Pressmeddelanden

2012-06-19 20:08 CEST Enida AB

2012-06-18 11:08 CEST Marknadsutveckling Stephan Philipson Nu har alla en möjlighet att på ett effektivt och säkert sätt öka sin självinsikt . Med hjälp av ett webbaserat test får man tillgång till tester som tidigare endast var öppet för rekryteringsföretag och HR personal. Totala testpaket innefattar sammantaget 17 faktorer. Samtliga har visat sig ha koppling till arbetslivet genom internationell och aktuell forskning.

Fördubbling av arbetslösheten för utsatta grupper i Stockholm

2012-06-14 09:33 CEST Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad I veckan släppte Arbetsförmedlingen sin arbetsmarknadsprognos för 2012-2013. Enligt prognosen så beräknas de personer som idag är mest utsatta på arbetsmarknaden i landet öka till rekordhöga 250 000 vid slutet av 2013. I Stockholms län utgör den gruppen 2/3 av länets arbetslösa och har sedan 2007 nästan fördubblats.

2012-06-13 11:25 CEST Region Värmland Studiemotiverande kurser är ett initiativ från Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen och en möjlighet för arbetssökande mellan 18-25 utan slutbetyg från grund- eller gymnasieskola. Alla fem folkhögskolor inom Region Värmland erbjuder möjligheten. - Tanken med kurserna är att fånga in de unga som har väldigt svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden, uppmuntra dem till att fortsätta studera.

Kikki Danielsson återförenas med Wizex till Stockholm Pride och nya sponsorer är klara!

2012-06-13 11:00 CEST Stockholm Pride Efter nästan 30 år återförenas Kikki Danielsson med Wizex och gör en spelning under Stockholm Pride 2012. - Jag ser fram emot att komma tillbaka till Pride Park och den sköna stämning som alltid är där, säger Kikki Danielsson. Stockholm Pride kan också presentera flera nya sponsorer; Arbetsförmedlingen, Spendrups och Taxi Stockholm och restauranger; Mälarpaviljongen, Roxy och Side Track.

2012-05-25 15:24 CEST Region Värmland Vid sitt sammanträde den 25 maj beviljade regionstyrelsen medel till projektet Ett öppnare Värmland och medel till fem projekt som ska främja kvinnors företagande i länet.

Ny bilpool i Skövde

2012-05-22 07:56 CEST Sunfleet Sunfleet öppnar upp en bilpool med fem bilar i Skövde. Bilarna finns tillgängliga för privatpersoner på kvällar och helger.

2012-04-19 13:16 CEST Växjö kommun Medborgarkontoret på Araby ska erbjuda en enklare kontakt mellan medborgarna och samhällets olika serviceorgan. Det är i första hand kommunen som finns representerad men nu öppnar även Arbetsförmedlingen verksamhet där.

2012-04-13 12:26 CEST Woxzia Myndighetslots Nanda Holm, 39, blev plötsligt förlamad. Men läkaren sa att hon hittade på – och struntade i den livsviktiga operationen. De var övertygade om att Nanda hittade på allt för att få ut pengar. Karolinska sjukhuset vägrar göra en Lex Maria anmälan. - ...vi anmäler bara allvarliga fel, säger chefsläkare vid Karolinska sjukhuset i Solna.

2012-04-10 21:49 CEST Woxzia Myndighetslots Det är högst angeläget att stärka rättssäkerheten för medborgarna när det gäller handläggningen av myndighetsärenden. Myndigheternas handläggare har svårt att kunna fullfölja sin objektiva utredningsplikt som de enligt lag ska göra.