Pressmeddelanden

Chefsjuristens roll i ny studie från Poolia Juridik

2014-08-22 11:19 CEST Poolia Poolia Juridik genomför nu en studie av svenska chefsjurister och VD:ar. Syftet är att belysa chefsjuristens roll, var den befinner sig i bolagets näringskedja och om det finns en samsyn kring hur värde bäst skapas av juristfunktionen.

Centerpartiets förslag om att bredda YA-jobb blir allianspolitik

2014-08-21 12:44 CEST Centerpartiet

Cancermiljard, unga i jobb och fler vårdval

2014-08-21 07:00 CEST Moderaterna i Skåne Moderaterna i Region Skåne har presenterat sitt valmanifest 2014 och premiärvisat sin valfilm om cancermiljarden. Manifestet fokuserar på att förbättra möjligheten för alla skåningar att växa och välja det liv de själva önskar.

Påminnelse: Presentation av Valmanifest 2014 – Möjligheternas Skåne

2014-08-19 09:13 CEST Moderaterna i Skåne Moderaterna i Region Skåne bjuder in till två samtidiga pressträffar för att presentera Valmanifest 2014. Tid: Onsdag den 20 augusti, kl 12:00 Platser: Brasserie KP, Posthusplatsen 4, vid Malmö Centralstation och Stora sammanträdesrummet, Regionmuseet, Östra Storgatan 27, Kristianstad

Pressinbjudan: Presentation av Valmanifest 2014 – Möjligheternas Skåne

2014-08-18 14:20 CEST Moderaterna i Skåne Moderaterna i Region Skåne bjuder in till två samtidiga pressträffar för att presentera Valmanifest 2014. Tid: Onsdag den 20 augusti, kl 12:00 Platser: Brasserie KP, Posthusplatsen 4, vid Malmö Centralstation och Stora sammanträdesrummet, Regionmuseet, Östra Storgatan 27, Kristianstad

Mentorskap – ett lyckat samarbete mellan högskola och arbetsliv

2014-08-18 10:00 CEST Högskolan i Skövde Högskolan i Skövde stärker kontakten mellan studenter och deras framtida yrkesliv, bland annat genom ett mentorprogram där de antagna studenterna får tillgång till en personlig mentor från arbetslivet under ett läsår.

2014-08-18 09:57 CEST Småföretagarnas Riksförbund Det är frustrerande att en debatt om jobb och arbetsmarknad nästan helt utesluter småföretagarfrågor, trots att fyra av fem jobb skapas i småföretagen, alltså 80 procent!

Bemanningsbarometern – Q3 2014 - Förväntningarna om att efterfrågan går ned

2014-08-15 09:00 CEST Bemanningsföretagen Under tredje kvartalet 2014 väntar sig 34 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. 40 procent väntar sig att den blir oförändrad och 26 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet. Läs vår Bemanningsbarometer för att få den kompletta bilden.

Nordin (M): Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Stockholm

2014-08-13 07:00 CEST Moderaterna i Stockholm Sedan juli förra året har den totala arbetslösheten i Stockholm minskat med 2,9 procent, visar en ny rapport från Sweco.

En halv termins vårdutbildning är ingen lösning på vårdens utmaningar

2014-08-12 14:27 CEST Moderaterna i Skåne Socialdemokraterna påstår att antalet medarbetare inom sjukvården har minskat de senaste åren. Faktum är att antalet anställda inom sjukvården har ökat i Skåne sedan 2006, men de flesta av dem räknas inte enligt Socialdemokraterna eftersom de har en annan arbetsgivare än Region Skåne.