Pressmeddelanden

När Jönköping var en stormaktsstad

2014-09-17 10:41 CEST Jönköpings läns museum Vad som hände – hur Jönköping utvecklades till ett centrum för modernt liv och nya idéer – är det bärande temat i Jönköpings läns museums Historiedag den 21 september! Då presenterar arkeologer och forskare en rad spännande berättelser kring Jönköping och dess växlingsrika förflutna. Det handlar om nya resultat, om det oväntade och ofta överraskande och om ett Jönköping vi trodde att vi kände…

2014-09-17 06:11 CEST Södertörns högskola Skeppsvrak på Östersjöns botten visar hur levnadsförhållandena ombord såg ut för 400 år sedan. Genom unik och omfattande dokumentation av vrak från flöjtskepp har arkeologen Niklas Eriksson på Södertörns högskola kunnat beskriva bland annat de sociala förhållandena ombord.

Forskning für alle i RJ:s nya skriftserie

2014-09-11 10:43 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond De tidigaste av Riksbankens Jubileumsfonds forskningsprogram börjar slutföras. Först ut är Staden, Guden och Havet, om utgrävningen av Poseidonhelgedomen . 2005 införde RJ en ny stödform: forskningsprogram. Här fick större forskargrupper under längre tid möjlighet att tränga på djupet i frågor som krävde mer resurser än vanliga 3-års projekt. Nu presenteras resultaten i en ny skriftserie.

2014-09-10 09:31 CEST Jönköpings läns museum På Vista kulle, två kilometer från Kaxholmen, finns en av Jönköpings läns tre fornborgar. Den byggdes för cirka 1 500 år sedan och fungerade som tillflyktsort i orostider. Tack vare placeringen på bergets krön blev det lättare för befolkningen att upptäcka fiender och att försvara sig.

2014-08-31 18:00 CEST Jönköpings läns museum Enligt Ådel Vestbö-Franzén, fil dr kulturgeograf, går det att analysera varuflöden in till en stad genom de stadstullar som infördes under tidigt 1600-tal. Hur det går till berättar Ådel Vestbö-Franzén, verksam vid Jönköpings läns museum, för deltagarna vid den internationella konferensen Cities in Europe, Cities in the World i Lissabon.

Ny bok om Jönköpings historia

2014-08-28 10:49 CEST Jönköpings läns museum I år är det 400 år sedan Gustaf den II Adolf i ett privilegiebrev slog fast att hela Jönköpings stad skulle flyttas från Väster till Öster eftersom man behövde utvidga och förstärka Jönköpings slott. Om detta och mycket annat berättar Jönköpings läns museum i en ny bok som innehåller kända och okända berättelser grundade på resultat från arkeologiska utgrävningar.

Arkeologer visar 1000-åriga lämningar vid Axamo

2014-08-26 07:58 CEST Jönköpings läns museum Upptäck vår förhistoria och lär dig mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter vid årets Arkeologidag 31 augusti. Arkeologer från Jönköpings läns museum visar några av de senaste årens arkeologiska utgrävningar och berättar om hur järnframställningen kan ha gått till vid Axamo, utanför Jönköping.

2014-08-25 08:34 CEST Länsstyrelsen Västerbotten Under 2014 har Länsstyrelsen avsatt 500 000 kr för inventeringar av skador på fornlämningar i stormdrabbade skogsområden.

Arkeologidagen för barn på Kulturen

2014-08-25 07:30 CEST Kulturen Söndagen den 31 augusti firas Arkeologidagen runt om i Sverige. Kulturen uppmärksammar dagen genom att ge barn från ca 6 år och uppåt chansen att prova på att gräva med våra arkeologer! Hur använder man deras redskap och hur tar man hand om ett fynd? Både barnen och deras föräldrar är förstås välkomna att ställa frågor till våra arkeologer!

Arkeologisk undersökning av unik medeltida borg i Hökerum, Ulricehamn.

2014-08-22 06:50 CEST Västarvet Under tisdag till och med torsdag 26-28 augusti kommer det att utföras en arkeologisk undersökning av en mycket ovanlig medeltida borg i Hökerum, Ulricehamns kommun. Borgen ligger ca 500 meter söder om sjön Mogden och är unik i sitt slag i Sverige.