Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Supermentoråret inleds på Högskolan i Skövde

2014-09-17 07:00 CEST Högskolan i Skövde Det har vuxit stadigt sedan starten för tio år sedan och det här läsåret passerar mentorprogrammet på Högskolan i Skövde för första gången den magiska gränsen hundra mentorpar. Så många studenter och lika många mentorer är inbjudna till den första gemensamma träffen för hösten på torsdag 18 september.

2014-09-12 15:58 CEST Företagarna Stockholms stad Alla partier säger att jobbfrågan är valets viktigaste. Då borde det vara självklart att politiker som själva varit företagare är med och utformar arbetsmarknadspolitiken. De vet hur olika förslag påverkar arbetsmarknaden och jobben. Många har diskuterat hur politiken och samhället kan förbättras genom att olika grupper får större representation i riksdagen så att det bättre speglar väljarkåren.

Drygt 900 jobb hittade av Jobbsökarna under 2014

2014-09-12 11:43 CEST Företagarna Företagarna och Arbetsförmedlingens gemensamma projekt Jobbsökarna når nya framgångar. Under årets första nio månader hittades drygt 900 jobb, varav hälften redan har tillsatts. - 4 av 5 jobb skapas i små företag och när arbetsförmedlare verkligen får möjlighet att jobba nära företagare så går det att både hitta jobben och rätt medarbetare, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

2014-09-11 15:51 CEST Högskolan i Skövde Svensk spelindustri står starkare än någonsin. Och fortsätter växa explosionsartat. I Spelutvecklarindex 2013, som släpps idag, kan konstateras att tillväxten i omsättning är 80 procent högre jämfört med förra året och att svenska spelföretag omsätter 6,55 miljarder kronor. Skövde och Göteborg befäster sina positioner på topp 5-listan av svenska kommuner med flest spelföretag.

Markant fler nyanmälda skånska jobb

2014-09-11 11:33 CEST Moderaterna i Skåne Arbetsmarknaden i Skåne visar en fortsatt positiv trend. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik, som presenterades i dag, ligger arbetslösheten i augusti på 10,1 procent, och sjunker stadigt. Fler unga får jobb och antalet nyanmälda lediga platser är uppe på samma nivå som strax före den globala finanskrisen 2008.

Nytt rekord – 13 procent fler ansökningar till yrkeshögskolan

2014-09-11 08:08 CEST Myndigheten för yrkeshögskolan 1 339 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning hade kommit in till Myndigheten för yrkeshögskolan när ansökningstiden tog slut. Det är en ökning med 13 procent från 2013 och nytt rekord. Sedan 2009, när första ansökningsomgång genomfördes, har antalet ansökningar ökat med 57 procent, från 851 till 1 339. I årets noterar vi att ansökningarna kommer från landets alla län.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarnas jobbprognos för östra Götaland ökar inför årets sista kvartal och sysselsättningstrenden har stärkts både vid en kvartals- och årsjämförelse. I övriga landet har Västsveriges arbetsmarknad stärks markant efter flera negativa prognoser och även Stockholms- och Uppsalaregionen ser ut att gå en positiv jobbhöst tillmötes.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsmarknaden i norra Sverige ser ut att ligga kvar på samma positiva nivå som under sommarmånaderna men har försvagats jämfört med samma kvartal för ett år sedan. I övriga landet har Västsveriges arbetsmarknad gått upp markant efter flera negativa prognoser.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarna i Västra Götalands och Hallands län har efter flera negativa kvartal nu lämnat landets starkaste sysselsättningsprognos. Sysselsättningstrenden har stärkts med hela 16 procentenheter och är nu den högsta på över tre år.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarna i Stockholms- och Uppsalaregionen har lämnat en fortsatt positiv jobbprognos, inför årets avslutande månader är den näst högst i landet. Starkast går Västsverige där arbetsmarknad gått upp markant.