Nyheter

Aktivitetsbaserade arbetsplatser på allas läppar

2015-02-02 16:10 CET FOJAB arkitekter Aktivitetsbaserade arbetsplatser, ABW-miljöer, är på allas läppar. Vårt arbetsliv går igenom en strukturomvandling och det uppstår både nya möjligheter och utmaningar. Hur skall våra lokaler vara utformade för att ge bäst stöd för arbetet? Ligger svaret i möjligheten att välja arbetsmiljö efter aktivitet?

Är ditt arbetsliv i balans?

2015-01-12 12:37 CET Finansförbundet Har du det stressigt på jobbet och arbetar under press? Är det obalans i ditt arbetsliv? TCO har tagit fram en Arbetslivsbaromter där du kan testa hur balansen i ditt arbetsliv ser ut.

2014-10-17 14:54 CEST Alerta Bokförlaget Hur har verkligheten förändrats av det allseende kameraögat? Hade upplevelserna av förälskelsen som övergick i tomhet varit annorlunda utan de timslånga exponeringarna? Det som dokumenterats är skeenden och förlopp som var och en av oss kan känna igen sig i. Alla har vi varit med om hur en förälskelse, som vi trott vara kärlek, sakta har förvandlats till tomhet och efter hand utmynnat i leda.

2014-09-03 15:18 CEST Nyckeltalsinstitutet AB Nyhetsbrev september 2014, Nyckeltalsinstitutet Krönika av Bino Catasús "Dricks och pengars värde..." Nytt mångfaldsseminarium i Västerås Välkommen Malin Mattson! Ny kollega på Nyckeltalsinstitutet. Beslutstrategier Dialogduk

Yrkesverksam och anhörig- en (o)möjlig kombination?

2014-07-10 13:59 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga På Arbetsgivare för anhörigas seminarium i Almedalen diskuterade politiker, Svenskt näringsliv och forskare yrkesverksamma anhörigas situation. Det blev ett samtal om arbetsgivarens respektive anhörigas ansvar att samtala med varandra, hur samhället kan stötta och om den gråzon som yrkesverksamma anhöriga ofta hamnar i.

2014-07-10 10:08 CEST Nyckeltalsinstitutet AB HR Business ska bidra till affären - men vad 17 menas med det?! Fyra dagars träning i egna skarpa case tillsammans med Nyckeltalsinstitutet AB och Awesome Management AB. Datum: 25/9,16-17/10+12/11

Mötesledarguiden

2014-06-24 11:54 CEST Liber AB Arbetslivets utveckling gör det nödvändigt att ha fler möten för att ventilera svåra frågor, arbeta med komplexa uppgifter och ta beslut som är vitala för verksamheten. Denna utveckling har inneburit att fler och fler behöver bli bättre på att leda möten effektivt.

2014-06-18 11:22 CEST Nyckeltalsinstitutet AB Hur går man tillväga för att bedriva ett målmedvetet mångfaldsarbete? Vårt seminarium beskriver en metodik där man med hjälp av kartläggning och analys målsätter och följer upp aktiviteter som stödjer utvecklingen av verksamhetens etniska mångfald. Tid: 3 juli kl 10.30-11.30 Plats: Joda Bar & Kök Adress: Skeppsbron 24, Visby

2014-05-21 13:53 CEST ManpowerGroup Idag startar Tillväxtdagarna i regi av Swedbank.En mötesplats för Sveriges företagare, myndigheter, politiker och intresseorganisationer med fokus på framtida tillväxt och de utmaningar vi står inför. Det är genom en fungerande arbetsmarknad där individer får jobb och utvecklingsmöjligheter, och företagen hittar rätt kompetens, som vi skapar tillväxt, säger Lars Forseth, vd ManpowerGroup Sverige.

2014-04-30 13:56 CEST Nyckeltalsinstitutet AB Läs mer om: - Vinnarna av jämställdhetsindex JÄMIX® och Attraktiv ArbetsgivarindexI®. - ”Utdrag från årets stora rapport kring nyckeltalen i jämställdhet och arbetsvillkor”, A. Johrén - Krönika – av Jan Molin, Kommunikationsdirektör, Göteborgs Energi Trevlig Valborg!