Pressmeddelanden

Stabil men långsam etablering för flykting- och anhöriginvandrade

2017-09-01 08:15 CEST
Den första kontakten med en arbetsgivare är ett viktigt steg i invandrades etablering p...

Medelålders och äldre jobbsökande väljs bort av arbetsgivare

2017-06-15 06:00 CEST
Medelålders och äldre personer väljs bort när de söker jobb. Chansen att bli kontaktad ...

Ökad tudelning på svensk arbetsmarknad

2017-06-02 08:50 CEST
Unga med svaga studieresultat, äldre arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade ha...

Försämrade effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning

2016-12-13 08:15 CET
Effekten av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har avtagit, men den bidrar ä...

Svårt att skapa fungerande marknad i insatser för nyanlända

2016-12-07 08:15 CET
Etableringslotsarna skulle ge nyanlända stöd för att underlätta etablering. Modellen by...

Uppfattningar om arbetssökandes utseende påverkar möjligheten att ta del av arbetsmarknadsutbildning

2016-11-28 08:30 CET
Individer som uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende har större chans än andra at...

Storasyskon blir oftare chefer

2016-11-16 08:35 CET
Barns placering i syskonskaran påverkar personlighet och yrkesval. Storasyskon uppvisar...

Äldre blir friskare och kan jobba längre

2015-12-17 08:25 CET
Sysselsättningen bland äldre har ökat kraftigt, men inte lika mycket som de äldres häls...

Snabb övergång från studier till arbete för elever på Yrkeshögskolan

2015-08-17 08:30 CEST
Nio av tio studenter på Yrkeshögskolan var sysselsatta ett år efter avslutad examen. Må...

Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning bra för arbetssökande med funktionsnedsättning

2014-06-26 08:35 CEST
Arbetssökande med funktionsnedsättning fick arbete snabbare, högre inkomster och högre ...