Pressmeddelanden

Sverige får starkt betyg men tappar placeringar i ranking av global konkurrenskraft – Sverige på 10:e plats i World Economic Forums globala ranking

2014-09-03 08:30 CEST Deloitte I Global Competitiveness Report 2014/15 gör World Economic Forum en genomlysning av var världens länder står i den fortsatt utmanande återhämtningen efter den stora finanskrisen.

2014-09-02 13:05 CEST Munktell Science Park Potential Eskilstuna är ett helt nytt och unikt projekt som ska bidra till några av Eskilstunas stora utmaningar; minska utanförskapet, öka kompetensförsörjningen och skapa lönsam och hållbar tillväxt i företag. Åtta Eskilstunaföretag matchas nu gentemot arbetssökandes potential.

2014-09-02 12:33 CEST Diversity Group AB Den 26/9 arrangerar Sveriges Internationella Talanger (SIT) med stöd av Arbetsmarknadsförvaltningen och Diversity Group den första paneldiskussionen i serien SITSamtal. Samtalen kommer att skapa en dialog mellan utländska akademiker och näringslivet som verkar för en positiv förändring gällande integration på arbetsmarknaden, samt ökade konkurrensfördelar i näringslivet. ​

Viktiga besked för Skånes unga

2014-09-01 13:28 CEST Moderaterna i Skåne I Alliansens valmanifest, som presenterades i dag, finns en rad viktiga besked. Ett par som sticker ut är sänkningen av socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och införandet av matchningsanställning som komplement till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin.

Chefsjuristens roll i ny studie från Poolia Juridik

2014-08-22 11:19 CEST Poolia Poolia Juridik genomför nu en studie av svenska chefsjurister och VD:ar. Syftet är att belysa chefsjuristens roll, var den befinner sig i bolagets näringskedja och om det finns en samsyn kring hur värde bäst skapas av juristfunktionen.

Centerpartiets förslag om att bredda YA-jobb blir allianspolitik

2014-08-21 12:44 CEST Centerpartiet

Cancermiljard, unga i jobb och fler vårdval

2014-08-21 07:00 CEST Moderaterna i Skåne Moderaterna i Region Skåne har presenterat sitt valmanifest 2014 och premiärvisat sin valfilm om cancermiljarden. Manifestet fokuserar på att förbättra möjligheten för alla skåningar att växa och välja det liv de själva önskar.

Påminnelse: Presentation av Valmanifest 2014 – Möjligheternas Skåne

2014-08-19 09:13 CEST Moderaterna i Skåne Moderaterna i Region Skåne bjuder in till två samtidiga pressträffar för att presentera Valmanifest 2014. Tid: Onsdag den 20 augusti, kl 12:00 Platser: Brasserie KP, Posthusplatsen 4, vid Malmö Centralstation och Stora sammanträdesrummet, Regionmuseet, Östra Storgatan 27, Kristianstad

Pressinbjudan: Presentation av Valmanifest 2014 – Möjligheternas Skåne

2014-08-18 14:20 CEST Moderaterna i Skåne Moderaterna i Region Skåne bjuder in till två samtidiga pressträffar för att presentera Valmanifest 2014. Tid: Onsdag den 20 augusti, kl 12:00 Platser: Brasserie KP, Posthusplatsen 4, vid Malmö Centralstation och Stora sammanträdesrummet, Regionmuseet, Östra Storgatan 27, Kristianstad

Mentorskap – ett lyckat samarbete mellan högskola och arbetsliv

2014-08-18 10:00 CEST Högskolan i Skövde Högskolan i Skövde stärker kontakten mellan studenter och deras framtida yrkesliv, bland annat genom ett mentorprogram där de antagna studenterna får tillgång till en personlig mentor från arbetslivet under ett läsår.