Pressmeddelanden

2012-09-19 12:00 CEST Kalix kommun

2012-09-11 08:47 CEST Linköpings universitet (LiU) Arbetsförmedlingen hjälper i större utsträckning ungdomar med föräldrar födda i Sverige in på arbetsmarknaden, jämfört med ungdomar med utlandsfödda föräldrar. För de senare spelar sociala nätverk en betydligt större roll.

Ny bilpool i Borås

2012-08-16 07:30 CEST Sunfleet Sunfleet öppnar upp en bilpool med sju bilar i Borås. Bilarna finns tillgängliga för privatpersoner på kvällar och helger.

2012-07-02 08:04 CEST Region Västerbotten I en rapport framtagen på uppdrag av Region Västerbotten framgår att kvinnor är underrepresenterade som mottagare av företagsfinansiering. Ofta får kvinnor dessutom mindre belopp än männen. – Glädjande är att andelen kvinnor har ökat när det handlar om rådgivning, men vi måste nå mycket längre i ett jämställt samhälle, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

2012-06-25 14:07 CEST Elvagruppen AB IT-konsultföretaget elva meddelar att man vunnit Arbetsförmedlingens upphandling gällande konsulttjänster inom projektledning.

2012-06-25 09:15 CEST B3IT Arbetsförmedlingen ger IT-konsultbolaget B3IT nytt förtroende och tecknar ett tvåårigt ramavtal ramavtal för leverans av IT-konsulttjänster.

2012-06-19 20:08 CEST Enida AB

2012-06-18 11:08 CEST Marknadsutveckling Stephan Philipson Nu har alla en möjlighet att på ett effektivt och säkert sätt öka sin självinsikt . Med hjälp av ett webbaserat test får man tillgång till tester som tidigare endast var öppet för rekryteringsföretag och HR personal. Totala testpaket innefattar sammantaget 17 faktorer. Samtliga har visat sig ha koppling till arbetslivet genom internationell och aktuell forskning.

Fördubbling av arbetslösheten för utsatta grupper i Stockholm

2012-06-14 09:33 CEST Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad I veckan släppte Arbetsförmedlingen sin arbetsmarknadsprognos för 2012-2013. Enligt prognosen så beräknas de personer som idag är mest utsatta på arbetsmarknaden i landet öka till rekordhöga 250 000 vid slutet av 2013. I Stockholms län utgör den gruppen 2/3 av länets arbetslösa och har sedan 2007 nästan fördubblats.

2012-06-13 11:25 CEST Region Värmland Studiemotiverande kurser är ett initiativ från Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen och en möjlighet för arbetssökande mellan 18-25 utan slutbetyg från grund- eller gymnasieskola. Alla fem folkhögskolor inom Region Värmland erbjuder möjligheten. - Tanken med kurserna är att fånga in de unga som har väldigt svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden, uppmuntra dem till att fortsätta studera.