Pressmeddelanden

2015-01-26 12:03 CET Region Värmland Hur en region utvecklas beror på de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. För att försöka skapa sig en bild av framtiden har Region Värmland tagit fram en befolkningsprognos för åren fram till 2030. Och Värmlands befolkning ser ut att öka tack vare inflyttning från andra länder.

Funktionsnedsättning inte ett hinder för yrkesutbildning i Övertorneå

2015-01-23 11:50 CET Utbildning Nord Arbetsförmedlingen i Sverige har upphandlat sk. ”flexibla anpassningsmoduler, FAM” och där Iris Hadar AB är en av leverantörerna. Nordligaste kontoret finns i Övertorneå. Att Iris Hadar finns i Övertorneå beror på att studerande från hela Sverige kommer till Utbildning Nord. En av de som får hjälp av Iris Hadar AB är Dennis Hallberg som studerar till servitör på Utbildning Nord.

24 procent av tillfrågade åkerier behöver nyanställa lastbilsförare det närmaste halvåret

2015-01-21 14:29 CET TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Av de drygt 800 åkerier som besvarat TYA:s enkät om anställningsbehov uppger 24 procent att de ser behov av nyanställning inom den närmaste sexmånadersperioden. Det är samma siffra som motsvarande mätning för ett halvår sedan vilket visar att trenden håller i sig. Endast 8 procent bedömer att verksamheten behöver krympas och 50 procent tror inte att någon förändring kommer ske.

2015-01-21 09:10 CET SelfieJobs När grundarna av SelfieJobs drog igång sin jobbsökartjänst såg de att många sökte jobb på andra sidan stan för att de inte kände tid hur långa restiderna var. Med nya ”NäraJobb” kan alla se restiden till potentiella arbetsgivare och utifrån det välja att söka jobb nära hemmet. Detta kan potentiellt ha stor effekt på livskvalitén och även spara utrymme i kollektivtrafiken.

358 nya yrkeshögskoleutbildningar redo för arbetslivets behov

2015-01-21 09:00 CET Myndigheten för yrkeshögskolan Drygt 19 000 nya yrkeshögskolestuderande kan söka till någon av de 358 nya yrkeshögskoleutbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar idag. Yrkeshögskolan är arbetslivets utbildningsform och ingen yrkeshögskoleutbildning får starta om inte arbetslivet står bakom den.

2015-01-09 15:53 CET Företagarna Stockholms stad Finansinspektionens förslag till amorteringskrav riskerar att få allvarligt negativa effekter för storstadsregionernas utveckling och svensk ekonomi. För att storstadsregioner ska utvecklas behövers kompetens utifrån, från andra länder och andra regioner i Sverige. Redan idag är Stockholms bostads-priser flera gånger högre än vad de är på många mindre orter i Sverige - ett hinder för många.

2015-01-09 15:48 CET Företagarna Stockholms stad Bilen är ett arbetsredskap, för många företag nödvändiga för verksamheten. Ändå finns en mängd dyra och krångliga regler, och värst är det för rena företagsbilar. Många av de bilar vi ser dagligen är företagsbilar på väg till arbeten. Läkaren som ska på hembesök eller rörmokaren som ska stoppa översvämningen. Speciellt gäller det i städerna, mest ökar antalet bilar som ägs av juridiska personer

Öresundståg hela vägen!

2015-01-07 14:45 CET Moderaterna i Skåne ​Den danske trafikministern Magnus Heunicke (S) fortsätter att skylla förseningsproblem i den danska tågtrafiken på situationen i Skåne (SDS 7/1). Han menar att det vore mer effektivt att låta tågen på Kystbanan vända vid Kastrup i stället för att fortsätta över Bron till Malmö. - Det vore ett steg bakåt för den nödvändiga integrationen över Sundet, säger regionrådet Pontus Lindberg (M).

Åsa Regnér: ”Jämställdhetspolitiken behöver anpassas till dagens Sverige”

2014-12-19 11:11 CET Feministiskt Perspektiv Jämställdhetspolitiken är omodern och splittrad. Det tycker nytillträdda jämställdhetsministern Åsa Regnér. Får hon sitta kvar efter det extra valet i mars vill hon se att den senaste tidens hbtq-debatt, Sveriges mångkulturella befolkningssammansättning och den digitala världen speglas i politiken.

Stöd och matchning

2014-12-17 17:27 CET AB AlphaCE Coaching & Education Uppdraget Stöd och matchning startade den 1 december 2014. Nu ser AlphaCE fram emot att få hjälpa dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen att hitta rätt jobb eller utbildning.