Pressmeddelanden

2015-07-06 08:17 CEST Hässleholms kommun 6,5 miljoner har tilldelats Hässleholms kommun från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bidragen går till projekt som ska stärka unga entreprenörer samt öka teknikföretags tillväxtpotential. Utöver dessa projekt, som Hässleholms kommun självständigt driver, är man involverad i ytterligare två Skåne Nordost-projekt som beviljats finansiering av Europeiska socialfonden.

Framtidsverkstad - Företag och ungdomar i samarbete för framtidens lösningar!

2015-07-02 10:04 CEST SICS Swedish ICT För att ligga i framkant i vår ständigt föränderliga värld är det viktigt att förstå sina framtida kunder och medarbetare, det får företagen möjlighet till i projektet Framtidsverkstad där de samarbetar med gymnasieungdomar. Träffarna mellan gymnasieungdomar och företag sker under tre veckor på sommarlovet då de tillsammans utvecklar nya koncept och affärsidéer. 3 juli avslutas sommarens träffar.

​Krav från högskolor: Bättre marknadsföring krävs för att locka till nya jobb

2015-07-01 12:02 CEST Deloitte Arbetslösheten ökar även bland de högre utbildade. Kritiken som lyfts fram är att många utbildningar snarare blir förvaringsplatser för arbetslösa än att de leder till konkreta jobb. Seminariet ”Överinvesterar Sverige i högre utbildning?” arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

2015-07-01 09:22 CEST Region Skåne Ny rapport "En bostadsmarknad för alla? - Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne", framtagen av Region Skåne och Sveriges Byggindustrier syd. Till rapportens viktigaste slutsatser hör att regional samverkan i planeringen av infrastruktur och bostäder är en nyckel till framgång.

2015-06-25 16:49 CEST Bräcke diakoni Hur kan datorspel och smarta digitala tjänster hjälpa t.ex. personer med funktionsnedsättning men även arbetsgivare att inkludera fler? Från policy till handling. Detta diskuterar vi i Almedalen. Medverkar gör Ann Heimer, Arbetsförmedlingen, Göran Marby, Post- och telestyrelsen m.fl. Onsdag 1 juli, 10.30 – 11.30 Högskolan sal E30

2015-06-25 13:00 CEST Växjö kommun ​Växjö och Trelleborgs kommuner har båda, var för sig, ansökt hos regeringen om att få ansvara för samtliga arbetsmarknadspolitiska insatser i kommunen. Båda fick nej och därför lämnar man nu in en gemensam skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet där man fastslår sitt intresse för medverkan i den fortsatta utvecklingen av arbetsmarknadspolitikens organisering.

Tre gånger större arbetslöshetsrisk för lågutbildade

2015-06-24 10:00 CEST Akademikernas a-kassa

​Drygt 230 barn och ungdomar aktiveras i Gårdsten under sommaren

2015-06-23 14:41 CEST Gårdstensbostäder AB Gårdstensbostäder aktiverar varje år barn och unga under sommarmånaderna. Det är sommarjobb, seglarskola eller sommarfotboll som det finns möjlighet att delta i.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) besöker Norrköping 24 juni

2015-06-23 13:41 CEST Socialdemokraterna Östergötland Besöket inleds på Alfredsssons Transport AB, ett företag som arbetat hårt med att minskad bränsleförbrukning och miljö- och klimatpåverkan. Hon kommer även att delta på Lantmännen Agroetanols invigning av en helt fossilfri mack i Åby.

Mångfald i arbetslivet - föreläsning med Pär Johansson, Glada Hudik-teatern

2015-06-23 08:43 CEST KFS Företagsservice AB Välkommen till en föreläsning med Pär Johansson, ledare för Glada Hudik-teatern, på Gotlands museum, kl 10-11 den 30/6. Pär delar med sig av sina erfarenheter av ledarskap, mångfald och inkludering i arbetslivet och vilken betydelse det har för alla människor. Han visar hur mångfald och samarbete mellan olika grupper berikar allas tillvaro. Vad kan vi lära oss av Pär och arbetet med Glada Hudik?