Pressmeddelanden

2013-04-26 09:00 CEST Helsingborgs stad Helsingborgs stad och Arbetsförmedlingen är överens om en ny satsning för att unga helsingborgare ska få jobb. Nu är siktet inställt på att 150 ungdomar mellan 18 och 29 år ska få arbete innan år 2013 är slut. Arbetsmetoden som utvecklades inom 100 jobb från 2012 fungerade väl för rekryterande företag och arbetssökande ungdomar.

Arbetslösa ungdomar från Liverpool besöker STARK

2013-04-23 11:50 CEST Helsingborgs stad Den här veckan är en grupp arbetslösa ungdomar från Liverpool på besök i Helsingborg för att träffa svenska arbetslösa ungdomar i det EU-finansierade arbetsmarknadsprojektet STARK. Ungdomarna från Liverpool deltar i ett projekt som räddningstjänsten i Liverpool driver. På programmet under utbytet står bland annat gemensamma brandövningar, teambuilding och workshops.

2013-04-04 16:13 CEST Region Värmland 265 ungdomar i Värmland har mellan 2010-2012 läst en studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF, på en folkhögskola. Efter kursen har 41 procent av deltagarna gått från arbetslöshet till sysselsättning.

2013-03-28 13:55 CET Region Värmland Torsdag 4 april klockan 12-13 diskuterar vi folkhögskolorna, vilken effekt de Studiemotiverande folkhögskolekurserna (SMF) har lokalt och hur folkhögskolorna kan hjälpa fler.

Lars Persson - kommunstyrelsens nye ordförande i Sundsvall - gäst på Näringslivsbolagets företagarfrukost

2013-02-26 16:15 CET Sundsvalls kommun Kommunstyrelsens nye ordförande i Sundsvall, Lars Persson (fp) är en av gästerna på Näringslivsbolagets företagarfrukost i Stadshuset i morgon onsdag den 27 februari. Persson kommer bland annat ge sin syn på företagandet och näringslivet i Sundsvall – frågor som var prioriterade av hans föregångare Magnus Sjödin som igår lämnade alla sina politiska uppdrag.

2013-02-21 11:23 CET Cobra Förlag AB Idag finns 100-tal böcker som handlar om hur man startar och driver företag men ingen av dem berättar om hur den verkliga vardagen för en företagare kan te sig. D v s inte förrän nu, i den nya boken En Småföretagares Vardag Boken är skriven av företagaren Roland Götblad som har 60 års erfarenhet av att driva företag inom ett 20-tal olika branscher.

Ulla Hamilton (M): Lär av Stockholms Jobbtorg

2013-02-19 05:30 CET Moderaterna i Stockholm Under 2012 gick 11 personer varje dag från utanförskap till egen försörjning genom Jobbtorg Stockholm. Med Jobbtorg Stockholm har en gemensam ingång till stadens olika arbetsmarknadsinsatser skapats. Verksamheten har ett tydligt fokus: att rusta människor att gå från utanförskap till arbete eller påbörja studier. Det säger Ulla Hamilton (M) arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

2013-02-14 23:10 CET Nätverk Arbetslivet Öppet brev till arbetsmarknadsministern m fl med anledning av misstanke om Arbetsförmedlingens försök att försköna statistiken. Regeringen önskar se fler personliga möten med de arbetssökande, och det löser AF genom att arbetssökande får lämna in papper med rapport om sökta jobb istället för att mejla eller ringa. Vi som samhällsmedborgare kan inte se på och acceptera!

2013-02-12 12:30 CET Region Värmland Projekt UMA, utveckling mot arbete, som riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden har nu fått förlängd projektperiod. Europeiska Socialfonden har godkänt projektansökan och det kommande året utökas satsningarna mot näringslivet. Den 21 februari är det pressträff med fokus på projektets effekt samt fortsättning.

2013-01-23 16:09 CET Almega Stefan Löfven vill att offentliga upphandlingar via en pool hos Arbetsförmedlingen används för att få arbetslösa i arbete. Ett sådant förslag tar Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg avstånd från. Det finns redan liknande krav. Offentlig upphandling handlar om att göra bra affärer, om det finns andra politiska mål bör de uttryckas i andra regelverk.