Pressmeddelanden

2014-04-07 10:57 CEST GoToWork AB GoToWork erbjuder framsynta kunder stöd i processen att skapa arbetssätt och arbetsmiljöer som bidrar till kundens framgång i en hållbar värld. GoToWork upprepar tillsammans med Teknologisk Institut succékonferens från förra året.

2014-03-04 10:00 CET Capee Group AB Stena Line opererar en flotta bestående av 40 fartyg. Capee Groups uppdrag är att öka medvetenheten både ombord på båtarna och i land genom att synliggöra förbrukningen på ett enkelt sätt och lägga grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta kommer att bidra till Stenas mål att minska förbrukningen med 2,5% per år.

2014-02-10 10:00 CET Capee Group AB Estrella Maaruds fabrik i Angered utanför Göteborg producerar flera olika produkter. På chipslinjerna vill man nu minska förbrukningen av olja, gas och el med CAPEE Dashboard.

2014-01-13 10:00 CET Capee Group AB CAPEE Dashboard är som ett tunt glaslager som samlar ihop data från flera system i realtid. Datan visualiseras och sprider sig viralt, vilket ger alla koll på läget och en lärande dialog baserad på fakta. Lantmännen kompletterar nu produktionsdata med loggdata som beskriver vad som hänt och vilka åtgärder man vidtagit >> http://www.capeedashboard.com/GraphBox.aspx#page/9

2013-12-10 10:01 CET Capee Group AB Capee Group har fått i uppdrag att analysera, utvärdera och utveckla visualiseringen av Sibelco Nordics data. Syftet är att ledningsgruppen och den operativa personalen ska få en tydligare och mer enhetlig bild av företagets produktion och nyckeltal – samt kunna styra om produktionen i realtid för ökad lönsamhet.

2013-10-08 10:00 CEST Capee Group AB För att lättare kunna kontrollera driftdata, planera och synliggöra produktionen på ett mera överskådligt sätt har Mälarenergi Vattenkraft tagit hjälp av Capee Group och deras innovation CAPEE Dashboard.

2013-09-20 05:41 CEST GoToWork AB GoToWork erbjuder framsynta kunder stöd i processen att skapa arbetssätt och arbetsmiljöer som bidrar till kundens framgång i en hållbar värld. I ett unikt, liveströmmat runda bords-samtal som äger rum på YouTube den 25 september deltar GoToWork tillsammans med Storbritanniens, Skandinaviens och Tysklands framstående experter inom området.

2013-09-10 07:33 CEST GoToWork AB GoToWork erbjuder framsynta kunder stöd i processen att skapa arbetsätt och arbetsmiljöer som bidrar till kundens framgång i en hållbar värld. Vi är glada över att NCC bjudit in oss att tala från deras scen på Ekobygg som hålls på Kistamässan den här veckan. På onsdag, den 11 september 2013 kl 14.55, står Karin Ståhl på NCC-scenen.

2013-08-20 10:00 CEST Capee Group AB Skellefteå Kraft hoppas kunna optimera driften ytterligare ett snäpp med hjälp av CAPEE Dashboard. Genom att ge en tydligare bild av hur processen och verksamheten går vill man inspirera och öka engagemanget hos driftpersonalen.

2013-06-17 10:00 CEST Capee Group AB Efter Mölndal Energi är det dags för Lantmännen Agroetanol att få en bättre helhetsbild med hjälp av CAPEE Dashboard. Sedan ett par år tillbaka har fabrikens ingenjörer och operatörer kört Capee Action Station med framgång. Nu utvecklar man samarbetet med cleantechföretaget Capee Group.