Pressmeddelanden

Fler jobb väntas inom handeln

Fler jobb väntas inom handeln

2016-09-13 08:10 CEST
Efter några kvartal med försiktiga jobbprognoser ser nu arbetsgivarna inom parti- och d...

Uppsving väntas på byggarbetsmarknaden

Uppsving väntas på byggarbetsmarknaden

2016-09-13 08:10 CEST
Efter några kvartal med försiktiga jobbprognoser ser byggarbetsgivarna fram emot en sta...

Sysselsättningen minskar i mellersta Sverige under sista kvartalet

Sysselsättningen minskar i mellersta Sverige under sista kvartalet

2016-09-13 08:05 CEST
Arbetsgivarna i mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Örebro, Värmland) har läm...

Fortsatt god arbetsmarknad i östra Götaland

Fortsatt god arbetsmarknad i östra Götaland

2016-09-13 08:04 CEST
Arbetsgivarna i östra Götaland ser fram emot ett fortsatt aktivt jobbkvartal och syssel...

Uppsving på Västsveriges arbetsmarknad

Uppsving på Västsveriges arbetsmarknad

2016-09-13 08:04 CEST
Arbetsgivarna i Västra Götalands och Hallands län ser fram emot ytterligare ett starkt ...

Fortsatt god arbetsmarknad i Norrlandslänen

Fortsatt god arbetsmarknad i Norrlandslänen

2016-09-13 08:04 CEST
Arbetsgivarna i Norrland ser fram emot ett fortsatt aktivt jobbkvartal och sysselsättni...

Minskad sysselsättning i Skåne

Minskad sysselsättning i Skåne

2016-09-13 08:03 CEST
Arbetsgivarna i Skåne har lämnat en negativ jobbprognos och sysselsättningstrenden har ...

Minskad sysselsättning i Stockholm och Uppsala

Minskad sysselsättning i Stockholm och Uppsala

2016-09-13 08:03 CEST
Arbetsgivarna i Stockholms- och Uppsalaregionen har lämnat sin svagaste jobbprognos på ...

Minskad sysselsättning väntas på många håll

Minskad sysselsättning väntas på många håll

2016-09-13 07:56 CEST
Efter några optimistiska kvartal bedömer arbetsgivarna nu att sysselsättningen kommer a...

Byggarbetsmarknaden förväntas bromsa in

Byggarbetsmarknaden förväntas bromsa in

2016-06-14 07:58 CEST
Trots en känsla av högtryck har byggarbetsgivarna lämnat en nollprognos under sommarmån...