST Linköpings universitet (LiU) Arbetsförmedlingen hjälper i större utsträckning ungdomar med föräldrar födda i Sverige in på arbetsmarknaden, jämfört med ungdomar med utlandsfödda föräldrar. För de senare spelar sociala nätverk en betydligt större roll.

Ny bilpool i Borås

2012-08-16 07:30 CEST Sunfleet Sunfleet öppnar upp en bilpool med sju bilar i Borås. Bilarna finns tillgängliga för privatpersoner på kvällar och helger.

2012-07-02 08:04 CEST Region Västerbotten I en rapport framtagen på uppdrag av Region Västerbotten framgår att kvinnor är underrepresenterade som mottagare av företagsfinansiering. Ofta får kvinnor dessutom mindre belopp än männen. – Glädjande är att andelen kvinnor har ökat när det handlar om rådgivning, men vi måste nå mycket längre i ett jämställt samhälle, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

2012-06-25 14:07 CEST Elvagruppen AB IT-konsultföretaget elva meddelar att man vunnit Arbetsförmedlingens upphandling gällande konsulttjänster inom projektledning.

2012-06-25 09:15 CEST B3IT Arbetsförmedlingen ger IT-konsultbolaget B3IT nytt förtroende och tecknar ett tvåårigt ramavtal ramavtal för leverans av IT-konsulttjänster.

2012-06-19 20:08 CEST Enida AB

2012-06-18 11:08 CEST Marknadsutveckling Stephan Philipson Nu har alla en möjlighet att på ett effektivt och säkert sätt öka sin självinsikt . Med hjälp av ett webbaserat test får man tillgång till tester som tidigare endast var öppet för rekryteringsföretag och HR personal. Totala testpaket innefattar sammantaget 17 faktorer. Samtliga har visat sig ha koppling till arbetslivet genom internationell och aktuell forskning.