Pressmeddelanden

2014-01-28 17:41 CET Alingsås kommun Nu tas ett större helhetsgrepp kring arbetslöshetsfrågorna i Alingsås kommun, i och med att en särskild arbetsmarknadsgrupp tillsätts. Syftet är att arbetet mot arbetslösheten ska bli mer långsiktigt och samordnat.

Utökad rätt till barnomsorg för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga

2013-11-04 19:45 CET Vellinge kommun Under måndagens sammanträde beslutade utbildningsnämnden att utöka rätten till barnomsorg för barn vars föräldrar är arbetslösa eller är föräldralediga för vård av annat barn.

Stora platt-TV räddar 2009

2009-03-31 10:56 CEST ElektronikBranschen Under hösten 2008 fick ElektronikBranschen ett kraftigt trendbrott med vikande försäljning som följd. Kring prognosen för 2009 råder stor osäkerhet, liksom inom många andra bran­scher. Förutom det allmänna och svårbedömda konjunkturläget och risk för ökande arbetslös­het, utgör också valutaproblematiken de största osäkerhetsfaktorerna under det kommande året.