Pressmeddelanden

2013-02-14 23:10 CET Nätverk Arbetslivet Öppet brev till arbetsmarknadsministern m fl med anledning av misstanke om Arbetsförmedlingens försök att försköna statistiken. Regeringen önskar se fler personliga möten med de arbetssökande, och det löser AF genom att arbetssökande får lämna in papper med rapport om sökta jobb istället för att mejla eller ringa. Vi som samhällsmedborgare kan inte se på och acceptera!

2013-02-12 12:30 CET Region Värmland Projekt UMA, utveckling mot arbete, som riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden har nu fått förlängd projektperiod. Europeiska Socialfonden har godkänt projektansökan och det kommande året utökas satsningarna mot näringslivet. Den 21 februari är det pressträff med fokus på projektets effekt samt fortsättning.

2013-02-05 12:06 CET Sunne 21 företag i Sunne är villiga att ta emot ungdomar på praktik i tre månader. Imorgon, 6 februari, arrangeras en matchmaking mellan företagen och ungdomarna på Ideum i Sunne.

2013-02-01 12:19 CET Småföretagarnas Riksförbund I en debattartikel i DN i dag säger A.Lööf ordagrant: ” måste vi fokusera på dem som skapar jobben: småföretagarna”. Meningen skulle kunna vara hämtad från många debattartiklar vi i Småföretagarna skrivit om detta under senare år. Vi har med stor envishet hävdat att bästa sättet att få fart på Svensk ekonomi är att göra det enklare, billigare och mindre riskabelt att starta och driva småföretag.

2013-01-23 16:09 CET Almega Stefan Löfven vill att offentliga upphandlingar via en pool hos Arbetsförmedlingen används för att få arbetslösa i arbete. Ett sådant förslag tar Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg avstånd från. Det finns redan liknande krav. Offentlig upphandling handlar om att göra bra affärer, om det finns andra politiska mål bör de uttryckas i andra regelverk.

2013-01-16 17:12 CET Kalix kommun

2013-01-04 09:07 CET Sunne Sunneungdomar i åldern 18-24 år ska få hjälp in på arbetsmarknaden. Sunne kommun, Fryksdalens Sparbank och Arbetsförmedlingen bjuder in företag till en ny samverkan för att minska långtidsarbetslösheten bland unga i Sunne. – Vi vill ge dem tron tillbaka på en ljus framtid, säger Anna Blomquist, tillväxtstrateg i Sunne kommun.

2013-01-03 22:29 CET Woxzia Myndighetslots Woxzia Myndighetslots minskar byråkratiskt krångel. Myndighetslots fungerar som en oberoende myndighetsgrupp, specialiserad på förvaltningsservice. Den enda kontaktpersonen man behöver, oavsett vad det gäller. En väg in - rätt direkt för alla. Myndighetslots uppgift innebär en större närvaro av rättvisa och minskar därmed jävsliknande situationer som myndighetens handläggare kan hamna i.

2013-01-02 22:06 CET Woxzia Myndighetslots Myndighetslots minskar byråkratiskt krångel, fungerar som en oberoende myndighetsgrupp specialiserad på myndigheternas administration. Hjälper medborgare att samordna alla sina myndighetsärenden på ett ställe. Istället för att du som medborgare ska ha olika kontaktpersoner för olika ärenden har du en kontaktperson för alla ärenden, Din Myndighetslots, oavsett vad det gäller.

2012-12-21 14:08 CET Centerpartiet Välkomna till ett frukostseminarium där vi, med utgångspunkt från en ny rapport, ”Granskning av upphandling av Arbetsförmedling ”, diskuterar Arbetsförmedlingens arbete med kompletterande aktörer och hur de kompletterande aktörerna ser på sina möjligheter att leverera ett bra resultat.