Pressmeddelanden

"Byggande vid Medelhavet" av Barbro Santillo Frizell ger annorlunda perspektiv på byggnader och monument i Medelhavsområdet.

2014-10-08 08:30 CEST Carlsson Bokförlag Boken ger ett annorlunda perspektiv på byggnader och monument i Medelhavsområdet. Den söker frågor och svar kring uppförandet av några av antikens tekniskt sett mest komplicerade monument, som härskargravarna i Mykene och den egyptiska obelisken. BARBRO SANTILLO FRIZELL är professor i Antikens kultur och samhällsliv och var direktör för Svenska institutet i Rom 2001-2013.

2014-09-28 13:59 CEST Societas Archaeologica Upsaliensis Två boplatser från jägarstenåldern (mesolitikum) undersöks i oktober av Stiftelsen SAU i norra Hälsingland. Här har arkeologerna hittar spår av redskapstillverkning och matlagning som är över 6000 år gamla. Utgrävningarna kommer ge svar på platsernas ålder, levnadsvillkoren för människorna under denna tid och deras kontaktnät utanför regionen.

När Jönköping var en stormaktsstad

2014-09-17 10:41 CEST Jönköpings läns museum Vad som hände – hur Jönköping utvecklades till ett centrum för modernt liv och nya idéer – är det bärande temat i Jönköpings läns museums Historiedag den 21 september! Då presenterar arkeologer och forskare en rad spännande berättelser kring Jönköping och dess växlingsrika förflutna. Det handlar om nya resultat, om det oväntade och ofta överraskande och om ett Jönköping vi trodde att vi kände…

2014-09-17 06:11 CEST Södertörns högskola Skeppsvrak på Östersjöns botten visar hur levnadsförhållandena ombord såg ut för 400 år sedan. Genom unik och omfattande dokumentation av vrak från flöjtskepp har arkeologen Niklas Eriksson på Södertörns högskola kunnat beskriva bland annat de sociala förhållandena ombord.

Forskning für alle i RJ:s nya skriftserie

2014-09-11 10:43 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond De tidigaste av Riksbankens Jubileumsfonds forskningsprogram börjar slutföras. Först ut är Staden, Guden och Havet, om utgrävningen av Poseidonhelgedomen . 2005 införde RJ en ny stödform: forskningsprogram. Här fick större forskargrupper under längre tid möjlighet att tränga på djupet i frågor som krävde mer resurser än vanliga 3-års projekt. Nu presenteras resultaten i en ny skriftserie.

2014-09-10 09:31 CEST Jönköpings läns museum På Vista kulle, två kilometer från Kaxholmen, finns en av Jönköpings läns tre fornborgar. Den byggdes för cirka 1 500 år sedan och fungerade som tillflyktsort i orostider. Tack vare placeringen på bergets krön blev det lättare för befolkningen att upptäcka fiender och att försvara sig.

2014-08-31 18:00 CEST Jönköpings läns museum Enligt Ådel Vestbö-Franzén, fil dr kulturgeograf, går det att analysera varuflöden in till en stad genom de stadstullar som infördes under tidigt 1600-tal. Hur det går till berättar Ådel Vestbö-Franzén, verksam vid Jönköpings läns museum, för deltagarna vid den internationella konferensen Cities in Europe, Cities in the World i Lissabon.

Ny bok om Jönköpings historia

2014-08-28 10:49 CEST Jönköpings läns museum I år är det 400 år sedan Gustaf den II Adolf i ett privilegiebrev slog fast att hela Jönköpings stad skulle flyttas från Väster till Öster eftersom man behövde utvidga och förstärka Jönköpings slott. Om detta och mycket annat berättar Jönköpings läns museum i en ny bok som innehåller kända och okända berättelser grundade på resultat från arkeologiska utgrävningar.

Arkeologer visar 1000-åriga lämningar vid Axamo

2014-08-26 07:58 CEST Jönköpings läns museum Upptäck vår förhistoria och lär dig mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter vid årets Arkeologidag 31 augusti. Arkeologer från Jönköpings läns museum visar några av de senaste årens arkeologiska utgrävningar och berättar om hur järnframställningen kan ha gått till vid Axamo, utanför Jönköping.

2014-08-25 08:34 CEST Länsstyrelsen Västerbotten Under 2014 har Länsstyrelsen avsatt 500 000 kr för inventeringar av skador på fornlämningar i stormdrabbade skogsområden.