Pressmeddelanden

2012-12-04 17:10 CET FU, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har under flera år arbetat med att upprätta regionala råd. Bland nuvarande FUR-regioner hittar vi idag FUR-Väst, FUR-Mitt och FUR-Stockholm. Onsdag den 5 december upprättas ett nytt FUR-samarbete, denna gång för norra Sveriges aktörer inom fastighetsbranschen.

2012-12-03 10:13 CET Conductive Sysselsättningsgraden hos utrikesfödda kvinnor är idag 60 %. Det innebär att de ligger ca 10 % lägre än hos männen. Vi vet också att det tar betydligt längre tid för invandrarkvinnor att få sitt första jobb. Det här är inga nyheter för någon som arbetar med detta dagligen. Men hur bryter du detta mönster? Är du redo att ta nästa steg för att göra fler invandrarkvinnor självförsörjande?

70 arbetsintervjuer på tre timmar på Näringslivsbolaget

2012-11-28 16:04 CET Sundsvalls kommun

2012-11-13 08:00 CET Gästrike återvinnare Gästrike återvinnare har skapat en samarbetsmodell för ett kunskapsnätverk. Det handlar om nyanlända invandrarsvenska vuxna som möter samhällsaktörer för att lära av varandra om miljö. Modellen heter Hållbar integration och Arbetsmarknadsenheten i Gävle kommun planerar ett projekt enligt samarbetsmodellen i full skala redan under sommaren 2013.

2012-11-09 08:22 CET StepStone Jobbsajten StepStone lanserar en specialsajt dedikerad till lediga jobb inom offentlig verksamhet, en sektor som idag har en miljon anställda inom kommuner och landsting.

Martinsons levererar limträ till påbyggnad i Umeå

2012-11-05 11:00 CET Martinsons Umehem har inlett en påbyggnad av kontorslokalerna på Embla 5 i centrala Umeå. Byggnaden höjs med tre våningar i limträmoduler som Martinsons levererar. Fler samarbeten finns i sikte.

Centerpartiet: – Glädjande att KD precis som C vill se privata arbetsförmedlingar

2012-10-29 15:00 CET Centerpartiet På Svenska Dagbladets debattsida presenterar Kristdemokraterna idag, 29/10, förslaget om att privatisera arbetsförmedlingen. Ett förslag som Centerpartiet har drivit under en längre tid och som vi bland annat lanserade som en punkt i vår Almedalsrapport om en hållbar arbetslinje.

2012-10-24 08:30 CEST Sundsvalls kommun Hur skapar vi hållbar tillväxt för vår region genom rätt kompetens? Vilken framtid ser vi tillsammans och hur ska vi samla våra krafter för att nå dit? Dessa frågor ska en Framtidsverkstad den 25 oktober försöka besvara. Efter denna verkstad presenteras resultatet på Mittuniversitetet, sal M210 klockan 17.30.

2012-10-23 10:33 CEST Reumatikerförbundet En genomgång som Ekot har gjort visar att i statistik från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen räknas den som nekats sjukpenning och sjukersättning på deltid, som att de är i arbete. De innebär att de som är sjuka ses som att de är tillbaka i arbete. I siffrorna som ligger till underlag för politiska beslut försvinner alltså informationen om människors verkliga situation.

Kommuner efterlyser samarbete för fler jobb

2012-10-05 15:32 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsmarknadspolitiken ska vara statens ansvar. Samtidigt satsar 93 procent av kommunerna egna medel på arbetsmarknadsfrågor. Förra året fick drygt 100 000 arbetsökande någon form av arbetsmarknadspolitisk insats från sin kommun. Kommunerna önskar ett bättre samarbete med Arbetsförmedlingen. Det visar en enkät från SKL.