Pressmeddelanden

2014-06-04 10:00 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Elitsatsningarna i Pro Futura fortsätter. Fyra forskare har utsetts till 2014 års Pro Futura-forskare i den nionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. De fyra är filosofen Angela Breitenbach, arkeologen Stephanie Wynne-Jones, den historiska teologen Meelis Friedenthal och historikern Elise Dermineur till 2014 års Pro Futura-forskare.

Växtrester berättar om järnålderns åkerbruk

2014-05-23 09:08 CEST Umeå universitet En ny avhandling vid Umeå universitet visar hur man med hjälp av bevarade växtrester som hittats i samband med arkeologiska utgrävningar kan bidra med ny kunskap om järnålderns åkerbruk.

Arkeologer kartlägger livet i de Öländska borgarna

2014-05-12 11:10 CEST Stockholms universitet På Öland finns flera forntida borgar. Än så länge vet vi lite om de människor som, för över 1 000 år sedan, vistades innanför murarna. Just nu genomför arkeologer från Stockholms universitet unika georadarmätningar för att förstå mer om livet i Gråborg, Löts borg, Bårby borg och Vedby borg.

2014-05-09 07:44 CEST Uppsala universitet Den 17 och 18 maj genomför en forskargrupp vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, ett kremeringsexperiment i Gamla Uppsala. Syftet är att bättre förstå olika kulturers offerritualer och kremeringsvanor i praktiken och hur elden påverkar det som brändes.

Ny arkeologisk utgrävning i Sigtuna

2014-04-29 11:41 CEST Destination Sigtuna Under maj och juni görs en ny spännande arkeologisk utgrävning i Sigtuna stad. Syftet med utgrävningen är att undersöka en s.k. gravgård samt kulturlager från 1000-1100-talet som kommer att ge ny kunskap om hur man levde och hur man såg på döden under tidig medeltid, i en tid när kristendomen höll på att etablera sig på allvar.

2014-04-09 13:22 CEST Uppsala universitet Onsdag 23 april öppnas Erik den heliges skrin i Uppsala domkyrka. Det finns två syften. Forskarna ska göra medicinska studier såsom röntgen, osteoporosmätning och DNA- analys. Sveriges äldsta kungakrona ska för första gången visas för allmänheten i Svenska kyrkans utställning ”Himlen är här”, då Uppsala firar 850 år som ärkebiskopssäte.

Metaller, hantverkare och arkeologi

2014-02-11 10:33 CET Hemslöjden Sverige Metaller och dess användning är en grundpelare i samhällets utveckling. Varför skulle vi annars använda begrepp som järnålder och bronsålder? Gustaf Trotzigs bok från Hemslöjdens förlag ger ett helhetsperspektiv på bruket av hantverksmetaller – från järn till guld och från nutid till forntid.

Järnridån som metafor och fysisk verklighet

2014-01-13 12:59 CET Södertörns högskola Ny avhandling i arkeologi utforskar vad de fysiska spåren av järnridån kan berätta, och vad dessa lämningar betyder eller har betytt för människor i dess närhet.

Mänsklighetens äldsta gåta

2014-01-09 14:52 CET Dialogos Förlag I tiotusentals år målade människor naturtrogna bilder av djur djupt inne i grottor runtom i Europa. Hur bar de sig åt? I Mänsklighetens äldsta gåta får vi följa tecknaren Bertrand David i jakten på gåtans lösning. Tillsammans med vetenskapsmannen Jean-Jacques Lefrère presenterar han en tankeväckande teori om hur målningarna gjordes och vad de kan betyda.

2013-12-18 15:29 CET Södertörns högskola Universitetskanslersämbetets granskningar av landets högskoleutbildningar fortsätter. Kvaliteten på utbildningarna vid Södertörns högskola fortsätter att ligga i topp. Kandidatutbildningen i konstvetenskap och magisterutbildningen i religionsvetenskap bedöms hålla mycket hög kvalitet. Magisterutbildningen i konstvetenskap och kandidat i religionsvetenskap och arkeologi har hög kvalitet.